Dota 2 7.22c - Necrophos dược buff nhẹ sau khi bị nerf nặng ở 7.22b

Trong bản cập nhật Dota 2 7.22c, đã phần là Buff nhỏ cho các vị tướng trừ 1 số trường hợp

Dota 2 7.22c - Necrophos dược buff nhẹ sau khi bị nerf nặng ở 7.22b

Dota 2 7.22c - Necrophos dược buff nhẹ sau khi bị nerf nặng ở 7.22b 2

Dota 2 7.22c - Necrophos dược buff nhẹ sau khi bị nerf nặng ở 7.22b 3

Dota 2 7.22c - Necrophos dược buff nhẹ sau khi bị nerf nặng ở 7.22b 4

Dota 2 7.22c - Necrophos dược buff nhẹ sau khi bị nerf nặng ở 7.22b 5

Dota 2 7.22c - Necrophos dược buff nhẹ sau khi bị nerf nặng ở 7.22b 6

Dota 2 7.22c - Necrophos dược buff nhẹ sau khi bị nerf nặng ở 7.22b 7

PHOENIX
Dota 2 7.22c - Necrophos dược buff nhẹ sau khi bị nerf nặng ở 7.22b 8
FIRE SPIRITS
  • Không còn animation cast nữa
Dota 2 7.22c - Necrophos dược buff nhẹ sau khi bị nerf nặng ở 7.22b 9
ICARUS DIVE
  • Icarus Dive giảm thời gian hồi chiêu từ 36 thành 36/34/32/30
Dota 2 7.22c - Necrophos dược buff nhẹ sau khi bị nerf nặng ở 7.22b 10
PUCK
  • Hồi máu cơ bản tăng từ 0 thành 0.5
  • Level 25 Dreamcoil talent không cần đối phương đứng trong tầm đánh của Puck nữa nếu puck vẫn còn trong tầm phạm vi 200 range của dream coil
  • Level 25 Dreamcoil talent rapid fire giảm từ mỗi 0.6 còn 0.7 giây.
TALENTS
  • Level 10 Talent tăng từ  +5 All Stats to +6
  • Level 10 Talent tăng từ +125 Cast Range to +150
Dota 2 7.22c - Necrophos dược buff nhẹ sau khi bị nerf nặng ở 7.22b 11
SAND KING
  • Strength  mỗi cấp giảm từ 3.2 to 3
  • Sandstorm mana tiêu thụ tăng từ 60 lên 75
Dota 2 7.22c - Necrophos dược buff nhẹ sau khi bị nerf nặng ở 7.22b 12
SHADOW SHAMAN
  • Tốc đánh cơ bản giảm từ 100 còn 90

Nguồn dịch: Gametv

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang