LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3

Các nội dung mới của bản cập nhật LMHT 10.5 sẽ lên sóng vào sáng ngày 5 tháng 3 năm 2020

Thời gian bảo trì: Từ 04:00 ngày 05/03/2020.

Thời gian đóng Xếp Hạng: Bắt đầu từ 02:30 ngày 05/03/2020.

Tiêu Điểm Cập Nhật

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3

Rek'Sai, Alistar và Renekton Sương Đen sẽ xuất hiện trong phiên bản này.

Tướng

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 2

Alistar

Tăng máu cơ bản. Cộng dồn nội tại không còn bị hồi chiêu sau khi Alistar kích hoạt hồi máu.

Bò Sữa cần nhiều sữa hơn.

Chỉ Số Cơ Bản

MÁU575 ⇒ 600


LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 3Nội Tại - Tiếng Gầm Chiến Thắng

HỒI CHIÊU CỘNG DỒNSau khi tiêu thụ cộng dồn, Alistar có thể nhận cộng dồn mới sau 3 giây hồi chiêu ⇒ ngay lập tức (Tiếng Gầm Chiến Thắng vẫn không thể kích hoạt quá 1 lần mỗi 3 giây)

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 4

Amumu

Tăng hồi chiêu R.

Chúng tôi cần lấy lại một chút sức mạnh của nó sau phiên bản 10.4.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 5R - Lời Nguyền Xác Ướp U Sầu

HỒI CHIÊU130/115/100 giây ⇒ 150/125/100 giây

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 6

Bard

Sát thương nhận được từ chuông giảm.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 7Nội Tại - Thế Giới Mầu Nhiệm

SÁT THƯƠNG THÊM MỖI 5 CHUÔNG15 ⇒ 12

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 8

Blitzcrank

Giảm giáp cơ bản.

Chỉ Số Cơ Bản

GIÁP40 ⇒ 37

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 9

Graves

Tăng kháng phép và kháng phép theo cấp. Tiêu hao Q giờ đây cố định; giảm hồi chiêu.

Chỉ Số Cơ Bản

KHÁNG PHÉP30 ⇒ 32

KHÁNG PHÉP THEO CẤP1 ⇒ 1.25


LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 10Q - Đạn Xuyên Mục Tiêu

TIÊU HAO60/65/70/75/80 năng lượng ⇒ 60 năng lượng

HỒI CHIÊU13/12/11/10/9 giây ⇒ 12/11/10/9/8 giây

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 11

Kai'Sa

Giảm tỉ lệ SMPT Q; tăng lượng tên lửa bắn ra khi nâng cấp. Sát thương cơ bản và tỉ lệ SMPT W tăng, tỉ lệ SMCK giảm; tăng hồi chiêu khi nâng cấp.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 12Q - Cơn Mưa Icathia

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG0.4 sức mạnh phép thuật ⇒ 0.25 sức mạnh phép thuật

NÂNG CẤP VỎ BỌC CỘNG SINH10 tên lửa ⇒ 12 tên lửa


LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 13W - Tia Truy Kích

SÁT THƯƠNG20/45/70/95/120 (+0.6 sức mạnh phép thuật)(+1.5 tổng sức mạnh công kích) ⇒ 30/55/80/105/130 (+0.7 sức mạnh phép thuật)(+1.3 tổng sức mạnh công kích)

NÂNG CẤP VỎ BỌC CỘNG SINH50% hồi chiêu khi bắn trúng tướng địch ⇒ 70% hồi chiêu khi bắn trúng tướng địch

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 14

Kayn

Tăng lượng ngọc nhận được từ nội tại. Tăng làm chậm cho W.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 15Nội Tại - Lưỡi Hái Darkin

TỐC ĐỘ NHẬN NGỌCTăng ở phút thứ 8 và 12 ⇒ Tăng liên tục (mỗi giây) trong 5 phút đầu, ngưng tăng ở phút 13 minutes


LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 16W - Phá

LÀM CHẬM GIẢM DẦN60% ⇒ 70%

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 17

Lissandra

Tăng tỉ lệ SMPT Q.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 18Q - Mảng Băng

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG0.7 sức mạnh phép thuật ⇒ 0.8 sức mạnh phép thuật

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 19

Neeko

Tốc độ đánh cơ bản và tỉ lệ tốc độ đánh tăng. Tỉ lệ SMPT E tăng. Lá chắn R tăng.

Chỉ Số Cơ Bản

TỐC ĐỘ ĐÁNH THEO CẤP3% ⇒ 3.5%

TỈ LỆ TỐC ĐỘ ĐÁNH0.645 ⇒ 0.670


LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 20E - Xoắn Trói

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG0.4 sức mạnh phép thuật ⇒ 0.6 sức mạnh phép thuật


LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 21R - Nổ Hoa

LÁ CHẮN50/80/110 (+0.5 sức mạnh phép thuật) ⇒ 75/100/125 (+0.75 sức mạnh phép thuật)

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 22

Ornn

Giảm sát thương nội tại; tăng cấp độ tự động nâng cấp trang bị; đồng minh nhận được nâng cấp trễ hơn.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 23Nội Tại - Chế Tạo Tại Chỗ

SÁT THƯƠNG KÍCH HOẠT NÓNG GIÒN12-20.5% máu tối đa của mục tiêu (cấp 1-18) ⇒ 10-18% máu tối đa của mục tiêu (cấp 1-18)

NÂNG CẤP TRANG BỊ TUYỆT PHẨMCấp 12 ⇒ Cấp 13

NÂNG CẤP TRANG BỊ ĐỒNG MINHCấp 13, 14, 15, 16 ⇒ Cấp 14, 15, 16, 17

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 24

Rammus

Giảm tỉ lệ tốc độ đánh cơ bản.

Đợt tăng sức mạnh ở 10.4 hình như không 'Ok' cho lắm thì phải.

Chỉ Số Cơ Bản

TỈ LỆ TỐC ĐỘ ĐÁNH0.656 ⇒ 0.625 (tốc độ đánh cơ bản không đổi)

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 25

Sett

Giáp, hồi phục cơ bản, hồi phục theo cấp giảm. Thời gian làm chậm R giảm.

Chỉ Số Cơ Bản

GIÁP37 ⇒ 33

MÁU HỒI PHỤC8 ⇒ 7

MÁU HỒI PHỤC THEO CẤP0.75 ⇒ 0.5


LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 26R - Hủy Diệt Đấu Trường

THỜI GIAN LÀM CHẬM1.5 giây đối với mục tiêu và tất cả kẻ địch trong vùng tác động ⇒ 1 giây đối với mục tiêu và tất cả kẻ địch trong vùng tác động

SỬA LỖISett sẽ nhận được điểm hỗ trợ ngay cả khi đối phương chết trong thời gian bị áp chế

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 27

Sivir

Q sát thương tăng về sau. Tốc độ di chuyển cộng thêm tối thiểu của R giờ sẽ tăng theo cấp.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 28Q - Gươm Boomerang

SÁT THƯƠNG MỖI LẦN35/55/75/95/115 (+0.7/0.8/0.9/1.0/1.1 tổng sức mạnh công kích) (+0.5 sức mạnh phép thuật) ⇒ 35/50/65/80/95 (+0.7/0.85/1.0/1.15/1.3 tổng sức mạnh công kích) (+0.5 sức mạnh phép thuật)


LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 29R - Săn Đuổi

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN TỐI THIỂU20% ⇒ 20/25/30%

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 30

Sona

Tăng SMCK và SMCK cơ bản. Tăng tốc độ di chuyển cho bản thân từ E và cố định.

Chúng tôi tăng lại sức mạnh cho Sona vì những thay đổi dành cho Lưỡi Gươm Đoạt Thuật trong phiên bản này sẽ khiến cô ta sẽ phải tránh xa đường trên từ giờ trở đi.

Chỉ Số Cơ Bản

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH45 ⇒ 49

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH THEO CẤP2 ⇒ 3


LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 31E - Bản Nhạc Tốc Độ

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN BẢN THÂN10/11/12/13/14% ⇒ 20%

Sử Dụng Kĩ Năng Ngoài Tầm

Khi bạn sử dụng kĩ năng ở ngoài tầm, một trong hai điều sau sẽ xảy ra: Vị tướng của bạn đi vào tầm sử dụng kĩ năng và rồi dùng nó, hoặc dùng nó ngay lập tức ở tầm tối đa. Chúng tôi sẽ thay đổi một số kĩ năng thành 'dùng ở tầm tối đa' dựa trên hành vi thường thấy của người chơi khi dùng chúng. Trong trường hợp của Syndra, nó thực sự khiến combo Q->E của cô ta dễ thực hiện hơn.

Dù những người chơi quen sẽ phải làm quen lại với cảm giác sử dụng các kĩ năng này ở tầm xa, nhưng chúng tôi không có dự định sẽ thêm hoặc bỏ đi quá nhiều sức mạnh của họ trong thay đổi này. Chúng tôi cũng sẽ theo dõi sát sao nếu cần thiết.

Thay Đổi Kĩ Năng

 • E - Mưa Đạn của Miss Fortune
 • Q - Quả Cầu Bóng Tối của Syndra
 • E - Mưa Tên của Varus

Tướng Đi Rừng

Ở phiên bản trước, thay đổi trong khu rừng của chúng tôi đã đi theo một chiều hướng tích cực khi người chơi ở các cấp độ kĩ năng khác nhau đều thành công trong việc đưa những tướng mới vào khu rừng, nhưng không khiến môi trường chuyên nghiệp hay xếp hạng cao bị xáo trộn quá nhiều. Morde và Darius vẫn đang không có được sức mạnh cần thiết, nên chúng tôi sẽ giúp họ thêm một chút nữa. Chúng tôi cũng thêm Poppy vào trong nhóm này: Cô ta thực sự là một tướng rừng thú vị và khá mạnh nếu được chơi đúng cách, và chỉ cần một cú thúc nhẹ thôi.

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 32Darius

SÁT THƯƠNG XUẤT HUYẾT LÊN QUÁI120% ⇒ 175%

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 33Mordekaiser

SÁT THƯƠNG HẮC ÁM LAN TRÀN LÊN QUÁI25-110 (lv 1-18) ⇒ 28-164 (lv 1-18)

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 34Poppy

GIỚI HẠN SÁT THƯƠNG BÚA CHẤN ĐỘNG LÊN QUÁI40/60/80/100/120 ⇒ 50/80/110/140/170

Thay Đổi Đường Trên

KHIÊN TRỤ

Khiên trụ đường trên cho nhiều vàng hơn, nhận thêm sát thương từ tướng cận chiến, và trâu hơn khi bị tấn công bởi nhiều người.

Chúng tôi thay đổi khiên trụ với mong muốn khiến nó trở thành một mục tiêu hấp dẫn hơn dành cho các tướng đẩy đường cận chiến. Bởi chúng giờ đây chịu nhiều sát thương từ đòn đánh cận chiến hơn, các tướng đường trên sẽ được rút ngắn thời gian hạ gục chúng (và cũng dễ lấy trụ đầu hơn nữa). Tăng lượng giáp và kháng phép duy trì cho nó cũng khiến việc kéo cả đội lên đẩy trụ cũng không có quá nhiều ý nghĩa, và 'gank đường dưới rồi thiết lập rồng' vẫn là chiến thuật cơ bản trong giai đoạn đi đường. Lượng vàng được gia tăng cũng tăng thêm hệ quả cho các thay đổi trên. Hơn nữa, cái giá phải trả cho việc bỏ đường hay đảo đường sẽ đắt hơn trong phiên bản 10.5.

Lưu ý chút nè: Dòng thứ 2 và dòng thứ 3 sẽ giúp các tướng đánh xa gây một lượng sát thương tương đương lên khiên trụ như trước đây. Chúng tôi chỉ không muốn nói thẳng ra là "khiên trụ nhận nhiều sát thương hơn từ tướng cận chiến".

VÀNG MỖI KHIÊN TRỤ120 ⇒ 160

MỚIKHÁNG SÁT THƯƠNG TƯỚNG ĐÁNH XAKhiên trụ được giảm 17% sát thương đối với tướng đánh xa

GIÁP & KHÁNG PHÉP KHIÊN TRỤ40/80/120/160/200 (ở mức 0-4 khiên bị phá mất) ⇒ 15/50/85/120/155 (ở mức 0-4 khiên bị phá mất)

GIÁP & KHÁNG PHÉP CỘNG THÊM35 mỗi tướng địch sau tướng thứ 2 ⇒ 45 mỗi tướng địch sau tướng thứ 2

GIÁP VÀ KHÁNG PHÉP SAU KHI MẤT KHIÊN TRỤ40 (không đổi)

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 35

Gươm Của Vua Vô Danh

Tăng sát thương theo phần trăm máu với tướng cận chiến.

NỘI TẠI DUY NHẤTSát thương vật lý mỗi đòn đánh 8% máu hiện tại của mục tiêu ⇒ 8% máu hiện tại của mục tiêu đối với tướng đánh xa, 12% đối với tướng cận chiến

ORNNHoàng Quyền Vô Danh của Ornn cũng sẽ được áp dụng thay đổi này

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 36

Rìu Mãng Xà

Tăng hút máu. Tăng diện tác dụng kích hoạt, diện tác dụng tính từ tầm đánh tối đa.

HÚT MÁU12% ⇒ 18%

DIỆN TÁC DỤNG KÍCH HOẠT400 ⇒ 450

TÂM DIỆN TÁC DỤNG KÍCH HOẠT125 khoảng cách ở trước mặt ⇒ ở tầm đánh tối đa (tối đa 200 - xin lỗi Rengar, không làm được trò mèo đó đâu)

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 37

Rìu Đại Mãng Xà

Tỉ lệ sát thương nội tại tăng theo máu.

SÁT THƯƠNG NỘI TẠI LÊN MỤC TIÊU CHÍNH5 (+1% máu tối đa tướng sở hữu) ⇒ 5 (+1.5% máu tối đa tướng sở hữu)

SÁT THƯƠNG NỘI TẠI LÊN MỤC TIÊU PHỤ40 (+2.5% máu tối đa tướng sở hữu) ⇒ 40 (+3% máu tối đa tướng sở hữu)

Trang Bị

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 38

Lưỡi Gươm Đoạt Thuật

Cống Phẩm giờ cần một đồng minh bên cạnh.

Đừng dùng nó trên đường đơn nữa mà...

MỚICÓ BẠN CÓ BÈKích hoạt cống phẩm giờ cần tướng đồng minh (tính cả xác đồng minh) trong 2000 tầm (Áp dụng với Nanh Băng)

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 39

Liềm Ma

Cống Phẩm giờ cần một đồng minh bên cạnh.

Như trên.

MỚICÓ BẠN CÓ BÈKích hoạt cống phẩm giờ cần tướng đồng minh (tính cả xác đồng minh) trong 2000 tầm (Áp dụng với Lưỡi Hái U Linh)

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 40

Giày Cơ Động

Tăng giá.

TIÊU HAO900 vàng ⇒ 1000 vàng

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 41

Giày Bạc

Tăng tốc độ di chuyển.

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN55 ⇒ 60

 

Cân Bằng ARAM

Tăng Sức Mạnh 10.5

AKALI+18% sát thương gây ra & -12% sát thương nhận vào ⇒ +18% sát thương gây ra & -15% sát thương nhận vào


Giảm Sức Mạnh 10.5

ALISTARBình Thường ⇒ +5% sát thương nhận vào

YUUMI+5% sát thương gây ra ⇒ Bình Thường

ZAC+5% sát thương gây ra ⇒ Bình Thường

Thần Hỏa

Thần Hỏa sẽ ra mắt trong phiên bản 10.5 này. Nó sẽ là một công cụ để bạn lưu giữ và thể hiện những khoảnh khắc hay ho cả ở trong lẫn ngoài trò chơi đối với những vị tướng yêu thích của bản thân. Bộ Thần Hỏa Khởi Đầu sẽ được mở bán với giá Tinh Hoa Lam, và Thần Hỏa Bộ 1 sẽ được mở bán với giá RP.

Sửa Lỗi

 • E - Cắt Và Xắt của Renekton không còn tạo ra âm thanh nếu như nó không lướt trúng bất cứ thứ gì
 • Đồng Hồ Ngưng Đọng Khởi Đầu của Thời Điểm Hoàn Hảo không còn thay đổi vị trí trong kho đồ khi nó biến thành Đồng Hồ Ngưng Đọng
 • Tahm Kench: Hồi chiêu của W - Đánh Chén không còn được giảm nửa nếu đồng minh ở bên trong nó trong toàn bộ thời gian và Nội Tại - Khẩu Vị Độc Đáo không còn gây sát thương hai lần
 • Rakan không còn có thể lấy cộng dồn Ngọc Hút Phép bằng cách sử dụng E2 - Điệu Nhảy Tiếp Viện lên đồng minh ngoài tầm
 • Di chuột lên biểu tượng Linh Hồn Rồng Nước không còn khiến cho trò chơi bị khựng trong chốc lát
 • Sát thương rút máu lần cuối cùng của Vũ Điệu Tử Thần sẽ giết mục tiêu, thay vì để mục tiêu sống sót với 1 máu
 • Sửa một lỗi khiến nút Xóa trong thẻ Ngọc Bổ Trợ không thể kích hoạt, khiến người chơi không thể xóa Bảng Ngọc hàng loạt
 • Khi vào màn hình Kết Thúc Trận, tên anh hùng sẽ không còn bị xám nếu như họ chưa rời khỏi hàng chờ
 • Nút Hồi Sinh trong Phòng Tập sẽ hoạt động chính xác để hồi sinh người chơi
 • Tướng có Nhịp Độ Chết người giờ sẽ kích hoạt được nội tại tăng tốc độ đánh nếu như tấn công vào mục tiêu có lá chắn
 • Dùng W - Hút Máu của Fiddlesticks cùng lúc vào W - Phản Đòn của Fiora giờ sẽ thành công trong việc sát thương và hồi máu cho hắn
 • Tướng đang tấn công một mục tiêu giờ sẽ không tiếp tục đi theo mục tiêu của mình nếu như họ vào tiến vào vùng tối
 • Thay đổi dạng của DJ Sona quá nhanh giờ sẽ không khiến cô ta bị lỗi hình ảnh ở mũ
 • Nếu Sion dùng R - Bất Khả Kháng Cự trong hơn 3 giây, hắn sẽ làm choáng mục tiêu tông phải trong chính xác 1.75 giây.

Trang Phục & Đa Sắc Mới

Những trang phục mới sau đây sẽ ra mắt trong phiên bản này:

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 42

Renekton Sương Đen

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 43

Alistar Sương Đen

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 44

Rek'Sai Sương Đen

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 45

Sejuani Công Nghệ

 

Những đa sắc mới sau đây sẽ ra mắt trong phiên bản này:

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 46

Rek'Sai Sương Đen

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 47

Alistar Sương Đen

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 10.5 và thời gian bảo trì ngày 5 tháng 3 48

Renekton Sương Đen

Để cập nhật thủ công bản 10.5 bạn có thể tải TẠI ĐÂY.

LƯU Ý:

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CẬP NHẬT TRƯỚC VÀ TRONG THỜI ĐIỂM BẢO TRÌ. Bạn chỉ cài đặt sau khi kết thúc bảo trì để tránh gặp lỗi trò chơi.

Bạn cần chép tập tin đã tải về vào ổ đĩa chứa thư mục Liên Minh Huyền Thoại. Chẳng hạn, nếu cài Liên Minh Huyền Thoại ở ổ C:/, bạn cần để tập tin tải về vào ổ C:/ trước khi tiến hành cập nhật.

Vui lòng tắt tường lửa trước khi cập nhật để tránh lỗi.

Cách cập nhật 1:

 • Chạy Garena PC
 • Chọn đường dẫn đến tập tin cập nhật đã tải (định dạng .exe)
 • Chọn tiếp tục và chờ hoàn tất cập nhật

Cách cập nhật 2:

 • Chạy bản cập nhật đã tải trước khi mở Garena PC (tập tin định dạng .exe)
 • Chọn đường dẫn đến thư mục có tên “32787”
 • Chọn tiếp tục và chờ hoàn tất cập nhật
 • Mở Garena PC và vào trò chơi bình thường (có thể sẽ phải cập nhật thêm tập tin cấu hình với dung lượng nhỏ hơn 1MB)

Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể kết nối vào máy chủ, vậy hãy sắp xếp thời gian hợp lí và giữ gìn sức khỏe để có thể nhanh chóng đăng nhập lại khi thời gian bảo trì kết thúc nhé.


Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Review Thế giới của Kanako - Bộ phim kinh dị 18+ cực đen tối và ám ảnh của Nhật Bản

Review Thế giới của Kanako - Bộ phim kinh dị 18+ cực đen tối và ám ảnh của Nhật Bản

Trong Thế giới của Kanako, những đề tài nóng bỏng từ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, ma túy, loạn luân, cưỡng hiếp, bạo lực học đường đến sự chi phối cực đoan của đồng tiền đều được khắc họa một cách trần trụi mang lại cho người xem cảm giác rùng mình nhận ra hóa ra thế giới vẫn còn có nhiều con người độc ác đến vậy?

Phim Ảnh
Lên đầu trang