Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100%

Hãy cùng bài viết này tìm hiểu tất cả các nhiệm vụ Ủy Thác trong Âm Dương Sư và các thức thần có liên quan để nhiệm vụ luôn được tỉ lệ thành công và phần thưởng tốt nhất nhé.

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100%

Để tìm kiếm nhiệm vụ nhanh hơn, bạn có thể tìm theo từ khóa tên Nhiệm Vụ Ủy Thác để đến ngay nhiệm vụ mà mình cần nhé. Các nhiệm vụ dưới đây sẽ là NV 5 và 6 sao, các nhiệm vụ thấp hơn quá ít gặp nên sẽ không được liệt kê chung.

Tổng hợp toàn bộ nhiệm vụ Ủy Thác Âm Dương Sư

Tên NV: Núi Lửa Bùng Nổ

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 2

Tên NV: Đi Chung Đường Núi

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 3

Tên NV: Hang Ổ Sâu Bọ

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 4

Tên NV: Xoáy Nước

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 5

Tên NV: Thôn Trang Mất Ngủ

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 6

Tên NV: Thời Vận Xấu

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 7

Tên NV: Buồn Phiền Vui Vẻ

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 8

Tên NV: Bão Táp Ghé Qua

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 9

Tên NV: Trợ Thủ Trông Nhà

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 10

Tên NV: Lỗ Hổng Âm Giới

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 11

Tên NV: Tiếng Trống

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 12

Tên NV: Cô Đơn

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 13

Tên NV: Giam Cầm

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 14

Tên NV: Tha Thứ và Trừng Phạt

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 15

Tên NV: Bốn Mùa Thất Thường

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 16

Tên NV: Chỉ Huy

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 17

Tên NV: Hũ Rượu Lạ

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 18

Tên NV: Biển Lửa

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 19

Tên NV: Tượng Phật Biết Nói

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 20

Tên NV: Sân Sau Hỗn Loạn

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 21

Tên NV: Nghèo Nàn

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 22

Tên NV: Phiền Phức To Lớn

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 23

Tên NV: Động Đất Dồn Dập

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 24

Tên NV: Kha Hở Giấc Mơ

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 25

Tên NV: Đổi Vận

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 26

Tên NV: Bạn Cùng Chơi

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 27

Tên NV: Thần Sông Nồi Giận

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 28

Tên NV: Phong Ma Khắc

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 29

Tên NV: Bài Hanafuda

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 30

Tên NV: Yasuke cần giúp đỡ

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 31

Tên NV: Thi Câu Cá

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 32

Tên NV: Vách Núi Dốc

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 33

Tên NV: Chạy Trong Đêm Tối

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 34

Tên NV: Giấc Mơ Thành Sự Thật

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 35

Tên NV: Rừng Sương Mù

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 36

Tên NV: Tai Họa Bất Ngờ

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 37

Tên NV: Người Kể Chuyện

Âm Dương Sư: Hướng dẫn tất cả nhiệm vụ Ủy Thác và các Thức thần cần để đạt 100% 38

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang