LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.14 - Chỉnh sửa lớn cho Gangplank, Wukong, Pantheon và khả năng hồi máu

Tiếp tục thay đổi hàng loạt khả năng hồi máu từ bảng ngọc, trang bị và bộ Rồng Nguyên tố cùng các tướng mạnh hiện tại, hãy cùng điểm qua chi tiết bản cập nhật LMHT 12.14 ngay tại đây để chuẩn bị thay đổi theo lối chơi mới nhé.

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.14 - Chỉnh sửa lớn cho Gangplank, Wukong, Pantheon và khả năng hồi máu

Chi tiết cân bằng sức mạnh Tướng 12.14 LMHT

Gangplank (Thay đổi)

 • Máu gốc giảm từ 640 => 600
 • Máu tăng mỗi cấp tăng từ 104 => 114
 • Giám cơ bản giảm từ 35 => 31
 • Nội tại: Sát thương thay đổi từ 55 - 310 (+100% AD cộng thêm) => 55 - 310 (+100% AD cộng thêm)(+250% tỉ lệ chí mạng)
 • Q: Sát thương tăng từ 20/45/70/95/120 => 10/40/70/100/130
 • E: Làm chậm thay đổi từ 40 - 80% => 30 - 60% (+0.25% mỗi 1% chí mạng) ở mọi cấp
 • E: Sát thương vật lý cộng thêm tăng từ 80/105/130/155/180 => 75/105/135/165/195
 • E: Sát thương cộng thêm theo chí mạng giảm từ 25% => 10%

Pantheon Rừng (Buff)

 • Q - Sát thương lên quái tăng từ 70% => 105%

Jarvan IV (Buff)

 • Q - Tỉ lệ STVL tăng từ 120 => 140%
 • E - Hồi chiêu giảm từ 12s => 12 - 10 giây

Teemo (Buff)

 • Tỉ lệ hồi mana mỗi giây tăng từ 20 => 25
 • R - Tầm ném nấm tăng từ 400/650/900 => 600/750/900
 • R - Tỉ lệ SMPT tăng từ 50 => 55%
 • R - Hao tốn mana giảm từ 75 => 75/55/35

Alistar (Buff)

 • Q - Hao tốn mana giảm từ 65 - 85 => 55 - 75
 • Q - Hồi chiêu giảm từ 15 - 11 => 14 - 10 giây

LeBlanc (Buff)

 • Mana gốc tăng từ 334 => 400
 • Mana tăng mỗi cấp tăng từ 50 => 55
 • W - Sát thương tăng từ 75 - 215 => 75 - 235

Varus (Buff)

 • STVL tăng từ 59 => 62

Sivir (Nerf)

 • Q - Thời gian cast chiêu thay đổi từ 0.25 - 0.18s => 0.25 - 0.10s
 • W - Sát thương lên lính giảm từ 80 => 65%
 • W mới - Sát thương nảy sẽ kết liễu địch dưới 15 máu

Yuumi (Nerf)

 • E - TỈ lệ hồi máu theo SMPT giảm từ 35 => 30%

Seraphine Bot (Nerf)

 • W - Tỉ lệ Khiên theo SMPT giảm từ 35 => 25%
 • W - Tỉ lệ hồi máu theo SMPT giảm từ: tăng theo 0.6% máu bị mất mỗi 100 AP => tăng theo 0.4% máu bị mất mỗi 100 AP

Gnar (Nerf)

 • Máu gốc giảm từ 580 => 540
 • Hồi máu tăng theo cấp giảm từ 1.75 => 1.25

Zeri (Nerf)

 • Chuột phải nay sẽ không gây sát thương cộng thêm cho mục tiêu dưới 35% máu nữa
 • Chuột phải nay sẽ kết liễu mục tiêu dưới 60 - 150 (+18%) Máu
 • R - Sát thương hiệu ứng đòn đánh giảm từ 10/15/20 (+15%AP) => 5/10/15 (+15% AP)

Renata (Nerf)    

 • Máu gốc giảm từ 595 => 545
 • Sát thương giảm từ 51 => 49

Wukong (Thay đổi)

 • Hồi máu gốc thay đổi từ 2.5 máu mỗi 5s => 3.5 máu mỗi 5s
 • Nội tại: Hồi máu theo mỗi stack giảm từ 0.5% max máu => 0.35% max máu

Aatrox (Thay đổi)

 • Máu tăng mỗi cấp tăng từ 104 => 114
 • E: Hồi máu giảm từ 18-26 => 18-24%
 • R: Hồi máu giảm từ 25-55 => 25-45%

Kayn (Rhaast) (Thay đổi)

 • Máu tăng mỗi cấp tăng từ 99 => 109
 • Nội tại: Hồi máu giảm từ 25 - 35% sát thương lên tướng => 20-30% sát thương lên tướng

Janna (Thay đổi)

 • E - Sức mạnh hồi máu/Khiên cộng thêm giảm từ 20 => 15%
 • E - Khiên tăng từ 65 - 165 => 75 - 175
 • R - Hồi máu mỗi giây tăng từ 90 - 200 (+45% AP) => 100 - 00 (+50% AP)

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.14 - Chỉnh sửa lớn cho Gangplank, Wukong, Pantheon và khả năng hồi máu 2

Chi tiết cân bằng hệ thống game bản 12.14 LMHT

Bình Máu

 • Hồi máu giảm từ 150 => 120
 • Bình máu (có thể tự hồi) giảm từ 125 => 100

Giao Hàng Bánh Quy

 • Hồi máu/mana giảm từ 10% Máu bị mất => 8% máu bị mất
 • Tăng max mana giảm từ 50 => 40

Giáp Cốt

 • Hồi chiêu tăng từ 45 giây => 55 giây

Kiểm Soát Điều Kiện

 • Nhận 9 Giáp/Kháng Phép và 4% Tổng giáp/Kháng Phép => 8 Giáp/Kháng Phép và 3% Tổng giáp/Kháng Phép

Hộ Vệ

 • Hồi chiêu tăng từ 70 - 40 giây => 90 - 40 giây

Thiêu Rụi

 • Sát thương tăng từ 15 - 35 => 20 - 40

Ngọn Gió Thứ Hai

 • Hồi máu 6 (+4% Máu bị mất) => 3 (+4% Máu bị mất)

Tác Động Bất Chợt

 • Tăng 7 Sát Lực/6 Xuyên Phép => 9 Sát Lực/7 Xuyên Phép

Kiên Cường

 • Tăng 10 - 30% kháng hiệu ứng => 5 - 25% kháng hiệu ứng

Thuốc Thời Gian

 • Tăng tốc chạy giảm từ 4% => 2%

Trừng Phạt Thách Thức

 • Giảm sát thương từ mục tiêu bị Thách Thức giảm từ 20% => 10%

Chi tiết cân bằng Trang Bị bản 12.14 LMHT

Giáp Lửa

 • Sát thương đốt giảm từ 12 - 30 (+1% Máu cộng thêm) => 15 (+1.5% Máu cộng thêm)

Cưa Xích Hóa Kỹ

 • Tổng vàng tăng từ 2600 => 2800

Thay đổi Rồng Nguyên Tố

Buff lợi:

 • Rồng Đất: Tăng 6% => 9% Giáp/Kháng Phép
 • Rồng Nước: Hồi 2% mỗi 5s => 3% máu bị mất mỗi 5s
 • Rồng Lửa: Tăng 4% => 6% AD/AP
 • Rồng Công Nghệ: Tăng 6%/6 => 9%/9 Tốc đánh và điểm hồi chiêu
 • Rồng Gió:3.5 kháng làm chậm và tăng tốc di chuyển => 7% kháng làm chậm và tăng tốc di chuyển ngoài giao tranh
 • Rồng Gió (4): 10% tốc chạy cộng thêm => 50% tốc chay khi dùng R trong 6 giây => 15% tốc chạy + 50% tốc chạy sau R

Máu Rồng

 • Máu trước khi địa hình thay đổi: 2650 (+240 per level) => 3450 (+380 per level)
 • Máu sau khi địa hình thay đổi: 4350 (+240 per level) >> > 6950 (+380 per level)

Sát thương rồng:

 • Rồng Gió: 50 => 35
 • Rồng Đất: 150 => 105
 • Rồng Nước: 100 => 70
 • Rồng Lửa: 100 => 70
 • Rồng Công Nghệ: 66.7 => 47
 • Sát thương Rồng theo máu hiện tại: 7% => 5%

Rồng Ngàn Tuổi

 • Máu tăng từ 6400 (+180 mỗi phút) => 6400 (+290 mỗi phút)
 • Sát thương giảm từ: 150 => 105

Sứ Giả:

 • Vàng thưởng thay đổi từ 100 cho tướng kết liễu => 100 cho tướng kết liễu + 200 vàng chia đều gần đó
 • Sứ Giả triệu hồi nay sẽ có thêm 75% máu

Tổng hợp tất cả Trang phục mới LMHT 12.14

Akali Vệ Binh Tinh Tú

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.14 - Chỉnh sửa lớn cho Gangplank, Wukong, Pantheon và khả năng hồi máu 3

Quinn Vệ Binh Tinh Tú

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.14 - Chỉnh sửa lớn cho Gangplank, Wukong, Pantheon và khả năng hồi máu 4

Rell Vệ Binh Tinh Tú

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.14 - Chỉnh sửa lớn cho Gangplank, Wukong, Pantheon và khả năng hồi máu 5

Taliyah Vệ Binh Tinh Tú

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.14 - Chỉnh sửa lớn cho Gangplank, Wukong, Pantheon và khả năng hồi máu 6

Syndra VBTT và Syndra VBTT Hàng Hiệu

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.14 - Chỉnh sửa lớn cho Gangplank, Wukong, Pantheon và khả năng hồi máu 7

Morgana Ác Nữ Khắc Tinh

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.14 - Chỉnh sửa lớn cho Gangplank, Wukong, Pantheon và khả năng hồi máu 8

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang