Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim

Bản cập nhật dota 2 7.23 quá lớn nên chắc chắn việc chỉnh sữa là điều không tránh khỏi và hôm nay bản 7.23a nhanh chóng ra đời

Creep rừng bây giờ sẽ chỉ rớt 3 trang bị cho mỗi tier trong 1 ván đấu thay vì có thể rớt nhiều món không giới hạn số lượng dựa theo tỉ lệ như trước.

Tỉ lệ drop thay đổi từ 10/5/2.5/1.25 thành 9/6/3.

Các trang bị trong creep được điều chỉnh như sau

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim

BOOK OF THE DEAD

 • Cooldown tăng lên từ 75 thành 90
 • Duration giảm xuống từ 90 thành 75
 • Fix lỗi những lính triệu hồi từ đợt trước không biến mất khi sử dụng book để triệu hồi đợt lính mới.

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 2

CLUMSY NET

 • Từ Tier 3 thành Tier 2
 • Mana regen giảm xuống từ 3 thành 2

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 3

HELM OF THE UNDYING

 • Từ Tier 2 thành Tier 3

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 4

ILLUSIONST'S CAPE

 • Tăng sát thương cho những unit mà người chơi điều khiển.

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 5

IMP CLAW

 • Critical Strike giảm xuống từ 1.6 thành 1.4
 • Damage tăng lên từ 18 thành 20

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 6

IRON TALON

 • Cooldown tăng lên từ 20 thành 25

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 7

KEEN OPTIC

 • Mana regeneration giảm xuống từ 1.5 thành 1.25

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 8

MIND BREAKER

 • Manabreak giảm xuống từ 30 thành 20
 • Magic resistance tăng lên từ 15% thành 25%
 • Hiệu ứng cướp mana sẽ có 1 nửa tác dụng lên creep.

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 9

MIRROR SHIELD

 • Không còn có 75% cơ hội khóa và phản phép, thay vào đó là chắc chắn phản nhưng có 4 giây hồi chiêu.

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 10

OCEAN HEART

 • Health/Mana regen giảm xuống từ 10/5 thành 6/3
 • All stats tăng lên từ 4 thành 5

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 11

PHOENIX ASH

 • Không còn cho +30 All stats.
 • Health restore giảm xuống từ 100% thành 50%
 • Hồi cooldown cho các kỹ năng không phải ulti khi trang bị này được sử dụng.

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 12

REPAIR KIT

 • Từ Tier 2 thành Tier 3

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 13

SEER STONE

 • Cast Range giảm xuống từ 500 thành 450
 • Vision range giảm xuống từ 800 thành 450

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 14

SPELL PRISM

 • Không còn kỹ năng kích hoạt. giờ cung cấp 20% giảm thời gian hồi chiêu, 12 All Star và 4 mana regen.

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 15

THE LEVELLER

 • Bỏ đánh lan. Giờ có thêm +25% Demolish

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 16

TIMELESS RELIC

 • Debuff duration amp giảm xuống từ 35% thành 25%
 • Spell Amp tăng lên từ 10% thành 15%

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 17

TOME OF AGHANIM

 • Biến mất như 1 cơn gió

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 18

VAMBRACE

 • Từ Tier 3 thành Tier 2

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 19

WITLESS SHAKO

 • Giờ cung cấp +1000 Health and -400 Mana

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 20

WOODLAND STRIDERS

 • Health regen tăng lên từ 50 thành 70

Điều chỉnh về tướng

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 21

ANTI-MAGE

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 22

MANA BREAK

 • Mana Break giảm xuống từ 28/40/52/64 thành 25/30/35/40

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 23

CRYSTAL MAIDEN

 • Base mana regen từ 1 thành 1.5

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 24

ARCANE AURA

 • Arcane Aura magic resistance giảm xuống từ 4/6/8/10 thành 5/6/7/8
 • Arcane Aura mana regen từ 1/1.5/2/2.5 thành 0.5/1/1.5/2

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 25

DROW RANGER

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 26

MULTISHOT

 • Multishot cooldown giảm xuống từ 32/28/24/20 thành 26/24/22/20

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 27

MARKSMANSHIP

 • Marksmanship aura tăng lên từ 25/30/35 % agi thành 30/35/40% agi
 • Marksmanship damage tăng lên từ 40/50/60 thành 70/80/90

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 28

LONE DRUID

 • Spirit Bear base attack time tăng lên từ 1.65/1.55/1.45/1.35 thành 1.7/1.6/1.5/1.4

TALENTS

 • Level 25 Talent giảm xuống từ -0.5 Spirit Bear Attack Time thành -0.25

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 29

MORPHLING

 • Intelligence từ 13 + 1.1 thành 15 + 1.5
 • Base strength tăng lên từ 20 thành 22
 • Attribute Shift stats tăng lên từ 1/3/5/7 thành 3/5/7/9

TALENTS

 • Level 10 Talent từ +10 Agility thành +12

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 30

OUTWORLD DEVOURER

 • Intelligence tăng lên từ 28 + 3.5 thành 30 + 4.2
 • Strength tăng lên từ 19 + 2.6 thành 21 + 2.9

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 31

SANITY'S ECLIPSE

 • Sanity's Eclipse mana mỗi charge tăng lên từ 30/40/50 thành 40/50/60
 • Sanity's Eclipse multiplier tăng lên từ 0.4/0.5/0.6 thành 0.5/0.6/0.7

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 32

RAZOR

 • Level 10 Agility giảm xuống từ 15 thành 10

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 33

EYE OF THE STORM

 • Eye of the Storm passive shock damage giảm xuống từ 80/110/140 thành 60/100/140

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 34

SNAPFIRE

 • Tăng base armor by 2
 • Tăng strength gain từ 2.3 thành 3.3

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 35

FIRESNAP COOKIE

 • Firesnap Cookie cast range tăng lên từ 500 thành 700
 • Firesnap Cookie stun duration tăng lên từ 1.4/1.6/1.8/2.0 thành 1.6/1.9/2.2/2.5

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 36

LIL' SHREDDER

 • Lil' Shredder fixed damage mỗi shot tăng lên từ 30/45/60/75 thành 45/60/75/90

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 37

MORTIMER KISSES

 • Mortimer Kisses damage tăng lên từ 175/250/325 thành 200/300/400
 • Mortimer Kisses Tăng hiệu ứng làm chậm từ 15% thành 25%
 • Mortimer Kisses reduced minimum travel time từ 1 thành 0.8 and max travel time từ 2.5 thành 2

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 38

UNDYING

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 39

FLESH GOLEM

 • Flesh Golem hiệu ứng làm chậm từ 30/35/40% thành 40/45/50%
 • Flesh Golem strength multiplier từ 30/40/50% thành 40/50/60%

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 40

URSA

 • Base armor giảm 1

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 41

EARTHSHOCK

 • Earthshock hiệu ứng làm chậm từ 25/35/45/55% 10/25/40/55%

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 42

ENRAGE

 • Enrage cooldown tăng lên từ 50/40/30 thành 70/50/30

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 43

VENGEFUL SPIRIT

 • Base agility giảm xuống từ 27 thành 20 (base damage không đổi)

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 44

VENGEANCE AURA

 • Vengeance Aura Attack Range bonus từ 60/100/140/180 thành 60/90/120/150

TALENTS

 • Level 20 Talent giảm xuống từ +10 Attributes thành +8
 • Level 20 Talent thay đổi từ Vengeance Aura Illusion Casts Spells thành +200 Magic Missile Damage
 • Level 25 Talent giảm xuống từ +400 Magic Missile Damage thành Vengeance Aura Illusion Casts Spells

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 45

VOID SPIRIT

 • Tăng strength gain từ 2.5 thành 2.8

Dota 2 - 7.23a - Điểu chỉnh lại 1 số trang bị từ creep và tướng, loại bỏ Tome of Aghanim 46

ASTRAL STEP

 • Astral Step cast point giảm xuống từ 0.4 thành 0.2
 • Astral Step cast range tăng lên từ 600/800/1000 thành 700/900/1100

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang