LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc

Theo đó trong bản cập nhật của Liên MInh Huyền Thoại 9.7 thì các tướng đang làm mưa làm gió trong xếp hạng như Kayle, Urgot nhận những cú giảm sức mạnh không trượt phát nào

Cân bằng tướng

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc

Chỉ Số Cơ Bản
HỒI PHỤC CƠ BẢN: 6 ⇒ 5
GIÁP THEO CẤP: 3.5 ⇒ 3

Q – Hào Quang Trừng Phạt
TIÊU HAO: 60/65/70/75/80 năng lượng ⇒ 70/75/80/85/90 năng lượng

W – Thiên Giới Ban Phước
TỐC ĐỘ DI CHUYỂN CỘNG: THÊM 26/32/38/44/50% ⇒ 24/28/32/36/40%
TIÊU HAO: 70/75/80/85/90 năng lượng ⇒ 60/70/80/90/100 năng lượng

E – KIẾM TINH HỎA
SÁT THƯƠNG CỘNG THÊM: 10/12.5/15/17.5/20% máu đã mất của mục tiêu ⇒ 8/10/12/

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc 2

Nội Tại – Đại Bác Cộng Hưởng
SÁT THƯƠNG: 2/3/4/6/8% máu tối đa của mục tiêu ⇒ 2/3/4/5/6% máu tối đa của mục tiêu (vẫn ở cấp độ 1/6/9/11/13)

E – Khinh Thị
HỒI CHIÊU: 14 giây ⇒ 16/15.5/15/14.5/14 giây
TIÊU HAO: 50/60/70/80/90 năng lượng ⇒ 60/70/80/90/100 năng lượng

R – Mũi Khoan Tử Thần
SÁT THƯƠNG: 125/250/375 ⇒ 100/225/350

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc 3

Chỉ Số Cơ Bản
HỒI PHỤC THEO CẤP: 0.55 ⇒ 0.75

Q – Cát Càn Quét
SÁT THƯƠNG: 60/80/100/120/140 ⇒ 70/90/110/130/150

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc 4

Q – Rạn Nứt
HỒI CHIÊU: 9 giây ⇒ 7 giây

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc 5

Q – Dao Phay Nhiễm Khuẩn
SÁT THƯƠNG: 15/17.5/20/22.5/25% máu hiện tại của mục tiêu ⇒ 20/22.5/25/27.5/30% máu hiện tại của mục tiêu

E – Cuồng Bạo
SỨC MẠNH CÔNG KÍCH TỐI THIỂU: 30/45/60/75/90 ⇒ 40/55/70/85/100
SỨC MẠNH CÔNG KÍCH TỐI ĐA: 60/90/120/150/180 ⇒ 80/110/140/170/200

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc 6

W – Lòng Dũng Cảm
GIÁP VÀ KHÁNG PHÉP THEO CẤP: 0.25 mỗi cộng dồn, tối đa 40 ⇒ 0.33 mỗi cộng dồn, tối đa 50
HỒI CHIÊU: 24/23/22/21/20 giây ⇒ 23/21/19/17/15 giây
THỜI GIAN TÁC DỤNG: 2/3/4/5/6 giây ⇒ 2/2.75/3.5/4.25/5 giây

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc 7

E – Thiên Đỉnh Kiếm
HỒI CHIÊU: 13/12/11/10/9 giây ⇒ 12/10.5/9/7.5/6 giây

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc 8

Q – Mảnh Băng
HỒI CHIÊU: 6/5.25/4.5/3.75/3 giây ⇒ 10/8.5/7/5.5/4 giây

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc 9

Chỉ Số Cơ Bản
HỒI PHỤC THEO CẤP: 0.6 ⇒ 0.4

W – Vùng Đất Chết
TỈ LỆ SÁT THƯƠNG TỐI THIỂU: 0.8 SMPT ⇒ 0.7 SMPT (mốc 0% máu đã mất của mục tiêu)
TỈ LỆ SÁT THƯƠNG TỐI ĐA: 2.16 SMPT ⇒ 1.89 SMPT (mốc 100% máu đã mất của mục tiêu)

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc 10

Q – Đâm Thấu Xương
HỒI CHIÊU: 16/14/12/10/8 giây ⇒ 14/12.5/11/9.5/8 giây

E – Dòng Nước Ma Quái
THỜI GIAN CHOÁNG: 1.1 giây ⇒ 1.25 giây

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc 11

W – Khiên Phế Liệu
TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 10/15/20/25/30% ⇒ 20/25/30/35/40%

R – Mưa Tên Lửa
HỒI CHIÊU: 110/100/90 giây ⇒ 100/85/70 giây

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc 12

W – Khiên Phế Liệu
TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 10/15/20/25/30% ⇒ 20/25/30/35/40%

R – Mưa Tên Lửa
HỒI CHIÊU: 110/100/90 giây ⇒ 100/85/70 giây

Cân bằng trang bị

Phù Phép: Quỷ Lửa 

NƯỚNG GÀ: Gây 200% ⇒ 300% sát thương thêm lên lính và quái

Phong Ấn Hắc Ám

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT: 15 ⇒ 10

GIÁ BÁN LẠI: 245 vàng ⇒ 140 vàng

Đao Tím

TỔNG GIÁ: 2400 vàng ⇒ 2900 vàng

THÀNH PHẦN: Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc + Dao Găm + 380 vàng ⇒ Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc + Dao Găm + 880 vàng

TỐC ĐỘ ĐÁNH: 40% ⇒ 50% KHÁNG PHÉP 40 ⇒ 50

[Mới] TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 5%

SÁT THƯƠNG ĐÒN ĐÁNH: 42 ⇒ 15-80 (cấp 1-18)

[Mới] HÚT MÁU HỒI MÁU DỰA TRÊN SÁT THƯƠNG GÂY RA: (33% hiệu quả đối với tướng đánh xa)

[Loại bỏ] HÚT KHÁNG PHÉP: Đòn đánh cơ bản không còn hút 6 kháng phép của mục tiêu (3 với tướng đánh xa), tối đa 30

Cân bằng ngọc

Thu Thập Nhãn Cầu

CỘNG DỒN TỐI ĐA: 20 ⇒ 10

CỘNG DỒN: 2 mỗi mạng hạ gục, 1 mỗi mạng hỗ trợ, 1 mỗi khi phá mắt ⇒ 1 mỗi khi tham gia hạ gục (có mạng hoặc hỗ trợ)

SỨC MẠNH THÍCH ỨNG: 1 mỗi cộng dồn (tổng 20) ⇒ 2 mỗi cộng dồn (tổng 20)

THƯỞNG THÊM KHI HOÀN THÀNH: 10 sức mạnh thích ứng (không đổi)

Poro Cảnh Giới

[Loại bỏ] PHỤ KIỆN MA ÁM: Không còn chuyển phụ kiện thành Poro Cảnh Giới khi ở trong bụi. Đặt Poro Cảnh Giới trong lãnh thổ đối phương sẽ không cho thêm sức mạnh thích ứng.

[Mới] MẮT MA ÁM: Mỗi mắt bạn cắm khi hết hạn sẽ sinh ra Poro Cảnh Giới, cho tầm nhìn tại khu vực đó cho đến khi nó bị tướng địch dọa chạy mất. Mắt bị phá bởi đối thủ sẽ không sinh ra Poro Cảnh Giới.

[Mới] HÙ DỌA: Mỗi Poro được sinh ra sẽ cho 2 sức mạnh thích ứng lên đến 10 lần (tối đa 20). Sau khi tối đa cộng dồn, tăng thêm 10 sức mạnh thích ứng.

Mắt Thây Ma

[Loại bỏ] TỬ THẦN KHẼ CHẠM: Gây sát thương lên tướng sau khi phá mắt sẽ không còn gây thêm sát thương

[Mới] NGHĨA ĐỊA MẮT: Phá một mắt sẽ cho 2 sức mạnh thích ứng, lên đến 10 lần (tối đa 20). Sau khi phá 10 mắt, tăng thêm 10 sức mạnh thích ứng.

Đốn Hạ

SÁT THƯƠNG: 5-12% ⇒ 5-15% (vẫn ở mốc 10-100% máu tối đa chênh lệch)

Tàn Phá Hủy Diệt

SÁT THƯƠNG: 100 (+30% máu tối đa) ⇒ 100 (+35% máu tối đa)

Lan Tràn

THƯỞNG THÊM KHI HOÀN THÀNH: thêm 2.5% máu tối đa ⇒ thêm 3.5% máu tối đa

Thú Săn Mồi

NHANH NÀO: Hiệu ứng thiêu đốt quái rừng của Bùa Thợ Săn và các trang bị nâng cấp khác sẽ không còn hủy niệm Thú Săn Mồi.

Thợ Săn Tối Thượng

GIẢM HỒI CHIÊU CUỐI: 5 (+2% mỗi cộng dồn), tối đa 15% ⇒ 5 (+3% mỗi cộng dồn), tối đa 20%

Trang phục mới

 

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc 13

Ivern Siêu Sao Úp Rổ

LMHT - Chi tiết bản cập nhật 9.7 Kayle, Urgot và hàng loạt tướng hot bị Nerf không thương tiếc 14

Jarvan IV Công Nghệ

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang