LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf

Bản cập nhật Liên MInh Huyền Thoại 10.10 chính thức với hàng loạt điều chỉnh mới

Annie – buffed

LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf

Summon: (R):
Tibbers’ sát thương vòng lửa tăng lên 10/25/40 từ 10/15/20
Tibbers’ Tì lệ sức mạnh phép thuật tăng lên 12% từ 10%
Molten Shield (E):
Khả năng giảm sát thương tăng lên 13/17/21/25/29% từ 10/13/16/19/22%

Diana – nerfed

LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf 2

Stats:
Base HP giảm xuống còn 570 từ 594
Base damage giảm xuống còn 57 từ 57.04

Irelia – buffed

LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf 3

Flawless Duet (E):
Damage tăng lên 80/125/170/215/260 từ 70/110/150/190/230

Katarina – changed

LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf 4

Voracity (Passive):
Katarina’s Dagger AP Tỷ lệ AP thay đổi còn 55/66/77/88% từ 55/70/85/100%

Kled – nerfed

LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf 5

Bear Trap on a Rope (Q):
Thời gian hồi chiêu kỹ năng tăng lên 11/10/9/8/7 từ 9/8.5/8/7.5/7

Maokai – nerfed

LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf 6

Stats:
Mana cơ bản giảm xuống còn 375 từ 377.28
Bramble Smash (Q):
Mana cost tăng lên 60 từ 50

Miss Fortune – nerfed

LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf 7

Strut (W):
Tốc chạy tối đa giảm xuống còn 50/60/70/80/90 từ 60/70/80/90/100

Nidalee – buffed

LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf 8

Javelin Toss (Q, Human):
Tỷ lệ sức mạnh phép thuật tăng lên 50% từ 40%

Sivir – buffed

LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf 9

Spell Shield (E):
Lượng mana nhận được tăng lên 110/120/130/140/150 từ 80/95/110/125/140

Soraka – buffed

LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf 10

Starcall (Q):
Damage tăng lên 85/120/155/190/225 từ 75/110/145/180/215
Astral Infusion (W):
Lượng máu hồi khi có hiệu ứng tăng lên 80/85/90/95/100% từ 60/70/80/90/100%

Taric – nerfed

LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf 11

Stats:
HP per level tăng lên 85 từ 90
Bastion (W):
Bonus armour giảm xuống còn 10/11/12/13/14% từ 10/12.5/15/17.5/20%

Twisted Fate – buffed

LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf 12

Stats:
Base AD tăng lên 52 từ 49.954 Base armour tăng lên 21 từ 20.542
Destiny (R):
Mana cost giảm xuống còn 100 at all ranks từ 150/125/100

Udyr – changed

LMHT - Chi tiết bản cập nhật LOL 10.10 chính thức Katarina bị Nerf 13

Stats:
Mana increasaed to 271 từ 270.4 Base HP tăng lên 594 từ 593.32 MP5 giảm xuống còn 7.5 từ 7.506 Movement speed tăng lên 350 từ 345

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang