Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng ( Phần 2)

Chi tiết bản cập nhật Outlander về các điều chỉnh cân bằng trang bị và tướng trong bản cập nhật dota 2 - 7.23

Xem thêm: 

Dota 2 - Outlander - Điều chỉnh về trang bị

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2

 • Loại bỏ khỏi game
 • Các tướng cận chiến có bị động block 8 sát thương  ( có thể cộng dồn với các nguồn block sát thương khác)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 2

 • Bây giờ cần công thức giá 200 vàng.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 3

 • Giá giảm từ 200 thành 150
 • Sát thương cộng thêm cho cận chiến giảm từ  24 thành 18
 • Sát thương ộng thêm cho bắn xa giảm từ  7 thành 5

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 4

 • Giá tăng từ 275 thành 300

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 5

 • Giá giảm từ 165 thành 155

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 6

 • Giá tăng từ 135 thành 145

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 7

 • Giá tăng từ 135 thành 145

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 8

 • Giá tăng từ 135 thành 145

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 9

 • Giá tăng từ 70 thành 125
 • Sát Thương tăng từ 2 thành 3
 • Heal tăng từ 85 thành 100

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 10

 • Để chuẩn bị cho mùa xoài,Mango có thể ghép lại thành 1 ô, tối đa được 3 trái xoài trong cùng 1 ô.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 11

 • Giá giảm từ 175 thành 150

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 12

 • Giá giảm từ 325 thành 250

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 13

 • Giá giảm từ 300 thành 250

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 14

 • Công thức tăng thêm 50 gold

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 15

 • Công thức tăng thêm 50 gold

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 16

 • Bây giờ cần thêm 1 Ring of Protection, 1 Iron Branch và 250 Gold tiền công thức. Cung cấp  aura giúp +3 tất cả chỉ số và +2 giáp.( không còn kỹ năng kích hoạt).

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 17

 • Bây giờ cần Sage's Mask, 1 Iron Branch và 150 Gold tiền công thức. Cung cấp  Aura giúp +3 tất cả chỉ số và +1.25 Mana Regen 

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 18

 • Bây giờ cần Ring of Regeneration, 1 Iron Branch và a 150 Gold tiền công thức. Cung cấp +3 tất cả chỉ số và +2 Health Regen

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 19

Làm lại công thức

 • Old:
  ===
  Yêu cầu:
  Ring of Basilius (500)
  Morbid Mask (900)
  Công thức (525)
  Total: 1925

  Cung cấp:
  +15% Lifesteal Aura (Melee)
  +10% Lifesteal Aura (Ranged)
  +15% Attack Damage Aura
  +1.5 Mana Regeneration Aura
  +4 giáp Aura

 • Mới:
  ===
  Yêu cầu:
  Ring of Basilius (450)
  Morbid Mask (900)
  Buckler (450)
  Công thức (350)
  Total: 2150

  Cung cấp:
  +6 tất cả chỉ số
  +25% Lifesteal Aura
  +1.5 Mana Regeneration Aura
  +3 giáp Aura

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 20

 • Dominate Aura mạnh hơn 50 % với những unit thuộc điều khiển của người chơi
 • Làm lại công thức
 • Old:
  ===
  Yêu cầu:
  Headdress (525)
  Gloves of Haste (500)
  Ring of Health (850)
  Công thức (300)
  Total: 2175

  Cung cấp:
  +2 tất cả chỉ số
  +20 tốc đánh Aura
  +8.5 Health Regeneration Aura

 • Mới:
  ===
  Yêu cầu:
  Headdress (450)
  Broadsword (1200)
  Crown (450)
  Công thức (300)
  Total: 2400

  Cung cấp:
  +7 tất cả chỉ số
  +20% Base Damage Aura
  +5 Health Regeneration Aura


Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 21

 • Làm lại công thức
 • Old:
  ===
  Yêu cầu:
  Crown (450)
  Wind Lace (250)
  Sage's Mask (325)
  Công thức (600)
  Total: 1625

  Cung cấp:
  +6 tất cả chỉ số
  +20 tốc độ chạy
  +1.25 Mana Regeneration

 • Mới:
  ===
  Yêu cầu:
  Crown (450)
  Wind Lace ( 250)
  Gloves of Haste (400)
  Công thức (800)
  Total: 1900

  Cung cấp:
  +6 tất cả chỉ số
  +20 tốc độ chạy
  +20 tốc đánh Aura

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 22

 • Sử dụng Chainmail thay vì Buckler. Cung cấp 6 giáp, 4 tất cả chỉ số - không có aura tăng giáp và kích hoạt không cộng thêm giáp
 • Health regeneration aura giảm từ 3.5 thành 2.5

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 23

 • Bây giờ dùng Helm of Iron Will Thay vì Buckler (Cung cấp +6 giáp, +10.5 HP regen, +3 tất cả chỉ số)
 • Không còn kỹ năng kích hoạt để cộng thêm giáp.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 24

 • Bây giờ cung cấp +6 giáp,  không còn aura tăng giáp cơ bản (Vẫn còn lượng giáp Threshold và regen aura)
 • Công thức Giá giảm từ 1800 thành 1600 (Tổng Giá rẻ hơn 625 vàng vì các thành phần thay đổi).
 • Health regeneration aura giảm từ 3.5 thành 2.5

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 25

 • Bay giờ dùng Buckler thay vì Chainmail. Thêm hiệu ứng +5 tất cả chỉ số.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 26

 • Sẽ thực hiện có đánh từ xa blink tới. Tầm sử dụng 600.
 • Bash có thể gây sát thương xuyên Spell Immunity.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 27

 • Kết hợp giữa Kaya và Soul Booster. Cung cấp các chỉ số có lợi từ cả 2 trang bị đồng thời thêm 200% Mana Regen. Mỗi điểm cộng dồn cộng thêm +0.2 MP Regen và 0.35% sát thương phép, (Thay vì 0.3 MP / HP)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 28

 • Cung cấp +24% cường hóa khả năng hồi máu và hút máu thay vì + 8 sát thương
 • Kháng hiệu ứng tăng từ 12% thành 16%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 29

 • Cung cấp +30% Cường hóa khả năng hồi máu và hút máu thay vì +12 sát thương
 • Kháng hiệu ứng tăng từ 16% thành 20%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 30

 • Now Cung cấp +30% Cường hóa khả năng hồi máu và hút máu thay vì +25 sát thương
 • Kháng hiệu ứng tăng từ 14% thành 20%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 31

 • Now Cung cấp +30% Cường hóa khả năng hồi máu và hút máu thay vì +12 sát thương
 • Kháng hiệu ứng tăng từ 16% thành 20%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 32

 • Không còn Cung cấp cường hóa khả năng tự hồi máu
 • Cường hóa khả năng hồi máu tăng từ 25% thành 35%
 • Health tăng từ +200 thành +250
 • Bây giờ cần Magic Wand thay vì Cloak (và có được toàn bộ lợi ích từ Magic Wand)
 • Công thức Giá tăng từ 550 thành 850

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 33

 • Giá giảm từ 500 thành 400

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 34

 • tốc đánh tăng từ 20 thành 25

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 35

 • Công thức tăng giá thêm 100

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 36

 • Công thức tăng giá thêm 100

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 37

 • Bây giờ cần Ring of Basilius thay vì Helm of Iron Will
 • Công thức Giá tăng từ 700 thành 1150
 • Tăng sát thương phép gánh chịu lên 20% thay vì giảm kháng phép - Có tác dụng với cả sát thương pure từ kẻ địch. 

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 38

 • Bây giờ cần Sage's Mask thay vì Infused Raindrops

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 39

 • Charge count tăng từ 5 thành 6

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 40

 • Cung cấp +10 Health Regen

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 41

 • Duration giảm từ 8 thành 6
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 22 thành 16

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 42

 • Mỗi lần chỉ tồn tại 1 cục dust với giá 90 gold (thay vì 2 với giá 180)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 43

 • Thời gian tồn tại tăng từ 6 thành 8 phút
 • Thời gian cho ra sentry mới tăng từ 85 thành 95
 • Số lượng Sentry trong shop tối đa giảm từ 4 thành 3

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 44

 • Số lượng tối đa trong shop giảm từ 3 thành 2
 • Thời gian cho ra Smoke mới trong shop giảm 10 thành 7 minutes

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 45

 • không còn xuyên kháng phép Spell Immunity
 • giáp tăng từ 5 thành 6

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 46

 • Bash giờ gây sát thương xuyên kháng phép

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 47

 • Không nảy vào các mục tiêu có Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 48

 • Không nảy vào các mục tiêu có Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 49

 • Không xuyên kháng phép

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 50

 • Gây sát thương xuyên Spell Immunity (as a result of the Spell Immunity change)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 51

 • Sát Thương tăng từ 22 thành 27

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 52

 • Sát Thương tăng từ 45 thành 54

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 53

 • Sát Thương tăng từ 30 thành 36

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 54

 • Sát Thương tăng từ 12 thành 15

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 55

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 13 thành 12
 • Tất cả chỉ số tăng từ 13 thành 14
 • Health regeneration tăng từ 6.5 thành 7

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 56

 • Không thể tách ra được nữa

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 57

 • Không thể tách ra được nữa

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 58

 • Có thể dùng lên Courier hoặc các unit của người chơi

Dota 2 - Outlander - Điều chỉnh về tướng

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 59

 • Mist Coil sát thương vào bản thân abaddon sẽ không còn có thể gây tự sát
 • Curse of Avernus làm chậm giảm từ 30/40/50/60% thành 15/30/45/60%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 60

 • Level 25 Talent tăng từ +30 Chemical rage Regen thành +50
 • Level 25 Talent thay đổi từ -0.15 Chemical Rage Base Attack Time thành +60 Chemical Rage tốc độ chạy

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 61

 • Ice Blast gây sát thương xuyên Spell Immunity.
 • Scepter được làm lại. Chilling Touch không có thời gian hồi chiêu

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 62

 • Mana Break cũng sẽ đốt 2/3/4/5% lượng mana tối đa của mục tiêu
 • Mana Break sẽ chỉ hoạt động 1 nửa sức mạnh trên các bóng
 • Mana Void không còn xuyên kháng phép
 • Mana Void Scepter tăng từ 70 giây lên 100 giây.
 • Level 10 Talent tăng từ +10 Strength thành +13 Strength

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 63

 • Tempest Double thời gian tồn tại tăng từ 16/20/24 thành 18/22/26
 • Level 25 Talent giảm từ +350 Spark Wraith Damage thành +300 Spark Wraith Damage

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 64

 • Counter Helix thời gian hồi thay đổi từ 0.45/0.4/0.35/0.3 thành 0.3
 • Counter Helix chance giảm từ 20% thành 17/18/19/20%
 • Culling Blade giờ sát thương xuyên Spell Immunity.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 65

 • Làm lại Enfeeble. Giờ là kỹ năng bị động . Kỹ năng của Bane đạt 1 hiệu ứng xấu Enfeeble lên đối phương làm giảm khả năng kháng hiệu ứng 15/20/25/30% và giảm kháng phép 4/8/12/16% trong 8 giây.
 • Enfeeble chuyển thành kỹ năng thứ 3.
 • Brain Sap hồi lượng máu tương đương với sát thương mà đối phương gánh chịu.
 • Brain Sap loại sát thương thay đổi từ Pure thành Magical
 • Brain Sap sát thương tăng từ 75/150/225/300 thành 100/200/300/400
 • Fiend's Grip gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Level 15 Talent thay đổi từ Enfeeble Steals tốc đánh thành +8% Spell Amplification
 • Level 20 Talent thay đổi từ +125 Enfeeble tốc đánh Reduction thành +20% Spell Lifesteal

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 66

 • Flamebreak tốc độ bay của vật thể tăng từ 900 thành 1200
 • Flamebreak có 50/75/100/125 sát thương ảnh hưởng trực tiếp
 • Flamebreak sát thương đốt mỗi giây giảm từ 25/30/35/40 thành 20
 • Flamebreak Thời gian hồi chiêu được điều chỉnh từ 17 thành 18/17/16/15
 • Flamebreak AoE tăng từ 375 thành 500
 • Flamebreak  thời gian bị đẩy lùi từ 0.25 thành 0.35
 • Flamebreak khoảng cách bị đẩy lùi được cố định 300 
 • Firefly không cung cấp tầm nhìn trên không.
 • Firefly tốc độ chạy tăng từ 4/7/10/13% thành 5/10/15/20%
 • Firefly cung cấp +200/400/600/800 tầm nhìn ngày và đêm.
 • Sticky Napalm sẽ được cast ngay lập tức mà không có động tác thừa.
 • Sticky Napalm không cần phải quay người lại mới sử dụng được.
 • Sticky Napalm khả năng làm chậm mỗi điểm cộng dồn từ 3/5/7/9 thành 2/4/6/8
 • Flaming Lasso gây sát thương xuyên Spell Immunity (as a result of the Spell Immunity change)
 • Level 15 Talent tăng từ +2s Flamebreak Burn Duration thành +3s
 • Level 20 Talent thay đổi từ +40 tốc độ chạy thành +30
 • Level 25 Talent giảm từ -13s Flamebreak Thời gian hồi chiêu thành -9s

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 67

 • Wild Axes xuyên Spell Immunity
 • Primal Roar gây sát thương Xuyên Spell Immunity
 • Level 10 Talent tăng từ +20 tốc độ chạy thành +25
 • Level 15 Talent tăng từ +6 Armor thành +7

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 68

 • Rupture thời gian hiệu nghiệm giảm từ 12 thành 10/11/12
 • Agility thay đổi từ 24 + 3.1 thành 22 + 3.4
 • Bloodrage outgoing damage tăng từ 10/15/20/25% thành 12/18/24/30%
 • Bloodrage incoming damage giảm từ 10/15/20/25% thành 10/14/18/22%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 69

 • Track cộng thêm tốc độ chạy tăng từ 16/18/20% thành 16/20/24%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 70

 • Cinder Brew giờ kéo dài thời gian tác dụng lên 3 giây thay vì làm mới
 • Cinder Brew không còn gây hiệu ứng tự đánh nhau lên kẻ địch
 • Cinder Brew sẽ tự bốc cháy với tất cả các loại phép với lượng sát thương cao hơn 80.
 • Cinder Brew damage tăng từ 100/150/200/250 thành 100/160/220/280
 • Cinder Brew hiệu ứng làm chậm giảm điều chỉnh từ 25% thành 24/28/32/36%
 • Cinder Brew Thời gian hồi chiêu giảm từ 20/18/16/14 thành 20/17/14/11
 • Cinder Brew manacost tăng từ 50 thành 80

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 71

 • Viscous Nasal Goo giảm giáp mỗi điểm cộng dồn tăng từ 1.4/1.8/2.2/2.6 thành 1.4/1.9/2.4/2.9

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 72

 • Sát thương phản gốc  tăng từ 16/32/48/65 thành 16/36/56/76
 • Level 20 Talent tăng từ +80 Retaliate Damage thành +90

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 73

 • Agility tăng mỗi cấp giảm từ 2.1 thành 1.4
 • Chaos Bolt sẽ phóng các vật thể giả từ các bóng của CK
 • Reality Rift không còn làm chậm
 • Reality Rift giảm 2/3/4/5 giáp trong 6 giây
 • Reality Rift thời gian hồi chiêu tăng từ 14/11/8/5 thành 15/12/9/6
 • Chaos Strike max crit giảm từ 160/200/240/280% thành 140/165/190/215%
 • Phantasm outgoing damage điều chỉnh từ  50/75/100 thành 40/70/100%
 • Phantasm incoming damage tăng từ 260% thành 350%
 • Phantasm illusions  giờ có thêm  25% kháng phép.
 • Phantasm illusions được tính là 1 illusion dạng mạnh và không bị giết 1 cách tức thì bởi bất kỳ phép nào.
 • Làm lại Scepter. Khi cast Phantasm sẽ khiến toàn bộ đồng minh tạo nên 1 phóng với chỉ số giống như bóng kỹ năng Phantasm. CK cũng sẽ có thêm bóng và điều này không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến đồng minh.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 74

 • Holy Persuasion minimum health giảm từ 1000 thành 700/800/900/1000
 • Holy Persuasion mana cost tăng từ 70/90/110/130 thành 90/110/130/150
 • Hand of God mana cost tăng từ 200/300/400 thành 250/350/450
 • Level 10 Talent thay đổi từ +30% XP Gain thành +200 Health

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 75

 • Tầm đánh cơ bản giảm từ 650 thành 625
 • Skeleton Walk cung cấp 70/100/130/160 tốc đánh khi chấm dứt tàng hình. Kéo dài trong 4 giây.
 • Thay Strafe thành Death Pact. Hấp thụ 1 quân lích của địch, skeleton, hoặc creep rừng cấp 3/4/5/6. Nhận thêm 200/300/400/500 health và các đòn đánh thường -2/3/4/5 giáp. Nếu tướng địch chết trong khi đang bị trừ giáp, thì Clinkz nhận 5 sát thương vĩnh viễn và Death Pact được hồi lại chiêu ngay lập tức.. Death Pact tồn tại trong 55 giây. Thời gian hồi chiêu: 90. Khoảng cách sử dụng kỹ năng: 900. Manacost: 60.
 • Burning Army  giờ sẽ gây  24/26/28% sát thương tổng thay vì 80/100/120% sát thương gốc.
 • Level 20 Talent thay đổi từ +16 Health Regen thành +350 Death Pact Health
 • Level 25 Talent thay đổi từ +4s Strafe Duration thành + thêm 4 giây tăng tốc đánh từ Skeleton Walk.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 76

 • Hookshot gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Hookshot Thời gian hồi chiêu giảm từ 70/55/40 thành 60/45/30
 • Scepter được làm lại. Thêm kỹ năng Overclocking, Làm mới thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng và tăng thêm 40% bonus tốc độ chạy và +200 tốc đánh trong 8 giây. Sau khi hiệu ứng kết thúc, Sẽ bị stun  4 giây. Thời gian hồi chiêu: 60. Manacost: 150

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 77

 • Base mana regen tăng từ 0 thành 1
 • Arcane Aura tự hồi mana bản thân điều chỉnh từ 2.5/4.5/6.5/8.5 thành gấp đôi cho bản thân
 • Arcane Aura giờ thêm 4/6/8/10% Magic Resistance và gấp đôi cho bản thân.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 78

 • Vacuum hoặc động với những mục tiêu invulnerable hoặc đang bị ngủ.
 • Làm lại Scepter.Giảm thời gian hồi chiêu của Vacuum từ 60/50/40/30 thành 12 và gấp đôi  chiều dài của Wall of Replica.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 79

 • Bedlam damage tăng từ 60/110/160 thành 75/125/175
 • Level 20 Talent tăng từ +10% Spell Lifesteal thành +15%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 80

 • Làm lại Scepter. Shadow Wave tăng số lượng mục tiêu được hồi máu lên thêm 3 mục tiêu, tầm hồi máu lên 200 mỗi lần hồi máu sẽ giải trừ các hiệu ứng xấu.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 81

 • Base intelligence tăng 3

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 82

 • Thunder Strike sẽ thêm 0.1 second giảm 100% tốc đánh và tốc độ chạy.
 • Level 10 Talent tăng từ +200 Health thành +225

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 83

 • Base damage tăng 3
 • Devour max creep level điều chỉnh từ 3/4/5/6 thành 4/5/6/6
 • Devour Thời gian hồi chiêu điều chỉnh 70/60/50/40 thành 70
 • Devour gold bonus điều chỉnh 25/50/75/100 thành 20/80/140/200
 • Devour thời gian ăn hết con creep sẽ khớp với Thời gian hồi chiêu. ( Không bị giảm khi mang OC)
 • Scorched Earth  thời gian tồn tại điều chỉnh 10/12/14/16 thành 16
 • Scorched Earth speed tăng từ 11/12/13/14% thành 12/13/14/15%
 • Scorched Earth sát thương điều chỉnh 20/30/40/50 thành 20/35/50/65
 • Infernal Blade sát thương gốc điều chỉnh 25 thành 16/20/24/28
 • Làm lại Scepter. Infernal Blade sẽ làm stun 1.75 giây thêm 2 giây thiêu đốt và thêm hiệu ứng break vào đối phương.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 84

 • Elder Dragon Form Scepter có thể bay xuyên địa hình.
 • Level 20 Talent thay đổi từ +210 GPM thành +20% giảm Thời gian hồi chiêu.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 85

 • Agility giảm từ 30 + 2.8 thành 20 + 2.6 (sát thương gốc không đổi).
 • Frost Arrows gây thêm 5/10/15/20 damage
 • Frost Arrows không còn kéo dài hiệu ứng 7 giây lên creep.
 • Gust  khoảng cách đẩy lùi  tăng từ 350 thành 450
 • Đổi Precision Aura thành Multishot. Gồng trong 1.75 giây. Bắn 1 làn cung tên theo hình nón trong 1.75 giây đó. Tổng cộng 12 mũi tên trong 3 làn tên. tên gây  95/125/155/185% sát thương gốc và thêm hiệu ứng tên băng làm chậm trong  1/2/3/4 giây. Độ xa của những mũi tên gấp đôi tầm đánh của Drow Ranger. Thời gian hồi chiêu: 32/28/24/20. Manacost: 50/60/70/80
 • Marksmanship không còn giết lính ngay lập tức.
 • Marksmanship sát thương cộng thêm là 40/50/60 ( không crit).
 • Marksmanship cộng thêm agility cho bạn và các tướng bắn xa xung quanh dựa theo 25/30/35% lượng agi hiện tại của drow. Nếu có tướng địch trong vòng 400 unit thì sẽ bị khóa.
 • Level 20 Talent thay đổi từ +25% Evasion thành +35% Multishot Damage
 • Level 25 Talent thay đổi từ +20% Precision Aura Damage thành +15% Marksmanship Chance

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 86

 • Base intelligence tăng từ 18 thành 20
 • Level 10 Talent thay đổi từ +10 Intelligence thành +300 Rolling Boulder Distance
 • Level 10 Talent tăng từ +40 Damage thành +50
 • Level 15 Talent tăng từ +7 Armor thành +8

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 87

 • Enchant Totem Scepter thời gian bay tăng từ 0.75 giây thành 1.0
 • Enchant Totem Scepter lúc bay có thể bị giữ lại nếu bị choáng hoặc bị trói.
 • Enchant Totem +75 Attack Range
 • Echo Slam base damage tăng từ 100 thành 100/140/180

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 88

 • Earth Splitter gây sát thương xuyên Spell Immunity.
 • Scepter được làm lại. Giúp Elder Titan, được Spell Immunity khi Astral SPirit quay trở lại bản gốc, thời gian Spell Immunity dựa theo số lượng tướng đã dính Astral SPirit. Cộng 2 giây cho mỗi tướng địch bị dính kỹ năng này.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 89

 • Level 10 Talent tăng từ +250 Flame Guard Absorption thành +275
 • Level 20 Talent thay đổi từ True Strike thành +60 Sleight of Fist Hero Damage
 • Level 25 Talent giảm từ -20 Remnant Charge Restore Time thành -16

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 90

 • Impetus là kỹ năng cơ bản gây 8/12/16/20% damage, 40/45/50/55 mana cost, Thời gian hồi chiêu: 6/4/2/0
 • Impetus không còn xuyên  Spell Immunity
 • Enchant Thời gian hồi chiêu từ 20/16/12/8 thành 20
 • Enchant creep duration tăng từ 26/44/62/80 thành 30/60/90/120
 • Enchant chỉ có thể điều khiển 1 creep.
 • Enchant không thể sử dụng trên các creep đã bị dính kỹ năng này.
 • Enchant nâng cấp creep +200/400/800/1200 Health and +10/30/50/70 Damage và hồi full máu những con creep này.
 • Untouchable giờ là kỹ năng cuối giảm 100/140/180 tốc đánh.
 • Untouchable tác dụng xuyên Spell Immunity
 • Scepter được làm lại. Thêm kỹ năng Sproink, khiến cho bạn di chuyển giật lùi 400 units và né tất cả những vật thể đang bay tới. Thời gian hồi chiêu: 3 Manacost: 50
 • Level 20 Talent giảm từ -100 Untouchable Slow thành -80

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 91

 • Midnight Pulse damage type thay đổi từ Pure thành Magical (vẫn xuyên  Spell Immunity)
 • Midnight Pulse damage tăng từ 3.5/4/4.5/5% thành 4.75/5.5/6.25/7%
 • Level 10 Talent thay đổi từ +25 tốc độ chạy thành +200 Eidolon Attack Range

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 92

 • Time Lock - Thời gian choáng giảm từ 0.75 còn 0.65
 • Chronosphere hồi chiêu tăng lên 140 lên 160
 • Level 10 Talent giảm +12 Strength còn +10
 • Level 20 Talent giảm +500 Timewalk Cast Range còn +450
 • Time Lock nay gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Scepter mới: Nay sẽ áp dụng Time Lock lên các mục tiêu ở điểm đến của Time Walk trong vòng 250 AoE. Không xuyên Spell Immuniy
 • Time Dilation làm lại cách hoạt động: Khiến phép sẽ cooldown chậm hơn khi có debuff này. Làm chậm cooldown 75%, thời gian debuff 8/10/12/14. Giảm 10% tốc chạy theo mỗi kĩ năng sử dụng

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 93

 • Phantom's Embrace Rend tăng sát thương từ 75/150/225/300 thành 80/170/260/350
 • Ink Swell tăng tầm cast từ 400/500/600/700 thành 400/525/650/775

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 94

 • Scepter nay sẽ ưu tiên mục tiêu xa nhất trong tầm của mình
 • Scepter tăng tầm từ 600 => 700

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 95

 • Burning Spear nay sẽ tốn 4% máu thay vì đúng 15 máu
 • Life Break giảm thời gian làm chậm từ 4/5/6 còn 3/4/5
 • Life Break nay sẽ gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Scepter - Life Break taunt mục tiêu trong 2.5s

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 96

 • Invoke giảm cooldown 0.3s cho mỗi orb level
 • Invoke cooldown chung tăng từ 6 lên 7
 • Invoke không nhận hiệu ứng từ Scepter nữa
 • Scepter nay sẽ thêm Cataclysm cho Sun Strike
 • Level 15 Talent giảm -15s Cold Snap từ -10s
 • Level 20 Talent đổi từ Cataclysm thành -10s tornado Cooldown
 • Level 25 Talent đổi từ -16s tornado Cooldown thành +2 Forged Spirit Armor Reduction

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 97

 • Giáp cơ bản tăng 2
 • Tether giờ làm chậm đối phương 8/16/24/32%
 • Overcharge cooldown giảm từ 18 còn 16
 • Overcharge nay cho 0.6/0.8/1/1.2% Max HP Regen per second thay vì giảm dame nhận vào, vẫn tăng tốc đánh
 • Level 10 Talent đổi từ +90 Gold/Min thành +5 Health Regen
 • Level 15 Talent đổi từ +8 Health Regen thành +13% Spell Lifesteal
 • Level 15 Talent đổi từ Spirits Apply Slow thành +120 Gold/Min

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 98

 • Strength nhận vào tăng từ 2.8 thành 3.0

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 99

 • Level 15 Talent tăng từ +50 Blade Fury tốc chạy thành +75
 • Level 20 Talent tăng từ +100 Blade Fury DPS thành +130

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 100

 • Blinding Light mana cost đổi từ 100/125/150/175 thành 130/145/160/175
 • Blinding Light tầm cast giảm từ 575/650/725/800 thành 475/550/625/700
 • Will-O-Wisp tầm cast giảm từ 900 thành 800
 • Level 15 Talent giảm từ +350 Cast Range thành +250

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 101

 • X Marks the Spot cooldown tăng từ 34/26/18/10 thành 38/30/22/14
 • Ghost Ship cooldown tăng từ 60/50/40 thành 80/70/60
 • Ghost Ship Rum giảm sát thương nhận vào giảm từ 40/45/50% thành 40%
 • Reworked Scepter. Cho kĩ năng mới: Torrent Storm. Kích hoạt sẽ tạo ra một torrent mỗi 0.25s trong 5s, torrent sẽ tạo random trong khu vực 1100 area xung quanh. Cooldown: 70. Manacost: 250.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 102

 • Level 15 Talent tăng từ +50 Overwhelming Odds Hero Damage thành +65

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 103

 • Level 20 Talent đổi từ +25% Evasion thành +400 Health

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 104

 • Sinister Gaze nay sẽ hút 10/15/20/25% mana cho bản thân
 • Chain Frost tăng sát thương 15/20/25 mỗi đợt nảy
 • Scepter mới: Sinister Gaze nay sẽ là chiêu aoe áp dụng trong vòng 400 Aoe xung quanh Lich
 • Level 25 Talent đổi từ Attacks Apply 60% MS and AS Slow thành Chain Frost Unlimited Bounces

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 105

 • Strength gain giảm từ 2.9 thành 2.4
 • Thời gian tấn công cải thiện từ 1.85 thành 1.7
 • Tốc đánh cơ bản cải thiện từ 100 thành 140
 • Base damage giảm xuống 7
 • Base armor tăng lên 1
 • Rage không tăng tốc đánh nữa
 • Rage nay tăng +15% tốc chạy
 • Open Wounds lifesteal giảm từ 50% thành 35%
 • Feast nay sẽ cho +15/30/45/60 tốc đánh
 • Feast không gây sát thương theo max máu đối phương nữa
 • Feast nay sẽ cho 1.5/2/2.5/3% lifesteal theo max máu đối phương
 • Infest nay sẽ tự động chiếm điều khiển của mục tiêu khi chúng cho phép. Infested heroes có +30/40/50% tốc chạy và quái có 15/20/25%. Infested units nhận thêm +750/1000/1250 bonus health (và hồi theo số máu đó)
 • Infest nay hồi cho bạn 3/4/5% of max health per second khi bạn đang trong mục tiêu khác thay vì hồi máu lúc chui ra.
 • Scepter mới: Giảm cooldown Infest còn 20s, tăng tầm cast lên 600. Cho mục tiêu bị Infested có Rage buff
 • Level 10 Talent tăng từ +20 tốc đánh thành +30
 • Level 25 Talent đổi từ +1% Feast Damage/Lifesteal thành +1.5% Feast Lifesteal

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 106

 • Strength gain tăng từ 2.2 thành 2.4
 • Level 10 Talent giảm từ +125 Cast Range thành +100
 • Level 10 Talent tăng từ +30 Damage thành +35

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 107

 • Mana Drain làm chậm thay đổi từ 20/24/28/32% thành 20/25/30/35%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 108

 • Spirit Bear attack range tăng từ 128 thành 150
 • Spirit Bear armor type đổi từ Basic thành Hero
 • Spirit Bear attack type đổi từ Basic thành Hero
 • Spirit Bear nay sẽ không có Defender
 • Spirit Bear Demolish nay sẽ có từ cấp 1
 • Spirit Bear Return nay sẽ có từ cấp 1
 • Spirit Bear Entangle nay sẽ có từ cấp 1
 • Spirit Bear Entangle nay sẽ kéo dài 0.75/1.5/2.25/3s
 • Spirit Bear Return nay sẽ là kĩ năng channel 3s. Cooldown: 30
 • Spirit Bear Demolish building bonus damage nay sẽ gây thêm 10/20/30/40% sát thương
 • Spirit Bear damage giảm từ 35/55/75/95 thành 30
 • Spirit Bear nay sẽ tăng cấp theo Hero và +5 dame mỗi cấp
 • Spirit Bear health giảm từ 1500/2000/2500/3000 thành 1100/1400/1700/2000
 • Spirit Bear nay tăng +75 máu theo mỗi cấp Hero
 • Spirit Bear Entangling Claws damage type đổi từ Physical thành Magical
 • Spirit Link nay là nội tại
 • Spirit Link không hồi máu cho Gấu khi Druid đánh
 • Spirit Link lifesteal giảm từ 40/50/60/70% thành 20/35/50/65%
 • Spirit Link tốc đánh giảm từ 20/40/60/80 thành 15/30/45/60
 • Reworked True Form. 100 Cooldown. Hóa Gấu, nhận thêm 500/1000/1500 Health (tự hồi máu khi cast), +10/15/20 Armor. Cho bạn Spirit Bear's Entangling Roots và Demolish. Tăng tầm đánh cận chiến lên thành 225. Duration: 40. Manacost: 200
 • Savage Roar now occurs both your hero and the Spirit Bear when cast on either.
 • Savage Roar AoE tăng từ 325 thành 375
 • Level 20 Talent đổi từ -25s Battle Cry Cooldown thành -40s True Form Cooldown
 • Level 25 Talent đổi từ Battle Cry Grants Spell Immunity thành +1000 True Form Health

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 109

 • Strength cơ bản tăng lên 2
 • Intel cơ bản tăng lên 2
 •  tăng sát thương lên 3
 • Moon Glaive nay sẽ có thể crit
 • Lunar Blessing mới. Nay cho aura tăng +10/15/20/25% sát thương và +10/15/20/25% Armor Bonus. Cho Luna 200/400/600/800 night vision.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 110

 • Làm lại Howl. Làm cho tất cả kẻ địch trong phạm vị 2000 unit giảm  5/6/7/8 giáp và gây ít hơn 25/30/35/40% Sát thương gốc.. Kéo dài 5/6/7/8 Giây. Cooldown: 24/22/20/18 CD Manacost: 50
 • Howl cũng sẽ được cast xung quanh những con sói.
 • Reworked Scepter. Thêm kỹ năng Wolf Bite. Tấn công đồng minh và biến người đó thành dạng sói. Giúp cho cả 2 có thêm  30% lifesteal, và chia sẻ 30% lifesteal thành hồi máu cho nhau khi trong khoảng cách 1200 range  Cooldown: 80. Manacost: 150

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 111

 • Shockwave tăng tầm hút tăng từ 100 thành 150
 • Empower cleave damage giảm từ 14/34/54/74 thành 15/25/35/45%
 • Empower damage giảm từ 10/20/30/40% thành 10/15/20/25%
 • Empower duration tăng từ 40 thành 38/42/46/50
 • Empower nay sẽ cho gấp đôi hiệu ứng khi tự cast lên bản thân
 • Reverse Polarity nay gây dame xuyên Spell Immunity
 • Scepter mới: Giảm Skewer cooldown thành 4 seconds, điểm cast còn một nửa và không tốn mana
 • Level 25 Talent giảm từ +20% Empower Cleave/Damage thành +15%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 112

 • God's Rebuke đẩy lùi nay sẽ thêm 40% làm chậm trong 1.5s
 • Bulwark nay có thể toggle tắt mở, cất vũ khí đi và khóa hướng bạn đang nhìn. Mars giảm 20% tốc chạy nhưng 70% sát thương vật thể đạn bay sẽ hướng về bạn thay vì đồng minh. Chỉ có thể đỡ đạn khi đạn bay vào hướng của khiên và trong tầm 800 range
 • Arena of Blood nay tự đập hết cây trong sân đấu

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 113

 • Tăng Intel theo cấp tăng từ 2.6 thành 3.4
 • Mystic Snake nay gây giảm tốc 30% and 50% tỉ lệ làm chậm trong 3s
 • Mystic Snake nay sẽ không cướp mana kẻ thù (nhưng bạn vẫn nhận được mana)
 • Stone Gaze - Thời gian tồn tại chiêu trên Medusa giảm từ 5/6/7 thành 5/5.5/6
 • Stone Gaze tăng sát thương thay đổi từ 50% thành 40/45/50%
 • Stone Gaze nay tăng 25% tốc chạy
 • Stone Gaze range tăng từ 1000 thành 1200
 • Level 10 Talent tăng từ +15 Damage thành +20
 • Level 10 Talent tăng từ 15% Evasion thành 20%
 • Level 15 Talent tăng từ +30 tốc đánh thành +40

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 114

 • Level 10 Talent tăng từ +15 Damage thành +20
 • Level 15 Talent tăng từ +30 Poof Damage thành +40

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 115

 • Sacred Arrow - Thời gian stun tối đa thay đổi từ 5 thành 3.5/4/4.5/5

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 116

 • Tree Dance cooldown giảm từ 1.2 thành 1
 • Level 10 Talent tăng từ +300 Tree Dance Vision AoE thành +400

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 117

 • Morph sẽ không có lượng mana và máu riêng biệt nữa. Tỉ lệ máu và mana sẽ giống nhau ở cả 2 dạng
 • Morph nay sẽ cho Scepter hiệu ứng giảm 50% mana hao tốn
 • Level 15 Talent tăng từ +30 tốc đánh thành +40

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 118

 • Agility gain giảm từ 3.7 thành 3.5
 • Level 20 Talent tăng từ -7s Ensnare Cooldown thành -9s

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 119

 • Intel nhận theo cấp from 3.5 thành 3.7
 • Agility from 18 + 3.3 thành 22 + 3.6

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 120

 • Heartstopper Aura range tăng từ 700 thành 800
 • Reaper's Scythe tăng sát thương từ 0.6/0.75/0.9 thành 0.7/0.8/0.9
 • Reaper's Scythe nay không đánh xuyên Spell Immunity nữa
 • Scepter mới: Nay giảm Ghost Shroud cooldown thành 10 seconds và cho Heartstopper Aura thành deal 2x damage khi bật Ghose Shroud
 • Level 20 Talent đổi từ +70 tốc đánh thành +40% Heartsthànhpper Regen Reduction
 • Level 25 Talent giảm từ +0.8 Heartsthànhpper Aura thành +0.6

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 121

 • Void Scepter không giảm cooldown nữa
 • Void Scepter thời gian choáng giảm từ 0.6 thành 0.5
 • Level 20 Talent giảm từ +40 tốc chạy thành +35

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 122

 • Tốc chạy tăng từ 305 thành 315

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 123

 • Strength cơ bản giảm xuống 2
 • Ignite cast lên mục tiêu đã có Ignite sẽ tăng thời gian debuff thay vì tính là cast lại chiêu mới

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 124

 • Level 10 Talent tăng từ +75 Purification AoE thành +100

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 125

 • Base mana regen tăng từ 0 thành 0.5
 • Scepter mới: Fortune's End cast range tăng lên 800, AoE trong tầm 150 và nửa số thời gian Root sẽ đổi thành Stun

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 126

 • Thời gian tấn công tăng từ 1.7 thành 1.9
 • Arcane Orb thay đổi sát thương từ 6/7/8/9% thành 5/7/9/11%
 • Arcane Orb không gây sát thương lan nữa
 • Arcane Orb không hút intel nữa
 • Đổi chiêu Equilibrium thành Essence Flux. CHo bạn 25% tỉ lệ hồi lại 20/30/40/50% max mana mỗi khi dùng chiêu. Có thể kích hoạt kĩ năng trong 6s để gây sát thương cho tất cả mục tiêu và làm chậm 11/22/33/44% trong 1.75 seconds. Cooldown: 25. Manacost: 50.
 • Sanity's Eclipse không gây thêm sát thương theo chênh lệch intel
 • Sanity's Eclipse không trừ mana
 • Sanity's Eclipse nay có 150/225/300 base damage
 • Sanity's Eclipse nay sẽ gây 0.4/0.5/0.6x theo chênh lệch mana
 • Sanity's Eclipse nay sẽ cho các buff charges cho phép tăng max mana theo 30/40/50 per charge. Tăng 1 charge theo mỗi Arcane Orb trúng đòn và 3 Charge mỗi Astral Imprisoned trúng tướng. Tồn tại trong 35 seconds, mỗi charge mới tự kéo dài thời gian cho charge cũ trước đó.
 • Level 20 Talent đổi từ +2 Sanity's Eclipse Multiplier thành +0.1 Sanity's Eclipse Mana Difference Multiplier
 • Level 25 Talent đổi từ +60s Arcane Orb Int Steal thành +2% Arcane Orb Damage

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 127

 • Level 10 Talent tăng từ +300 Swashbuckle Slash Range thành +400
 • Level 15 Talent tăng từ +2s Rolling Thunder Duration thành +4s

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 128

 • Level 20 Talent tăng từ +25% Blur Evasion thành +30%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 129

 • Scepter mới. Phantohm Rush agility bonus duration giảm từ 2 thành 1.5
 • Scepter mới. Phantom Rush tăng tốc sẽ vẫn luôn bật khi tấn công kẻ thù (agi boost vẫn cooldown)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 130

 • Strength cơ bản tăng lên 2
 • Supernova nay gây sát thương xuyên Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 131

 • Waning Rift nay có 350 cast range (tự dịch chuyển bạn tới vùng đó và gây câm lặng)
 • Dream Coil nay sẽ gây 100/150/200 damage
 • Dream Coil Scepter nay gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Level 10 Talent đổi từ +6 All Stats thành Phase Shift Attacks (tự tấn công khi Phase Shift được sử dụng, tấn công mục tiêu trong tầm +200)
 • Level 10 Talent tăng từ +150 Cast Range thành +200

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 132

 • Flesh Heap health regen giảm từ 6/9/12/15 thành 4/7/10/13
 • Rot nay sẽ không tự kết liễu bản thân
 • Dismember nay gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Scepter mới. Dismember cooldown còn 11s. Cho phép ăn một đồng minh và hồi lại máu cho họ, đồng minh có thể tự chui ra bằng hành động cơ bản
 • Level 20 Talent đổi từ +15% Cooldown Reduction thành -5s Meat Hook Cooldown
 • Level 25 Talent đổi từ +3s Dismember Duration thành Dismember Double Damage/Heal

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 133

 • Nether Ward nay gây đúng 50 sát thương khi có kĩ năng được kích hoạt
 • Nether Ward scaling values giảm từ 1.25/1.5/1.75/2 thành 1/1.25/1.5/1.75
 • Nether Ward nay chỉ nhảy sát thương với những thứ có ảnh hướng tới Magic Stick

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 134

 • Agility gain tăng từ 2.2 thành 2.5
 • Scream of Pain range tăng từ 475 thành 525

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 135

 • Thay Unstable Curren bằng Storm Surge. Aura nội tại: Tăng 4/6/8/10% tốc chạy cho đồng minh. Gấp đôi giá trị buff cho bản thân.
 • Eye of the Storm nay tự động đánh sét random 500 Aoe với 80/110/140 damage mỗi 3s. Vẫn có nguyên tính năng khi kích hoạt
 • Static Link nay sẽ khiến Razor tự động đánh mục tiêu bị nối. Bạn sẽ tự động đánh và đuổi theo mục tiêu này mà không được chuyển mục tiêu khác
 • Static Link drain rate thay đổi từ 7/14/21/28 thành 7/12/17/22
 • Static Link drain duration thay đổi từ 8 thành 5/6/7/8
 • Level 15 Talent giảm từ +7 Static Link Damage Steal thành +6
 • Level 15 Talent đổi từ +4% Unstable Current tốc chạy thành +12 Strength
 • Level 25 Talent đổi từ +200 Unstable Current Damage thành +200 Eye of the Storm Passive Damage.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 136

 • Agility giảm từ 30 + 2.5 thành 18 + 1.4 (base damage unaffected)
 • Strength gain tăng từ 1.9 thành 2.4
 • Base tăng sát thương by 8 overall
 • Base health regen tăng từ 1 thành 2
 • Base armor tăng lên 2
 • Base tốc chạy tăng từ 290 thành 315
 • Smoke Screen không còn làm chậm
 • Smoke Screen không còn giảm tầm nhìn
 • Smoke Screen miss thay đổi từ 10/30/50/70% thành 25/35/45/55%
 • Smoke Screen thay đổi độ rộng từ 325 thành 280/310/340/370
 • Smoke Screen cooldown tăng từ 17/15/13/11 thành 20/17/14/11
 • Blink Strike nay có 2 charges (với 25/20/15/10 thời gian hồi lại)
 • Blink Strike damage giảm từ 75/90/105/120 thành 25/50/75/100
 • Cloak and Dagger nay sẽ là Ultimate. Có 4/3/2s delay để biến mất. Nay không còn tự hồi máu. Sát thương đâm sau lưng tăng 1/1.5/2x.
 • Tricks of the Trade nay là kĩ năng cơ bản. Tấn công 4 lần trong 2 seconds, gây 55/70/85/100% theo sát thương. Đánh random mục tiêu kể cả creep. Cast Range: 400. Radius: 450. Cooldown: 21/18/15/12. Mana cost: 50
 • Tricks of the Trade Scepter has been updated. 1000 Cast range, +1 second duration, +2 attacks, targets allied units.
 • Level 10 Talent đổi từ +8 Agility thành +25 tốc đánh
 • Level 10 Talent tăng từ +6 Health Regen +8
 • Level 15 Talent giảm từ -8s Smoke Screen cooldown thành -5s
 • Level 15 Talent đổi từ +20% Critical Strike (1.5x) thành +35 Damage
 • Level 20 Talent tăng từ +0.3 Backstab Multiplier thành +0.5
 • Level 25 Talent đổi từ +300 Tricks of the Trade AoE thành -7s Tricks of the Trade Cooldown

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 137

 • Base armor tăng lên 1
 • Level 15 Talent tăng từ -60 Fade Bolt Hero Attack thành -75

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 138

 • Tốc đánh gốc tăng từ 100 thành 110

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 139

 • Demonic Purge nay gây sát thương xuyên Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 140

 • Requiem of Souls final radius giảm từ 425 thành 350
 • Requiem of Souls không còn giảm sát thương
 • Requiem of Souls nay bắt đối thủ bỏ chạy khỏi Shadow Fiend trong 0.6 giây mỗi wave (tối đa 2.2s max)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 141

 • Mass Serpent Ward tăng sát thương từ 50/75/100 thành 50/80/110
 • Level 25 Talent giảm từ +50 Wards Attack Damage thành +40

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 142

 • Agility mỗi cấp giảm từ 3 thành 2.4
 • Tốc độ bay của các đòn tấn công giảm từ 1000 thành 900
 • Glaives of Wisdom tạm cướp 1/1/2/3 intelligence trong  10/20/30/40 giây
 • Glaives of Wisdom damage giảm từ 25/45/65/85% thành 15/35/55/75%
 • Last Word base damage giảm từ 75/150/225/300 thành 80/120/160/200
 • Last Word  gây thêm sát thương dựa trên sự chênh lệch nhân cho 1.5/2/2.5/3x giữa int của bạn và của đối phương.
 • Làm Lại Scepter. Last Word thành chiêu AOE có tầm ảnh hưởng 600.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 143

 • Ancient Seal khoảng cách sử dụng phép điều chỉnh từ 750 thành 700/750/800/850
 • Level 15 Talent tăng từ -8s thời gian hồi chiêu của Ancient Seal thành -9s

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 144

 • Slithereen Crush Scepter AoE tăng từ 550 thành 600

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 145

 • Làm Lại Scepter. Pounce sử dụng được 2 lần và nhảy xe và nhanh gấp đôi so với bình thường.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 146

 • Dispersion nay gây sát thương xuyên Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 147

 • Shrapnel tăng sát thương từ 15/35/55/75 thành 20/40/60/80
 • Làm Lại Scepter. Giảm thời gian gồng của Assassinate từ 2 thành 1 và khiến cho mục tiêu bị khóa trong 1.8 giây.
 • sửa lỗi Assassinate xuyên Spell Immunity khi bạn đang có Spell Immunity trong lúc các viên đạn đã bay ra khỏi súng.
 • Level 20 Talent đổi từ -1.5s Assassinate Cast Time thành +30 Shrapnel Damage

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 148

 • Greater Bash nay gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Nether Strike nay gây sát thương xuyên Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 149

 • Level 25 Talent Overload nay gây sát thương xuyên Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 150

 • Reworked Warcry. Buff đồng đội 700 range xung quanh có thêm 6/9/12/15 increased Armor và 12/16/20/24 Bonus Damage. Tăng tốc bản thân 6/10/14/18%. Lasts 8 giây. Cooldown: 36/32/28/24. Manacost: 60
 • Làm Lại Scepter. Storm Hammer thêm +500 cast range và Sven bay theo nó. Khi trúng đòn, đòn đánh thường đầu tiên sẽ đánh vào mục tiêu của Storm Hammer.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 151

 • Proximity Mine có 3 charge với hồi 15s
 • Scepter tăng tầm cast Mine lên 400

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 152

 • Psi Blades tăng độ rộng từ 75 thành 90
 • Psionic Projection cooldown giảm từ 30 thành 15

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 153

 • Reflection nay là chiêu AoE. Có 700 cast range và 475 AoE.
 • Conjure Image nhận sát thương giảm từ 360% thành 320%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 154

 • Kraken Shell damage block giảm từ 12/24/36/48 thành 5/10/20/40

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 155

 • Agility growth tăng từ 1.3 thành 1.6

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 156

 • Strength cơ bản tăng từ 17 thành 18
 • Base mana regen tăng từ 0.25 thành 0.75

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 157

 • Base tốc chạy tăng từ 290 thành 310
 • Base damage giảm xuống 15
 • Tree Grab không còn charge
 • Tree Grab giảm 25 tốc chạy
 • Tree Grab bonus damage không còn tính khi deny
 • Tree Grab building damage giảm từ 80/120/160/200% thành 50/80/110/140%
 • Level 20 Talent đổi từ -7s Tree Grab Cooldown thành +20 Strength

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 158

 • Tốc chạy cơ bản tăng từ 270 thành 280
 • Living Armor làm lại. Là kỹ năng có tầm sử dụng 700. Luôn luôn tồn tại trong 8 giây. cung cấp 7/10/13/16 giáp và hồi 60/120/180/240 health theo thời gian.
 • Living Armor cast point giảm từ 0.5 thành 0.4
 • Living Armor Thời gian hồi chiêu điều chỉnh 30/24/18/12 thành 26/22/18/14
 • Leech Seed được làm lại. thành kỹ năng của tự cast vào chính mình. Hút sự sống của tất cả mục tiêu trong phạm vi 700 range mỗi 0.5 giây và hồi máu cho bản thân. Kẻ địch bị ảnh hưởng sẽ bị làm chậm 26/34/42/50% trong 0.5 giây với mỗi đợt hút. Ưu tiên tướng địch. kéo dài trong 5 giây. Lượng máu hút mỗi giây: 15/30/45/60. Cooldown: 16. Manacost: 80
 • Nature's Guise được thay đổi với  Nature's Grasp. Chọn 1 địa điểm để hình thành dây leo. Nếu dây leo chạm vào cây, tất cả dây leo sẽ được tăng 50% hiệu ứng. Dây leo sẽ làm chậm tướng địch 25/30/35/40% và gây 30/40/50/60 sát thương mỗi giây. Vines  tồn tại tới 12 giây. Cast Range: 1500. Cooldown: 20. Manacost: 60/70/80/90
 • Overgrowth duration giảm từ 3.5/4.25/5 thành 3/4/5
 • Overgrowth giờ gây 50/75/100 DPS  như 1 phần của kỹ năng thay vì phải lên gậy Scepter mới có được.
 • Overgrowth nay gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Level 10 Talent đổi từ +2 Living Armor Block Instances thành +60 Living Armor Heal
 • Level 15 Talent đổi từ 2s Tree Respawn Time thành +30 Nature's Grasp DPS
 • Level 20 Talent đổi từ +2s Nature's Guise Root thành Gains Tree Walking
 • Level 20 Talent đổi từ +50 Leech Seed thành +40
 • Level 25 Talent đổi từ +350 Eyes and Overgrowth AoE thành +1s and +100 DPS Overgrowth

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 159

 • Agility gain tăng từ 2.9 thành 3.3
 • Berserker's Rage ensnare tăng tỉ lệ từ 10/12/14/16% thành 14/16/18/20%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 160

 • Base tốc chạy tăng từ 305 thành 310
 • Base HP regen tăng từ 0 thành 0.5
 • Walrus Kick nay gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Level 15 Talent tăng từ +350 Health thành +400
 • Level 20 Talent tăng từ -6s Ice Shards Cooldown thành -8s

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 161

 • Agility gain tăng từ 1.3 thành 1.6
 • Base armor tăng lên 1
 • Atrophy Aura giảm sát thương nhận vào giảm từ 7/18/29/40% thành 5/15/25/35%
 • Level 15 Talent tăng từ +125 Cast Range thành +150

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 162

 • Base armor giảm xuống 1
 • Soul Rip mana cost tăng từ 80/95/110/125 thành 100/110/120/130
 • Zombies giảm size ít đụng nhau hơn
 • Flesh Golem mới. Tăng 30/40/50% strg. Đòn đánh giảm 30/35/40% tốc chạy và gây 15/25/35 DPS for 5 giây. Zombies không gây x2 sát thương mà tính theo sát thương debuff. Cooldown: 125. Duration: 30. Manacost: 100/125/150
 • Level 10 Talent giảm từ +8 Health Regen thành +6

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 163

 • Base tốc chạy giảm từ 325 thành 315
 • Earthshock sẽ khiến ursa nhảy tới trước 250 unit và dậm vào đất.
 • Earthshock cooldown tăng từ 5 thành 9/8/7/6

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 164

 • Wave of Terror vision duration tăng từ 3 thành 4
 • Vengeance Aura mới. Nay cho +60/100/140/180 Attack Range và +4/8/12/16 Primary Attributes cho đồng minh
 • Vengeance Aura illusion mạnh hơn và không dùng spell giết ngay được
 • Nether Swap hoạt động với cả invulnerable/sleeping targets
 • Scepter Reworked. Nether Swap nay làm hoảng sợ mục tiêu xung quanh nơi bạn xuất hi 700 for 2 giây.
 • Level 15 Talent đổi từ -6s Wave of Terror Cooldown thành -3.5s Magic Missile Cooldown
 • Level 20 Talent đổi từ -6s Magic Missile Cooldown thành Vengeance Aura Illusion Casts Spells
 • Level 20 Talent đổi từ +15% Vengeance Aura Damage thành +10 Vengeance Aura Attributes
 • Level 25 Talent Magic Missile Pierces Spell Immunity nay gây sát thương xuyên Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 165

 • Poison Sting giảm 30% regen
 • Poison Nova không xuyên Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 166

 • Base tốc đánh tăng từ 100 thành 120
 • Poison Attack range tăng từ 600 thành 600/640/680/720
 • Poison Attack mới. Giảm kháng phép by 3/5/7/9%, tốc chạy 6/8/10/12% và gây 4/8/12/16 dps. Debuff stack 5 lần, mỗi stack refresh stack cũ. Lasts 4 giây. Mana cost: 20. Cooldown: 0
 • Nethertoxin cooldown tăng từ 6 thành 14
 • Nethertoxin không giảm kháng phép
 • Nethertoxin nay gây sát thương tăng dần cho mục tiêu vẫn ở trong vùng đó. Base damage 15/20/25/30 DPS lên 60/80/100/120. Cần 4s để đạt maximum DPS. Damage Interval: 0.5
 • Nethertoxin radius tăng từ 380 thành 400
 • Viper Strike nay gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Level 20 Talent đổi từ Poison Attack Affects Buildings thành +90 Damage
 • Level 25 Talent đổi từ +160 Damage thành Poison Attack Affects Buildings

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 167

 • Sthànhne Form helper ability on your hero now targets an area, causing the closest familiar thành the target location thành move and cast Sthànhne Form at that location

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 168

 • Level 15 Talent giảm từ +60% XP Gain thành +50%
 • Level 25 đổi từ Spell Immunity for Chaotic Offering Golems thành 100% Magic Resistance for Chaotic Offering Golems

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 169

 • Shukuchi không cho haste
 • Shukuchi bỏ giới hạn tốc, không thể làm chậm và cho 225 bonus speed

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 170

 • Focus Fire tốc đánh tăng từ 450 thành 475
 • Level 20 Talent đổi từ Windrun Grants Invisibility thành -20% Focus Fire giảm sát thương nhận vào
 • Level 25 Talent đổi từ -20% Focus Fire giảm sát thương nhận vào thành Windrun Grants Invisibility

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 171

 • Winter's Curse không còn giảm sát thương với các mục tiêu của Winter Wyvern

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 172

 • Maledict không xuyên Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 173

 • Mortal Strike Skeleton damage giảm từ 35-40 thành 30-35
 • Vampiric Aura không ảnh hưởng creep
 • Vampiric Aura lifesteal giảm từ 18/22/26/30% thành 6/12/18/24%
 • Vampiric Aura now provides +6/12/18/24 Damage (half values for Skeleton)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 174

 • Nimbus mana cost tăng từ 275 thành 325
 • Level 25 Talent giảm từ +155 Arc Lightning Damage thành +145

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang