Dota Auto Chess - Cập nhật 27 tháng 2 bổ sung Madness Mask phát huy sức mạnh cho tướng nội tại

Dota Auto Chess có cập nhật mới vào ngày 27 tháng 2 với thay đổi về việc Madness Mask giúp tăng thêm tốc độ đánh và cấm chiêu của người đeo nó

Dota Auto Chess - Cập nhật 27 tháng 2 bổ sung Madness Mask phát huy sức mạnh cho tướng nội tại

Dota Auto Chess đã có cập nhật mới vào ngày 27 tháng 2

Sau đây là chi tiết của bản cập nhật: 

  • Madness mask chuyển từ 10% hút máu, AS +30, giáp -10 thành hút máu 10%, AS +40 và silence bản thân.
  • Tăng sát thương phản của Blade Mail từ 10% lên 20%.
  • Sát thương cơ bản của Dead Prophet lên 10.
  • Tăng vận tốc đánh của Slark lên 0.1.
  • Tăng sát thương cơ bản của Alchenmist lên 5.
  • Smoke của riki tăng 1s tồn tại.
  • Thay đổi giới thiệu của Tinker.

Venom sẽ được buff slow 0.3 AS lên đối phương. 

Dịch Vikings.gg

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang