LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới

Máy chủ thử nghiệm PBE ngày 7/2 của LMHT vừa cập nhật bộ 3 skin Huyết Nguyệt cho Katarina, Masteri Yi và Tryndamere chung với bộ ảnh nền đại diện. Ngoài ra, cập nhật mới cũng nerf thẳng sát thương của Soraka để loại cô ra khỏi đường giữa hoặc đường trên để trở về vai trò Tướng Hỗ Trợ trước đó của cô.

Soraka

Vẫn Tinh (Q)

  • Tự hồi máu bản thân giảm từ [60/80/100/120/140 (+50% AP)] còn [30/40/50/60/70 (+30% AP)]
  • Tăng tốc chạy giảm từ 15/20/25/30/35% còn 15/17.5/20/22.5/25%
  • Tốn mana tăng lên từ 40/45/50/55/60 thành 60/65/70/75/80
  • Không còn gây 60% thêm cho lính

Tinh Tú Hộ Mệnh (W)

  • Hồi máu tăng lên 80/110/140/170/200 thành 80/115/150/185/220
  • Tốn mana giảm từ 50/55/60/65/70 còn 40/45/50/55/60

Ảnh nền bộ 3 Skin Huyết Nguyệt

Katarina Huyết Nguyệt

LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 2
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 3
 
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 4
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 5
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 6
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 7
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 8
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 9
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 10
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 11
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 12

Master Yi Huyết Nguyệt

LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 13
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 14
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 15
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 16
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 17
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 18
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 19
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 20
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 21
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 22

Tryndamere Huyết Nguyệt

LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 23

LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 24

LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 25
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 26
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 27
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 28
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 29
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 30
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 31
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 32
LMHT: Máy chủ PBE cập nhật bản nerf mạnh Soraka và bộ 3 hình nền skin Huyết Nguyệt mới 33

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang