Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn

Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần thì Genshin Impact cũng bắt đầu chuỗi sự kiện mừng năm mới vô cùng hấp dẫn của mình

Sau khi sự kiện Phúc Lộc Ngũ Sắc chính thức kế thúc thì Genshin Impact lại tiếp tục giới thiệu đến với người chơi chuỗi sự kiện chúc mừng dịp Tết Nguyên Đán sắp tới với cái tên Tết Hải Đăng. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại cảng Liyue và người chơi sẽ cùng thu thập đèn Minh Tiêu để nhận về cho mình những món quà giá trị xuyên suốt chuỗi sự kiện này.

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn

Các nhiệm vụ hoạt động tương ứng cũng đã được thêm vào "Nhật Ký Hành Trình Minh Tiêu", sau khi hoàn thành có thể nhận được kinh nghiệm Nhật Ký Hành Trình.

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 2

Điều Kiện Tham Gia

Cần đồng thời đáp ứng những điều kiện sau:

  • Hạng Mạo Hiểm ≥23
  • Hoàn thành Chương 1 Màn 1 "Phù Thế Phù Sinh Thiên Nham Gian"
  • Hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết Xiao "Chương Kim Sí Bằng Vương" (Có thể mở sau khi hoàn thành nhiệm vụ "Phù Thế Phù Sinh Thiên Nham Gian")

Thời Gian Hoạt Động

Thời gian mở cách chơi: 2021/02/10 10:00 - 2021/02/28 03:59

  • Thời gian mở Muôn Trùng Minh Tiêu:

Nhiệm vụ cốt truyện Đèn Từ Đâu Mà Đến: 2021/02/10 10:00 - 2021/02/28 03:59

Nhiệm vụ cốt truyện Sóng Ngầm Dưới Ánh Đèn: 2021/02/14 04:00 - 2021/02/28 03:59

Nhiệm vụ cốt truyện Giữa Biển Có Đèn Tiêu: 2021/02/18 04:00 - 2021/02/28 03:59

  • Thời gian mở Lục Cách Phấn Chương: 2021/02/10 10:00 - 2021/03/07 03:59
  • Thời gian mở Cờ Cơ Quan: 2021/02/10 10:00 - 2021/02/28 03:59

Thời gian mở Chợ Đèn Tiêu:

Chợ Đèn Tiêu - Cấp 1: 2021/02/10 10:00 - 2021/03/07 03:59

Chợ Đèn Tiêu - Cấp 2: 2021/02/14 04:00 - 2021/03/07 03:59

Chợ Đèn Tiêu - Cấp 3: 2021/02/18 04:00 - 2021/03/07 03:59

Lưu Ý

Tham gia sự kiện không cần tiêu hao Nhựa Nguyên Chất

Giới Thiệu Sự Kiện

Sự kiện "Tết Hải Đăng" được chia thành 4 phần: Muôn Trùng Minh Tiêu, Giai Thoại Tết Hải Đăng, Cờ Cơ Quan và Chợ Đèn Tiêu. Dưới đây là nội dung chi tiết của sự kiện!

Muôn Trùng Minh Tiêu

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 3

Trong thời gian Tết Hải Đăng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết Xiao "Chương Kim Sí Bằng Vương", có thể mở nhiệm vụ cốt truyện Muôn Trùng Minh Tiêu.

Cốt truyện Muôn Trùng Minh Tiêu được chia thành 3 màn: "Đèn Từ Đâu Mà Đến", "Sóng Ngầm Dưới Ánh Đèn", "Giữa Biển Có Đèn Tiêu". Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện sẽ nhận được Nguyên Thạch, Kinh Nghiệm Anh Hùng, Mora và các phần thưởng khác.

người chơi có thể xem tiến độ nhiệm vụ cốt truyện hiện tại trong giao diện sự kiện "Tết Hải Đăng" hoặc bảng nhiệm vụ.

Nhắc nhở: Chỉ sau khi hoàn thành các nhiệm vụ cốt truyện tương ứng trong "Muôn Trùng Minh Tiêu", mới có thể mở khóa giai đoạn tiếp theo và cách chơi khác của Tết Hải Đăng.

Giai Thoại Tết Hải Đăng

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 4

Sau khi người chơi hoàn thành cốt truyện "Đèn Từ Đâu Mà Đến" có thể mở Giai Thoại Tết Hải Đăng.

Trong "Giai Thoại Tết Hải Đăng", người chơi có thể nhận khẩn cầu của cư dân. Mỗi khi hoàn thành 1 khẩn cầu của cư dân, sẽ nhận được Nguyên Thạch, Mora và "Độ Náo Nhiệt Lễ Hội" tương ứng.

Giai Thoại Tết Hải Đăng được chia làm 3 giai đoạn, tích lũy Độ Náo Nhiệt Lễ Hội và hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện tương ứng trong Muôn Trùng Minh Tiêu, để mở khóa nhiệm vụ và giai đoạn tiếp theo của Giai Thoại Tết Hải Đăng.

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 5

Nhắc nhở: Sau khi sự kiện kết thúc sẽ không thể tiếp tục hoàn thành khẩn cầu của cư dân, người chơi hãy hoàn thành nhiệm vụ kịp thời nhé!

Độ Náo Nhiệt Lễ Hội

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể nhận được Độ Náo Nhiệt Lễ Hội bằng cách hoàn thành khẩn cầu của cư dân trong Giai Thoại Tết Hải Đăng.

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 6

Độ Náo Nhiệt Lễ Hội được chia thành 3 giai đoạn: Tiết Khánh Phương Tài Thủy, Chúng Khách Vân Tập Lai, Vạn Gia Tiêu Đăng Quang

Người chơi có thể xem giai đoạn Độ Náo Nhiệt Lễ Hội và số lượng tích lũy hiện tại tại giao diện sự kiện Tết Hải Đăng.

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 7

Sau khi tích luỹ "Độ Náo Nhiệt Lễ Hội" đạt mức nhất định và hoàn thành nhiệm vụ tương ứng trong "Muôn Trùng Minh Tiêu", có thể thúc đẩy tiến độ của Tết Hải Đăng, mở khóa giai đoạn tiếp theo của "Giai Thoại Tết Hải Đăng" và "Cờ Cơ Quan".

Cờ Cơ Quan

Ruijin của cảng Liyue phát minh một kiểu "chơi cờ" gọi là Cờ Cơ Quan. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Đèn Từ Đâu Mà Đến" và "Liyue - Cờ Cơ Quan" người chơi có thể mở khiêu chiến "Cờ Cơ Quan".

người chơi có thể xem nhiệm vụ tương ứng tại giao diện sự kiện "Cờ Cơ Quan". Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ nhận được số Ngọc Bình An tương ứng. Ngọc Bình An có thể dùng để đổi thưởng trong Chợ Đèn Tiêu.

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 8

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 9

người chơi có thể đến chỗ Ruijin ở cảng Liyue và mở ván cờ, mỗi lần tham gia Cờ Cơ Quan đều cần tiêu hao 1 chiếc Đèn Tiêu (Dù khiêu chiến thành công hay không).

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 10

Người chơi có thể chọn khiêu chiến cá nhân hoặc nhiều người ghép gặp tham gia ván cờ, ở chế độ nhiều người ghép cặp chỉ hỗ trợ tối đa 2 người cùng tham gia.

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 11

Chủ đề trò chơi của Cờ Cơ Quan là "Dùng mọi cách để ngăn chặn ma vật thoát khỏi Kỳ Trận".

Mỗi ván cờ được chia thành nhiều vòng khiêu chiến, ma vật sẽ xuất hiện từ cổng dịch chuyển màu tím chia thành nhiều đợt và tiến đến cổng dịch chuyển màu xanh theo lộ trình báo trước để thoát khỏi Kỳ Trận.

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 12

Người chơi có thể xây dựng các cơ quan kỳ thuật tại vị trí cơ bản chỉ định, lợi dụng cơ quan gây sát thương lên ma vật, ngăn ma vật tiến lên.

Trong Kỳ Trận, ma vật sẽ không tấn công nhân vật, nhân vật cũng không thể gây sát thương lên ma vật, và không thể nhận năng lượng nguyên tố hoặc thả kỹ năng nộ. Tận dụng môi trường và cơ quan để tiêu diệt ma vật mới là mấu chốt thành bại.

Nếu trong khiêu chiến lần này, tổng số ma vật thoát ra không vượt quá điều kiện chỉ định, thì khiêu chiến thành công. Khi tổng số ma vật thoát ra vượt quá điều kiện chỉ định, thì khiêu chiến thất bại, ván cờ sẽ lập tức kết thúc.

Sau khi khiêu chiến kết thúc, người chơi có thể dựa theo quy tắc kết toán của ván cờ để nhận số lượng tương ứng Bùa Kỳ Thuật. Bùa Kỳ Thuật có thể dùng để mở khoá và tăng cấp cơ quan kỳ thuật.

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 13

Khi Độ Náo Nhiệt Lễ Hội đạt đến các giai đoạn khác nhau, người chơi có thể mở khóa thêm Kỳ Trận, loại cơ quan, cấp cơ quan và độ khó ải cao hơn.

Đèn Tiêu

Để hoàn thành khẩn cầu của cư dân trong "Giai Thoại Tết Hải Đăng" và khiêu chiến "Cờ Cơ Quan", đều cần dùng đến "Đèn Tiêu". 

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 14

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện "Đèn Từ Đâu Mà Đến", người chơi có thể học cách làm Đèn Tiêu từ Jingming ở cảng Liyue.

Để làm Đèn Tiêu cần những vật liệu sau đây:

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 15

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 16

Sau khi thu thập đủ nguyên liệu, người chơi có thể đến Đài Ghép để chế tạo Đèn Tiêu.

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 17

Lục Cách Phấn Chương

Khi Độ Náo Nhiệt Lễ Hội đạt Vạn Gia Tiêu Đăng Quang, tại Lục Cách Phấn Chương người chơi có thể tiêu hao 1.000 Ngọc Bình An để mời 1 nhân vật 4 sao bên dưới gia nhập đội ngũ. Chỉ có thể mời 1 lần nhé!

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 18

Chợ Đèn Tiêu

Chợ Đèn Tiêu được chia làm 3 giai đoạn, phân biệt vào các ngày đầu tiên, ngày thứ 5, ngày thứ 9 sau khi mở sự kiện.

Gensin Impact khởi đầu năm mới với chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên Đán cực hấp dẫn 19

người chơi có thể dùng Ngọc Bình An để đổi các phần thưởng, bao gồm danh thiếp Lễ Hội - Ánh Đèn, Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật, Kinh Nghiệm Anh Hùng, Ma Khoáng Tinh Đúc, Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú, Vương Miện Trí Thức v.v. tại Chợ Đèn Tiêu.

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Cộng đồng Genshin Impact nổi giận trước quà Sinh nhật 1 năm của game kèm theo chuỗi sự kiện kinh khủng

Cộng đồng Genshin Impact nổi giận trước quà Sinh nhật 1 năm của game kèm theo chuỗi sự kiện kinh khủng

Sau thông báo ra mắt chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 1 tuổi đầu tiên của Genshin Impact, cộng đồng game thủ không khỏi bất ngờ với độ nghèo nàn và lợi dụng cộng đồng đam mê vẽ fan art của game từ Mihoyo khi sự kiện game thì ít mà quà cũng chả xứng đáng công sức người chơi một chút nào.

Game Online
Dự đoán spoiler Jujutsu Kaisen chap 160: Higuruma chạm trán Yuuji và Megumi

Dự đoán spoiler Jujutsu Kaisen chap 160: Higuruma chạm trán Yuuji và Megumi

Dự đoán spoiler Jujutsu Kaisen chap 160, tóm tắt nội dung chap 159: Sau câu chuyện về quá khứ của Higuruma, chúng ta sẽ quay trở về mạch truyện chính và được chúng kiến Yuuji - Megumi cùng nhau hành động! Cả hai đang nhắm tới Higuruma và hy vọng có thể thuyết phục anh ta sử dụng 100 điểm để thêm một điều luật mới!

Giải trí
Lên đầu trang