LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot

Với khá nhiều thay đổi cho các tướng xạ thủ hot như Kai'sa, Tristana cùng một số tướng Tank quá mạnh hiện tại, hãy cùng điểm qua chi tiết bản cập nhật 11.7 LMHT để cùng đón chờ meta thay đổi sắp tới ra sao nhé.

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot

Thay đổi Trang bị LMHT 11.7

Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng (Buff)

 • Kích hoạt trang bị: Tăng tốc giảm từ 75% => 60%
 • Làm chậm địch xung quanh sau khi kích hoạt trang bị tăng từ 40% => 50%

Tam Hợp Kiếm (Buff)

 • Sát thương tăng từ 25 => 30
 • Tốc đánh giảm từ 35% => 30%
 • Nội tại Thần Thoại: Thay đổi từ 10 tốc đánh => 3 STVL, 3 điểm hồi chiêu, 3 tốc chạy
 • Nội tại mới: Hiệu ứng nay có thể stack lên trụ

Thương Phục Hận Serylda (Buff)

 • Giá giảm từ 3400 => 3200 vàng

Lưỡi Hái Linh Hồn (Nerf)

 • Giá giảm từ 2900 => 2800 vàng
 • STVL giảm từ 55 => 45

Nỏ Thần Dominik (Nerf)

 • Giá tăng từ 2900 => 3000
 • STVL giảm từ 35 => 30

Băng Trượng Vĩnh Cửu (Nerf)

 • Sát thương kích hoạt giảm từ 125 (+35% STPT) => 100 (+30% STPT)
 • Hồi chiêu trang bị tăng từ 20s => 30 giây

Thay đổi Tướng LMHT 11.7

Udyr (Nerf)

 • STVL gốc giảm từ 66 => 64

Hecarim (Nerf)

 • E - Tốc độ tối đa giảm từ 75% => 65%

Ivern (Nerf)

 • E - Sát thương giảm từ 70 - 170 => 70 - 150

Rell (Nerf)

 • E - Thời gian choáng giảm từ 0.75s => 0.5s

Thresh (Nerf)

 • W - Lượng khiên giảm từ 60 - 220 => 60 - 180

Alistar (Nerf)

 • Q - Sát thương giảm từ 60 - 240 => 60 - 220
 • E - Sát thương khi tấn công giảm từ 35 - 290 => 20 - 275

Kai'sa (Nerf)

 • R - Hồi chiêu tăng từ 110 - 70 giây => 130 - 70 giây

Tristana (Nerf)

 • Sát thương gốc giảm từ 61 => 59

Kindred (Buff)

 • Q - Tỉ lệ STVL tăng từ 65% => 75%
 • E - Hồi chiêu giảm từ 18 - 14s => 16 - 12 giây

Yorick (Buff)

 • E - Các tướng bị đánh dấu sẽ liên tục gọi mồ dậy trong lúc dính debuff
 • E - Thây ma gây 1 lần sát thương đánh thường khi lao vào
 • R - Trụ sẽ ưu tiên mục tiêu Ma nữ cuối cùng (trừ khi Ma nữ đánh tướng địch)

Braum (Buff)

 • E - Thời gian hồi chiêu giảm từ 18 - 10s => 16 - 8s
 • R - Thời gian hất tung tối đa tăng từ 1 - 1.5s => 1 - 2s

Yasuo (Buff)

 • Sát thương tăng mỗi cấp tăng từ 2.2 => 3

Mordekaiser (Buff)

 • Q - Sát thương độc lập cộng thêm tăng từ 30 - 50% => 40 - 60%

Lissandra (Buff)

 • Q - Sát thương kĩ năng tăng từ 70 - 190 => 80 - 200

Ashe (Buff)

 • W - Sát thương tăng từ 20 - 80 => 30 - 90

Varus (Buff)

 • Sát thương tăng mỗi cấp tăng từ 3 => 3.4

Amumu (Buff)

 • Q - Mana hao tốn giảm từ 50 - 70 => 30 - 50
 • E - Thời gian hồi chiêu giảm từ 10 - 6s => 9 - 5s

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 2

Tổng hợp trang phục mới LMHT 11.7

Trang phục Blitz Mãi Bên Crank Bạn Nhé

 
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 3
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 4LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 5
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 6
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 7
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 8
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 9

Lulu Đi Đua Đưa

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 10
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 11LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 12
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 13
 

Lulu Đi Đua Đưa Hàng Hiệu

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 14
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 15LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 16
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 17
 

Lux Thủy Thủ Mặc Kệ

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 18
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 19LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 20
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 21
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 22
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 23
 

 Gút Boi Nasus

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 24
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 25
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 26
 

 Nunu Đưa Đi Đu

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 27
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 28LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 29
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 30
 

Rumbada (Rumble)

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 31
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 32LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 33
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 34
 

 SamiChaChaCha

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 35
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 36LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 37
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 38
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 39
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.7 chính thức - Nerf nặng Tristana, Kai'sa và hàng loạt tướng Tank hot 40

 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang