Các ứng dụng trường học của Android được cho là chia sẻ thông tin người dùng hơn cả iOS

Nghiên cứu tiết lộ cách ứng dụng Android gửi dữ liệu sinh viên cho bên thứ ba nhiều hơn 8 lần so với iOS.

 

Một nghiên cứu mới do Me2B Alliance thực hiện đã chứng minh một lần nữa - các ứng dụng Android chia sẻ dữ liệu của bạn cho các bên thứ ba có rủi ro cao xuyên iOS.

Các ứng dụng trường học của Android được cho là chia sẻ thông tin người dùng hơn cả iOS

Android nổi tiếng khi chọn dữ liệu người dùng và chia sẻ dữ liệu đó với các bên thứ ba. Và bây giờ, một nghiên cứu mới đã được thực hiện bởi Me2B Alliance , bao gồm một mẫu ngẫu nhiên gồm 73 ứng dụng di động được 38 trường học sử dụng. Nghiên cứu này bao gồm khoảng nửa triệu người, bao gồm sinh viên, gia đình, nhà giáo dục, v.v. Để hiển thị tần suất dữ liệu được gửi cho bên thứ ba. Không ai ngạc nhiên khi Android đứng đầu bằng cách chia sẻ hầu hết dữ liệu cho các bên thứ ba.

Phân tích cho thấy phần lớn (60%) ứng dụng trường học đang gửi dữ liệu học sinh đến nhiều bên thứ ba. Bao gồm các nền tảng quảng cáo như Google, mà khoảng một nửa (49%) ứng dụng đang gửi dữ liệu sinh viên, cũng như Facebook (14%). Trung bình, mỗi ứng dụng đã gửi dữ liệu đến 10,6 kênh dữ liệu của bên thứ ba.

 Điều tồi tệ hơn khi bạn nhận ra rằng Android gửi cho các bên thứ ba có rủi ro cao hơn so với iOS.

91% ứng dụng Android gửi dữ liệu cho bên thứ ba có rủi ro cao so với chỉ 26% ứng dụng iOS và 20% ứng dụng Android gửi dữ liệu cho bên thứ ba có rủi ro rất cao, so với 2,6% ứng dụng iOS.

  Các ứng dụng trường học của Android được cho là chia sẻ thông tin người dùng hơn cả iOS 2

Đột nhiên, lý do tại sao các công ty, đặc biệt là các nhà quảng cáo lại ghét iOS đến vậy. Bởi vì nó không cho mọi người quyền tự do chọn dữ liệu theo ý muốn và đơn giản là Apple cũng không quan tâm đến điều đó. Và nhờ các biện pháp bảo mật mới của Apple trong iOS 14.5 và iPadOS 14.5, iPhone và iPad đã trở nên kém thuận lợi hơn nhiều đối với các công ty như Facebook .

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang