LMHT: Hướng dẫn Fiddlestick Rework Đi Rừng và Hỗ Trợ với bảng ngọc, trang bị và lối chơi cơ bản

Với lối chơi mới có hướng thay đổi theo bộ kĩ năng cải tiến mới, hãy cùng tham khảo qua lối chơi Fiddlesticks Đi Rừng và Hỗ Trợ theo phong cách Rework mới với các bảng ngọc, trang bị và lối chơi mạnh nhất trong LMHT nhé.

LMHT: Hướng dẫn Fiddlestick Rework Đi Rừng và Hỗ Trợ với bảng ngọc, trang bị và lối chơi cơ bản

Hướng dẫn cách sử dụng Nội Tại mới của Fiddlesticks

 • Tại cấp 6 thì Bù nhìn mới có thể soi mắt
 • Khi đặt Bù Nhìn, bạn có thể định hướng chạy trước cho Bù Nhìn khi gặp tướng địch (như trong clip thử nghiệm), nếu hướng về tường thì Bù Nhìn có thể giả bộ Tốc Biến qua
 • Bù Nhìn và Fiddlesticks hoàn toàn khác nhau, đừng giả bộ đúng cạnh bù nhìn để hù người ta

Hướng dẫn Fiddlesticks Đi Rừng phiên bản Rework 2020

Bảng ngọc cho Fiddle Rừng

LMHT: Hướng dẫn Fiddlestick Rework Đi Rừng và Hỗ Trợ với bảng ngọc, trang bị và lối chơi cơ bản 2

LMHT: Hướng dẫn Fiddlestick Rework Đi Rừng và Hỗ Trợ với bảng ngọc, trang bị và lối chơi cơ bản 3

LMHT: Hướng dẫn Fiddlestick Rework Đi Rừng và Hỗ Trợ với bảng ngọc, trang bị và lối chơi cơ bản 4

Thứ tự nâng kĩ năng:

LMHT: Hướng dẫn Fiddlestick Rework Đi Rừng và Hỗ Trợ với bảng ngọc, trang bị và lối chơi cơ bản 5

Trang bị khuyến cáo

LMHT: Hướng dẫn Fiddlestick Rework Đi Rừng và Hỗ Trợ với bảng ngọc, trang bị và lối chơi cơ bản 6

Hướng dẫn Fiddlesticks Hỗ Trợ phiên bản Rework 2020

Bảng ngọc cho Fiddle Hỗ Trợ

LMHT: Hướng dẫn Fiddlestick Rework Đi Rừng và Hỗ Trợ với bảng ngọc, trang bị và lối chơi cơ bản 7

LMHT: Hướng dẫn Fiddlestick Rework Đi Rừng và Hỗ Trợ với bảng ngọc, trang bị và lối chơi cơ bản 8

LMHT: Hướng dẫn Fiddlestick Rework Đi Rừng và Hỗ Trợ với bảng ngọc, trang bị và lối chơi cơ bản 9

Thứ tự nâng kĩ năng:

LMHT: Hướng dẫn Fiddlestick Rework Đi Rừng và Hỗ Trợ với bảng ngọc, trang bị và lối chơi cơ bản 10

Trang bị khuyến cáo

LMHT: Hướng dẫn Fiddlestick Rework Đi Rừng và Hỗ Trợ với bảng ngọc, trang bị và lối chơi cơ bản 11

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang