Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá ( Phần 1)

Bản cập nhật Dota 2 Outlander 7.23 đã đem tới 1 sự thay đổi toàn diện về cách chơi của tựa game lâu đời này có thể nói là lên đời thành Dota 3

Xem thêm: 

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1

Cập nhật chung - Dota 2 Outlander

COURIER

 • Mỗi người chơi sẽ có Courier của riêng mình ngay khi bắt đầu trận đấu
 • Courier giờ có thể lên cấp tương đương với cấp độ của tướng mà courier đó thuộc về
 • Tốc độ chạy giảm từ 380 còn 275
 • Máu giảm từ 75 còn 70 máu
 • Courier giờ sẽ cung cấp 85 GPM khi Courier vẫn còn sống
 •  Mỗi cấp Courier tăng 10 tốc chạy, 10 máu và 2 GPM.
 • Courier gains flying movement at level 5 - Courier sẽ có thể bay khi đạt cấp 5
 • Courier đạt kỹ năng gia tốc khi đạt cấp 10 ( tăng 50% tốc chạy trong 6 giây, 120 thời gian hồi chiêu)
 • Courier sẽ có thể cắm mắt vào cấp 15
 • Courier có kỹ năng kháng sát thương vào cấp 20
 • Courier có thể sử dụng các trang bị ở mục General ở cấp 25
 • Courier giảm tầm nhìn từ 350 còn 200
 • Tiền thưởng khi giết Courier được tính như sau 25 + 5* cấp, kinh nghiệm  nhận được khi giết là 35 + 20 * cấp
 • Thời gian hồi sinh của Courier thay đổi từ 120/180 giây thành 50 + 7* cấp.
 • Kỹ năng return sẽ quay về lại nhà dù cho không có trang bị trong đó.

Economy 

 • Ward quan sát sẽ không còn tốn vàng
 • Tướng sẽ bắt đầu với 3 bùa Tele
 • Vàng nhận được từ việc phá Ward Observer sẽ luôn cho những người chơi có mang theo True Sight
 •  Tướng đã gây hiệu ứng xấu hoặc sát thương lên đối phương sẽ được nhận gold hổ trợ kể cả khi những tướng không còn sống hoặc trong khu vực đó.
 • Tầm ảnh hưởng của hệ số nhân của vàng hổ trợ dựa vào yếu tố xếp hạng theo khu vực sẽ thay đổi thành toàn map. ( Nghĩa là nếu bạn gây hiệu ứng xấu hoặc sát thương thì dù bạn ở cách xa như người trên top kẻ dưới bot cũng đều sẽ nhận được vàng hổ trợ).
 • Net Worth Ranking factor for Gold thay đổi từ 1.3->0.7 thành 1.6->0.4

Các cập nhật khác

 • Thiết kế bản đồ thay đổi
 • Tướng có thể đạt cấp 0 và khi bạn lên cấp 30 thì sẽ mở khóa toàn bộ talent. Kinh nghiệm cần để đạt được là 3500/4500/5500/6500/7500 tương đương cho cấp 26/27/28/29/30. Thời gian hồi sinh không tăng thêm sau khi đã vượt qua cấp 25 và lượng kinh nghiệm thưởng cho đối phương khi bị hạ gục cũng không gia tăng.
 • Spell Immunity sẽ không còn nhận 100% kháng sát thương phép ( Nghĩa là những phép nào có dòng điều kiện Pierce Spell Immunity nhưng và là sát thương phép vẫn có thể gây sát thương bình thường).
 • Bỏ 2 shop ở ngoài lane.
 • Bottle cũng bị loại bỏ khỏi Secret shop.
 • Tất cả những trang bị trong Secret shop sẽ chỉ có trong Secret shop ( nghĩa là ring of health và Void Stone sẽ không còn được bán ở nhà chính).
 • Tier 2 Towers HP tăng từ 1900 thành 2000
 • Tier 2 Tower Armor tăng từ 15 thành 16
 • Tier 2 Tower Damage tăng từ 152 thành 175
 • Tier 2+ towers night vision tăng từ 800 thành 1100
 • Tower Glyph multishot targets tăng từ 2 thành 4
 • Glyph thời gian tồn tại tăng từ 6 thành 7
 • Tự phá trụ của mình sẽ đưa 1 nửa tiền thưởng cho đồng đội và 1 nửa tiền thưởng cho kẻ địch ( Thay vì không có tiền thưởng cho phe mình như trước kia).
 • Sát thương từ Siege vào tướng tăng từ 85% lên thành 100%
 • Sát thương của hồ máu tăng từ 230 thành 275
 • Hồ máu có thêm 20% chính xác.

Cân bằng creep rừng

 • Neutral Cloak Aura sẽ không còn chồng lên nhau
 • Neutral Harpy Stormcrafter: Max mana giảm từ 400 thành 150
 • Neutral Harpy Stormcrafter: Mana regeneration increased từ 1 thành 3
 • Neutral Mud Golem: Hurl Boulder damage giảm từ 125 thành 75
 • Neutral Ghost: Frost Attack move slow từ 20 thành 25%
 • Neutral Ghost: Frost Attack attack slow từ 20 thành 25%
 • Neutral Vhoul Assassin: Poison debuff giờ có thêm hiệu ứng giảm khả năng hồi máu 35%
 • Neutral Centaur Conqueror: War Stomp Thời gian hồi chiêu giảm từ 20 thành 12
 • Neutral Dark Troll Summoner: Ensnare Thời gian hồi chiêu giảm từ 20 thành 15
 • Neutral Dark Troll Summoner: Raise Dead Thời gian hồi chiêu giảm từ 25 thành 18
 • Neutral Ancient Thunderhide: War Drums Aura  không còn tăng sát thương tay nữa
 • Neutral Ancient Thunderhide: War Drums Aura cung cấp 40% chính xác
 • Neutral Ancient Thunderhide: War Drums Aura tốc đánh thay đổi từ 15 thành 25 điểm
 • Neutral Ogre Frostmage: Armor bonus giảm từ 8 thành 6
 • Neutral Ogre Frostmage: hiểu ứng làm chậm sẽ ảnh hưởng cả tướng bắn xa
 • Neutral Ogre Frostmage: Giảm tốc đánh tăng từ 20 thành 30

Outposts

Thêm 1 công trình mới tên là Outpost. sẽ nằm ngay tại vị trí side shop đã từng nằm trong các bản cập nhật trước. Khi chuột phải vào nó sẽ tốn 6 giây để có thể kiểm soát được những outpost này. Càng nhiều đồng mình thì sẽ chiếm quyền kiểm soát càng nhanh. Khi kiểm soát được sẽ nhận được điểm kinh nghiệm thưởng ngay khi kiểm soát được và mỗi 5 phút lại nhận thêm được lượng điểm kinh nghiệm thưởng. Ngoài ra còn cung cấp thêm tầm nhìn xuyên vật cản và cho phép ban có thể tele vào Outpost này. Outpost sẽ không hoạt động trong 10 phút đầu và khôn thể chiếm được nó.

 • Lượng kinh nghiệm tưởng được tính là 25 * số phút trận đấu cho mỗi người chơi thuộc cùng 1 team.
 • Cung cấp 500 điểm tầm nhìn có hiệu ứng truesight.
 • Chỉ nhận được 1 lần kinh nghiệm mỗi 5 phút dù cho bạn có được 1 hay cả 2 Outpost.
 • Tốn 6 giây để c1o thể tele vào Outpost.

Trang bị rớt ra từ creep rừng

Đây là các trang bị đặc biệt không thể bán nhưng có thể chia sẻ cho đồng mình. Với 5 cấp độ và mỗi cấp độ lại chỉ rớt trong 1 khoản thời gian nhất định. Các trang bị sẽ chỉ bắt đầu xuất hiện khi trận đấu bước qua phút thứ 5. Túi đựng dự phòng tăng từ 3 thành 4 túi.

CƠ CHẾ RỚT ĐỒ CỦA QUÁI RỪNG

 • 5-15 PHÚT
 • Tier 1: 10% Chance
 • Other Tiers: 0% Chance
 • 15-25 PHÚT
 • Tier 2: 10% Chance
 • Other Tiers: 0% Chance
 • 25-35 PHÚT
 • Tier 3: 10% Chance
 • Other Tiers: 0% Chance
 • 35-45 PHÚT
 • Tier 3: 5% Chance
 • Tier 4: 5% Chance
 • Other Tiers: 0% Chance
 • 45-70 PHÚT
 • Tier 4: 10% Chance
 • Other Tiers: 0% Chance
 • 70+ PHÚT
 • Tier 5: 10% Chance
 • Other Tiers: 0% Chance

Cơ chế như sau, từ phút thứ 5 - 15 tỉ lệ rớt của tier 1 là 10% thì qua từ 15 - 25 tỉ lệ của tier 1 là 5%, tỉ lệ tier 2 là 10%, sau khi qua phút thứ 25 - 35 thì tỉ lệ tier 1 là 2.5%, tiể lệ tier 2 là 5% và tỉ lệ tier 3 là 10%. Tỉ lệ sẽ thay đôi liên tục áp dụng cho cả tier 4 và tier 5.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 2

TIER 1 ITEMS

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 3

KEEN OPTIC

 • +75 Cast Range, +1.5 Mana regen

 

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 4

ROYAL JELLY

 • Có thể sử dụng vào bản thân, 1 trang bị được sử dụng 2 lần. tăng vĩnh viễn +2.5 HP Regen và +1.25 Mana Regen cho mục tiêu được chỉ định. Không cộng dồn khi mục tiêu đã có hiệu ứng.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 5

 • Poor Man's Shield

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 6

[[ocean_heart]]

 • Tăng + 4 tất cả chỉ số. Thêm 10 HP Regen và 5 Mana Regen khi đang trong môi trường nước.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 7

 • Iron Talon

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 8

 • [[mango_tree]]
 • Giúp trồng 1 cây xoài. Cung cấp vô hạn Mango Mỗi 60 giây sẽ rớt 1 trái xoài. Cung cấp 800 tầm nhìn xung quanh cây xoài..

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 9

 • [[arcane_ring]]
 • +8 INT, +3 Armor. Hồi 75 mana cho tất cả đồng minh và bản thân trong khu vực 1200. Thời gian hồi chiêu: 40 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 10

 • [[elixer]]
 • 3 lần sử dụng, hồi 500 Health và 250 mana over 6 giây

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 11

 • [[broom_handle]]
 • +35 tầm đánh cận chiến,  +12 Damage và +3 Armor.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 12

 • [[ironwood_tree]]
 • Công thức dùng để kết hợp 3 Iron Branches thành 1 Ironwood Tree.
 • .Cung cấp +7 điểm cho tất cả chỉ số và kỹ năng trồng cây đặc biệt. Thời gian hồi chiêu: 4. Khoảng cách sử dụng kỹ năng: 800

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 13

 • [[trusty_shovel]]
 • +150 Health. Đào hố tại ngay khu vực đang đứng trong vòng 1 giây. có thể tìm được Bounty Rune, Flask, 2 cuộn giấy teleport, hoặc creep Kobold. Phần thưởng sẽ không giống như lần đào gần nhất. Thời gian hồi chiêu: 70 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 14

 • [[faded_broach]]
 • +225 Mana, +20 MS

TIER 2 ITEMS

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 15

 • [[grove_bow]]
 • +100 Attack range. Them hiệu ứng -12% Magic Resistance debuff vào đòn đánh tay.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 16

 • [[vampire_fangs]]
 • +10% Lifesteal, +10% Spell Lifesteal, +450 tầm nhìn ban đêm.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 17

 • [[ring_of_aquila]]
 • Ring of Aquila

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 18

 • [[repair_kit]]
 • 3 lần sử dụng. sử dụng vào trụ để hồi 40% máu trong 30 giây. Ngoài ra cung cấp thêm 10 giáp và bắn 4 mục tiêu trong vòng 30 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 19

 • [[pupils_gift]]
 •  Cung cấp +14 điểm chỉ số

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 20

 • [[helm_of_the_undying]]
 • Cộng thêm +6 Armor. Tướng bị dính đòn kết liễu sẽ sống thêm 5 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 21

 • [[imp_claw]]
 • Passive. +18 Attack Damage. Đòn đánh kế tiếp gây sát thương chí mạng 1.6 lần. Thời gian hồi chiêu: 10 giây

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 22

 • [[philosophers_stone]]
 • +75 GPM, +200 Mana và -35 sát thương tay cho bản thân.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 23

 • [[dragon_scale]]
 • +5 Armor và +5 HP Regen. Thêm hiệu ứng thiêu đốt khi đánh tay gây 12dmg/giây trong vòng 3 giây. Có ảnh hưởng cả trụ.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 24

 • [[essence_ring]]
 • +6 Intelligence và 2.5 Mana Regen. Kích hoạt sẽ tăng 375 lượng máu tối đa trong 15 giây ( hoặc hồi máu). Tống 200 mana và thời gian hồi chiêu là 20 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 25

 • [[nether_shawl]]
 • +8% Sát Thương phép, +20% Magic Resistance và - 4 giáp cho bản thân.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 26

 • [[tome_of_aghanim]]
 • Có hiệu ứng gậy xanh trong vòng 3 phút kể từ khi sử dụng trang bị.

TIER 3 ITEMS

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 27

 • [[craggy_coat]]
 • +13 Armor và -35 Attack Speed lên bản thân

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 28

 • [[greater_faerie_fire]]
 • +30 Damage. Hồi ngay lập tức 500 máu khi sử dụng. Sử dụng được 2 lần. Thời gian hồi chiêu: 10

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 29

 • [[quickening_charm]]
 • +13% giảm Thời gian hồi chiêu  và +9 HP Regen

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 30

 • [[mind_breaker]]
 • Thêm hiệu ứng thiêu đốt 30 mana cho mỗi đòn đánh vào đối phương và +15% Magic Resistance. Lượng mana bị đốt sẽ được cộng cho người có trang bị này, Bóng sẽ đốt 6 mana.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 31

 • [[third_eye]]
 • Thêm hiệu ứng truesight trong khu vực 500 Radius và + 300 tầm nhìn ngày và đêm. Sau khi chết 3 lần sẽ biến mất

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 32

 • [[spider_legs]]
 • Cộng thêm +24% tốc độ chạy ( không cộng dồn với giày) và +30% tốc độ quay đầu. Kích hoạt sẽ có khả năng đi xuyên các vật thể và thêm 24% tốc độ chạy, phá hủy cây khi đi xuyên qua. Thời gian hồi chiêu: 10

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 33

 • [[vambrace]]
 • Công thức để kết hợp 2 Bracers, 2 Wraith hoặc 2 Null Talismans  để tạo nên sức mạnh tổng hợp Strength, Agility or Intelligence Vambrace. Tăng +14 điểm chỉ số cho thuộc tính được nhắm đến( 2 Bracer thì str chính, 2 wraith thì Agi chính, 2 Null thì Int chính) , +8 cho 2 chỉ số còn lại, và có thêm +12% magic resistance, +12 attack speed hoặc +8% Sát Thương phép tùy theo đó là sự kết hợp của 2 món nào.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 34

 • [[clumsy_net]]
 • +5 Tất cả chỉ số và +3 Mana Regen. Để trói bản thân và mục tiêu trong 2 giây. 900 Cast Range. Thời gian hồi chiêu: 25

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 35

 • [[enchanted_quiver]]
 • Thời gian hồi chiêu của bị động. Đòn tấn công từ xa kế tiếp sẽ cộng thêm 400 điểm tầm đánh, gây 175 sát thương phép và có True Strike. Thời gian hồi chiêu: 8

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 36

 • [[paladin_sword]]
 • +17 Damage, +17% Lifesteal, +17% cường hóa các hiệu ứng hồi máu và hút máu.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 37

 • [[orb_of_destruction]]
 • Đòn đánh gây hiệu ứng xấu giảm 6 giáp và làm chậm 30/15% cho tướng cận chiến/ bắn xa đang cầm trong 4 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 38

 • [[titan_sliver]]
 • Thêm +22% sát thương tay cơ bản, +22% Magic Resistance và +22% Kháng hiệu ứng.

TIER 4 ITEMS

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 39

 • [[witless_shako]]
 • Thêm +28% Max Health và -40% Max Mana.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 40

 • [[timeless_relic]]
 • +35% Thời gian tồn tại của hiệu ứng xấu và +10% Sát Thương phép

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 41

 • [[spell_prism]]
 • +8 Tất cả chỉ số. Khi kích hoạt sẽ kỹ năng đơn thể hoặc kỹ năng đơn thể của trang bị được sử dụng lên mục tiêu được chỉ định và 1 mục tiêu ngẫu nhiên trong tầm kích hoạt ( ưu tiên tướng). Thời gian hồi chiêu: 80

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 42

 • [[princes_knife]]
 • +60% tốc độ bay của vật thể được bắn ra. Đòn tấn công tiếp theo sẽ hóa cóc đối phương trong 1.5 giây. Thời gian hồi chiêu: 12.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 43

 • [[flicker]]
 • Để xóa tất cả hiệu ứng xấu và dịch chuyển tức thời 1 khoản 600 theo 1 hướng bất kỳ. Thời gian hồi chiêu: 5 giây, Manacost: 25. Không bị khóa khi đang nhận sát thương.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 44

 • [[Telescope]]
 • Giảm Thời gian hồi chiêu của kỹ năng Scan 50%. Tăng attack và cast range cho đồng minh đứng gần 125.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 45

 • [[ninja_gear]]
 • +20 Agility, +25 tốc độ di chuyển. Kích hoạt để sử dụng Smoke of Deceit cho bản thân. Thời gian hồi chiêu: 45.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 46

 • [[illusionsts_cape]]
 • Tăng sát thương của bóng lên 10%. kích hoạt để tạo 1 clone của bản thân gây  50% sát thương và nhận 150% sát thương  trong 20 giây. Thời gian hồi chiêu: 30

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 47

 • [[havoc_hammer]]
 • +60 Damage, +18 Strength, Tăng BAT lên 0.3. Kích hoạt để đẩy ùi toàn bộ đối phươn trong vòng 300 AoE  ra khỏi trung tâm 1 khoản 250 đơn vị, làm chậm tốc độ di chuyển 50% trong 3 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 48

 • [[Magic Lamp]]
 • Bị động:  +400 Health. Xóa mạnh các hiệu ứng xấu và hồi 300 máu  khi máu rớt dưới15%. Thời gian hồi chiêu: 75.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 49

 • [[the_leveller]]
 • +50 Attack Speed. đánh lan 50% trong tầm ảnh hưởng 400/250 

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 50

 • [[minotaur_horn]]
 • +20 Strength. Kích hoạt nhận kháng phép trong 1.75 giây. Thời gian hồi chiêu: 40 giây.

TIER 5 ITEMS (70+ MINUTES ONLY)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 51

 • [[force_boots]]
 • +50% tốc độ di chuyển và mở khóa tốc độ di chuyển tối đa. Tự kích hoạt vào bản thân giải hiệu ứng xấu và đẩy lên phía trước 1 khoảng 800 điểm. Thời gian hồi chiêu: 6 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 52

 • [[seer_stone]]
 • +500 Cast Range, +800 tầm nhìn ngày và đêm.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 53

 • [[mirror_shield]]
 • 75% khóa và phản phép lại các kỹ năng đơn mục tiêu. +20 Tất cả chỉ số.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 54

 • [[fallen_sky]]
 • Công thức kết hợp Blink Dagger và Meteor Hammer. Thêm +20 Strength, +20 Intelligence, +15 HP Regen và +10 Mana Regen. . Kích hoạt để biến mất và biến thành thiên thạch, nhanh chóng rơi vào khu vực chỉ định và gây choáng và sát thương của trang bị Meteor Hammer. Tầm sử dụng kỹ năng: 1600.  Thời gian hồi chiêu: 15. Không bị khóa khi đang nhận sát thương.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 55

 • [[fusion_rune]]
 • Cắn vào sẽ nhận hiệu ứng rune vô cùng mạnh mẽ trong 50 giây. Sử dụng được 3 lần. Thời gian hồi chiêu: 120 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 56

 • [[apex]]
 • Tăng điểm chỉ số chính 80%.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 57

 • [[ballista]]
 • +400 Attack Range. Attacks đẩy lùi đối phương 1 khoảng 50 điểm.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 58

 • [[woodlvà_striders]]
 • +50% tốc độ di chuyển, unlocks max tốc độ di chuyển và Thêm +50 HP Regen. Kích hoạt sẽ khiến cho cây mọc lên ở những nơi bạn đã đi qua ( Hiệu ứng tồn tại trong 3 giây), các cây này tồn tại trong 60 giây. Thời gian hồi chiêu: 20 giây.
 • Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 59
 • [[trident]]
 • Công thức kết hợp Sange, Yasha và Kaya together. +33 Agility, +33 Strength, +33 Intelligence, +33 tốc độ di chuyển, +33 Attack Speed, +33 Kháng hiệu ứng, +33% giảm lượng mana cần sử dụng cho kỹ năng, +33% Regen và Lifesteal Amp, +33% Sát Thương phép
 • Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 60
 • [[demonicon - Book of the dead]]
 • +35 Strength và Intelligence. Kích hoạt để triệu hồi 6 con Necronomicon cấp 3 trong 90 giây. Thời gian hồi chiêu: 75 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 61

 • [[pirate_hat]]
 • +250 Attack Speed. Giết 1 tướng địch sẽ mọc lên 1 bounty rune giữa người chơi và mục tiêu..

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 62

 • [[ex_machina]]
 • +25 Armor. Tác dụng giống refresh orb ( nhưng không làm mới thời gian của Refresh Orb) Thời gian hồi chiêu: 30 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 63

 • [[desolator_2]]
 • +100 Attack Damage và -12 Armor trên đòn đánh thường

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 64

 • [[phoenix_ash]]
 • +30 Tất cả chỉ số. Đòn đánh chí mạng được ngăn chặn và hồi đầy máu. Sau khi kích hoạt sẽ bị phá hủy.

Xem thêm: 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang