Cùng tham gia Đại Tiệc Cosplay Gintama với bầy lâu la phá làng xóm

Hãy cùng xem sẽ như thế nào nếu cả đội Gintama bước từ trong anime ra đời thật và phá banh quán lẩu của người ta thế nào nhé...

Cùng tham gia Đại Tiệc Cosplay Gintama với bầy lâu la phá làng xóm

Cùng tham gia Đại Tiệc Cosplay Gintama với bầy lâu la phá làng xóm 2

Cùng tham gia Đại Tiệc Cosplay Gintama với bầy lâu la phá làng xóm 3

Cùng tham gia Đại Tiệc Cosplay Gintama với bầy lâu la phá làng xóm 4

Cùng tham gia Đại Tiệc Cosplay Gintama với bầy lâu la phá làng xóm 5

Cùng tham gia Đại Tiệc Cosplay Gintama với bầy lâu la phá làng xóm 6

Cùng tham gia Đại Tiệc Cosplay Gintama với bầy lâu la phá làng xóm 7

Cùng tham gia Đại Tiệc Cosplay Gintama với bầy lâu la phá làng xóm 8

Cùng tham gia Đại Tiệc Cosplay Gintama với bầy lâu la phá làng xóm 9

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang