Danh sách toàn bộ các Pokemon trong Pokemon Sword & Shield mà bạn cần biết

Tổng hợp đầy đủ các Pokemon sẽ xuất hiện trong Pokemon Sword & Shield cùng với dạng tiến hóa của chúng.

Bài viết được tổng hợp từ rất nhiều nguồn khác nhau nên sẽ có 1 số pokemon không chính xác và có thể không xuất hiện trong Pokemon Sword & Shield nên Lag.vn sẽ cập nhật liên tục để có thông tin chính xác cho độc giả hơn trong tương lai

Grookey 

Grookey evolution Pokemon Sword and Shield

Nguồn: The Pokemon Company and 4Chan

Grookey (Grass) ⟶ ??? (Grass) ⟶ Rillaboom (Grass)

Sobble

Sobble evolution Pokekmon Sword and Shield

Nguồn: The Pokemon Company and 4Chan

Sobble (Water) ⟶ Sizzle (Water) ⟶ Intellion (Water)

Scorebunny

Scorebunny evolutions Pokemon Sword and Shield

Nguồn: The Pokemon Company and 4Chan

Scorebunny (Fire) ⟶ Rabboot (Fire) ⟶ Cinderace (Fire)

Wooloo

 

Wooloo and Dubwool Pokemon Sword and ShieldNguồn: The Pokemon Company and 4Chan

Wooloo (Normal) ⟶ Dubwool (???)

Chewtle

Chewtle and DrednawNguồn: @PKMNLeaks on Twitter and The Pokemon Company

Chewtle (???) ⟶ Drednaw (Water)

Rookidee

Rookidee Corvisquire and Corviknight Pokemon Sword and ShieldNguồn: Centro Leaks and The Pokemon Company

Rookidee (Flying) ⟶ Corvisquire (Flying) ⟶ Corviknight (Steel/Flying)

Galarian Ponyta

Galarian Ponyta and RapidashNguồn: The Pokemon Company and @InfamousTrainer on Twitter

Galarian Ponyta (Psychic) ⟶ Galarian Rapidash (???)

Yamper

Yamper and Bolthund Pokemon Sword and ShieldNguồn: The Pokemon Company and @LeaksSwsh on Twitter

Yamper (Electric) ⟶ Boltund (Electric)

Impidimp

Impidimp Pokemon Sword and ShieldMorgrem Pokemon Sword and ShieldGrimmsnarl Pokemon Sword and ShieldNguồn: Pokemon Database, and Know Your Meme

Impidimp (Dark/Fairy) ⟶ Morgrem (???) ⟶ Grimmsnarl (???)

Milcry

Milcry and Alcremie Pokemon Sword and ShieldNguồn: @selfproclaimed on Reddit and The Pokemon Company

Milcry (Fairy) ⟶ Alcremie (Fairy)

Rolycoly

Rolycoly carkoal and Coalossal Pokemon Sword and ShieldNguồn: The Pokemon Company and @Uxinator on Reddit

Rolycoly (Rock) ⟶ Carkoal (Rock/Fire) ⟶ Coalossal (Rock/Fire)

Sinistea

Sinistea and Polteageist Pokemon Sword and ShieldNguồn: @gmenezm on Reddit and The Pokemon Company

Sinistea (???) ⟶ Polteageist (Ghost)

Arrokuda

Arrokuda and BaraskewdaNguồn: @The_Devious on Twitter

Arrokuda (???) ⟶ Baraskewda (???)

Unnamed Fox

unnamed fox Pokemon Sword and ShieldNguồn: @PKMNLeaks on Twitter

Purrzerker

Purrzerker Pokemon Sword and ShieldNguồn: @PKMNLeaks on Twitter

Cufant 

Cufant and Copperajah Pokemon Sword and ShieldNguồn: @Pardusco on Reddit

Cufant (???) ⟶ Copperajah (???)

Toxel

Unnamed dinosaur Pokemon Sword and ShieldNguồn: @The_Devious on Twitter and @InfamousTrainer on Twitter

Toxel (Poison/Electric) ⟶ ??? (???)

Hattena

Hattenna Hattrem and Hatterene Pokemon Sword and ShieldNguồn: @PKMNLeaks on Twitter

Hattena (???) ⟶ Hattrem (???) ⟶ Hatterne (???)

Silcobra

Silcobra and Sandacondra Pokemon Sword and ShieldNguồn: Know Your Meme

Silcobra (???) ⟶ Sandacondra (???)

Sizzlepede

Sizzlepede and CentiskortchNguồn: @LeaksSwsh on Twitter

Sizzlepede (???) ⟶ Centiskortch (???) ⟶ ??? (???)

Clobbopus

Clobbopus and GrapploctNguồn: @PKMNLeaks on Twitter

Clobbopus (Water/Fighting) ⟶ Grapploct (Water/Fighting)

Snom

Snom and FrosmothNguồn: @The_Devious on Twitter

Snom (Ice/Bug) ⟶ Frosmoth (Ice/Bug)

Blipbug

Blipbug Dottler and OrbeetleNguồn: @The_Devious on Twitter

Blipbug (Bug/Psychic) ⟶ Dottler (Bug/Psychic) ⟶ Orbeetle (Bug/Psychic)

Skwovet

Skwovet and Greednet Nguồn: @The_Devious on Twitter

Skwovet (Normal) ⟶ Greedunt (Normal)

Cursola (Galarian Corsola)

Cursola and PinchurchinNguồn: @InfamousTrainer on Twitter

Cursola (Ghost) ⟶ Pinchurchin (???)

Galarian Mr. Mime

Galarian Mr. MimeNguồn: 4Chan

Mr. Mime (???)

Mr. Rime

Mr. RimeNguồn: 4Chan

Mr. Rime (???)

Galarian Abra

Galarian Abra

Galarian Abra (???) ⟶ Galarian Kadabra (???) ⟶ Galarian Alakazam (???)

Galarian Stunfisk

Galarian Stunfisk

Galarian Stunfisk (???)

Indeedee

Indeedee

Indeedee (???)

Unnamed pengin

Unnamed penguin PokemonNguồn: @PKMNLeaks on Twitter

??? (???) ⟶ ??? (???)

Stonejourner

Stonejourner PokemonNguồn: 4Chan

Stonejourner (???)

Applin

Applin Flapple and AppletunNguồn: @drock_dale on Twitter and @TuneicR on Twitter

Applin (???) ⟶ Flapple (???) ⟶ Appletun (???)

Dreepy

Dreepy Darkloak and Dragapult Pokemon Sword and ShieldNguồn: @CentroLeaks on Twitter

Dreepy (???) ⟶ Darkloak (???) ⟶ Dragapult (???)

Falinks

Falinks Pokemon Sword and ShieldNguồn: @PKMNLeaks on Twitter

Falinks (???)

Galarian Darumaka

Darumaka and DarmanitanNguồn: @drock_dale on Twitter

Galarian Darumaka (???) ⟶ Galarian Darmanitan (???)

Fossil Pokémon

Fossil Pokemon Dracozolt, Arctozolt, Dracovish, Arctovish Pokemon Sword and ShieldNguồn: 4Chan

  • Dracozolt (???)
  • Arctozolt (???)
  • Dracovish (???)
  • Arctovish (???)

Eternatus

Eternatus PokemonNguồn: @PKMNLeaks on Twitter

Eternatus (???)

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang