LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa

Song song với đợt ra mắt Qiyana trên LMHT, 4 vị tướng của chúng ta sẽ có những bộ skin mới được mong chờ nhất bao gồm Yasuo Trùm Phụ, Qiyana Trùm Phụ, Kai'sa Giả Lập và Caitlyn Giả Lập với phiên bản Hàng Hiệu đặc biệt!

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa

Những bộ skin mới này bao gồm Yasuo Trùm Phụ, Qiyana Trùm Phụ, Kai'sa Giả Lập và Caitlyn Giả Lập với phiên bản Hàng Hiệu đặc biệt sẽ dự đoán được ra mắt trong bản cập nhật 9.13 sắp tới. Hãy cùng xem qua các skin mới này ngay dưới đây nhé.

Yasuo Trùm Phụ

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 2

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 3

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 4

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 5

Qiyana Trùm Phụ

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 6

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 7

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 8

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 9

Catilyn Giả Lập

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 10

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 11

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 12

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 13

Caitlyn Giả Lập Hàng Hiệu

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 14

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 15

Kai'sa Giả Lập

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 16

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 17

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 18

LMHT: Đấng Yasuo ra mắt skin Trùm Phụ mới chung với Qiyana và đối đầu với Caitlyn x Kai'sa 19

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang