DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu

Vừa là vú nuôi vừa gây sát thương tầm xa khá đáng sợ, hãy cùng xem qua bộ kĩ năng chi tiết của Snapfire vừa ra mắt trong Dota 2 ngay tại đây nhé.

Xem thêm: 

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu

Giới thiệu tổng quát bộ kĩ năng Snapfire

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 2 Scatterblast

Snapfire bắn đạn shotgun tầm gần gây sát thương và làm chậm tất cả mục tiêu trong tầm bắn. Hiệu quả hơn khi bắn ở tầm gần.

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 3

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 4

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 5 Firesnap Cookie

Snapfire buff đồng đội hoặc bản thân để nhảy tới một khoảng nhất định. Khu vực bị nhảy tới sẽ bị choáng và sát thương cho kẻ địch.

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 6

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 7

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 8 Lil' Shredder

Snapfire tăng tầm đánh và tấn công nhanh hơn, đồng thời làm chậm mục tiêu bị bà bắn.

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 9

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 10

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 11 Mortimer Kisses

Snapfire điều hướng Mortimer (con ếch) để bắn lửa ở tầm rất xa, gây sát thương theo thời gian, làm chậm trong những vùng mà Snapfire bắn tới.

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 12

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 13

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 14

Chi tiết Talent Tree

Cấp 10

  • +20 tốc chạy hoặc +250 máu

Cấp 15

  • +60 dame cho Scatterblast hoặc Firesnap Cookie hồi lại 250 máu cho mục tiêu

Cấp 20

  • +25% giảm tốc cho Mortimer Kisses hoặc Lil' Shredder dùng sát thương từ Attack Damage của Hero

Cấp 25

  • +8 đợt bắn lửa cho Mortimer Kisses hoặc Scatterblast thêm hiệu ứng Disarm

DOTA 2: Chi tiết bộ kĩ năng của Snapfire - Xạ thủ hỗ trợ kèm khống chế cực khó chịu 15

Xem thêm: 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang