LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18

Để chào mừng sự trở lại của một trong các ban nhạc lớn nhất trong LMHT, Riot Games đã chính thức cho ra mắt 7 trang phục Pentakill Bí Chương Thất Truyền dành cho Karthus, Kayle, Viego, Sona, Olaf, Yorick, Mordekaiser và skin lẻ cho Tristana Hextech dành cho bản cập nhật 11.18.

Karthus Pentakill Bí Chương Thất Truyền

LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 2
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 3
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 4
 
 

Kayle Pentakill Bí Chương Thất Truyền

LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 5
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 6
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 7
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 8
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 9
 
 

LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 10

 

Mordekaiser Pentakill Bí Chương Thất Truyền

LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 11
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 12
 

Olaf Pentakill Bí Chương Thất Truyền

LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 13
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 14
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 15
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 16
 
 

Sona Pentakill Bí Chương Thất Truyền

LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 17
 
 
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 18
 

Yorick Pentakill Bí Chương Thất Truyền

LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 19
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 20
 

Viego Pentakill

LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 21
 
 

LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 22

Hextech Tristana

LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 23
 
LMHT: Riot Games ra mắt 8 skin mới với chủ đề Pentakill Bí Chương Thất Truyền bản 11.18 24
 
 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang