Honkai Star Rail: Leak bộ kĩ năng mới của Guinaifen - Sát thương DoT hệ Hỏa hỗ trợ cho Kafka chăng?

Là nhân vật sát thương theo lượt hệ Hỏa khá phù hợp cho đội hình với Kafka tới, hãy cùng điểm qua chi tiết kĩ năng đã được hé lộ sớm của Guinaifen trong Honkai Star Rail ngay tại đây nhé.

Honkai Star Rail: Leak bộ kĩ năng mới của Guinaifen - Sát thương DoT hệ Hỏa hỗ trợ cho Kafka chăng?

Bộ kĩ năng của Guinaifen

Lưu ý: Chỉ số kỹ năng đang ở cấp cao nhất

Tấn công thường: Bổ Đầu Hò Reo

Hồi Năng Lượng : 20

 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 30
 • Gây cho 1 kẻ địch chỉ định sát thương Hỏa bằng 130% sức tấn công của Guinaifen.

Chiến Kỹ: Màn Mở Đầu Hoành Tráng

Hồi Năng Lượng : 30

 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 60 / Khuếch Tán : 30
 • Gây cho 1 kẻ địch chỉ định sát thương Hỏa bằng 150% sức tấn công của Guinaifen, đồng thời gây cho mục tiêu gần đó sát thương Hỏa bằng 50% sức tấn công của Guinaifen, và có 100% xác suất cơ bản để khiến mục tiêu và các mục tiêu gần đó rơi vào trạng thái Thiêu Đốt. Trong trạng thái Thiêu Đốt, khi bắt đầu mỗi lượt của kẻ địch mục tiêu, sẽ chịu sát thương Hỏa Duy Trì bằng 272.77% sức tấn công của Guinaifen, duy trì 2 hiệp.

Tuyệt kỹ: Một Tràn Pháo Tay

Hồi Năng Lượng : 5

 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Lan : 60
 • Gây cho toàn phe địch sát thương Hỏa bằng 144% sức tấn công của Guinaifen, nếu mục tiêu đang ở trạng thái Thiêu Đốt, sẽ khiến trạng thái Thiêu Đốt mà hắn đang chịu lập tức gây sát thương bằng 102% sát thương ban đầu.

Thiên Phú: Khán Giả Nuôi Nghệ Sĩ

Hồi Năng Lượng : 0

 • Phá Vỡ Điểm Yếu : 0
 • Khi Guinaifen trong trận, sau khi trạng thái Thiêu Đốt mà kẻ địch phải chịu kích hoạt sát thương, sẽ có 100% xác suất cơ bản rơi vào trạng thái "Nuốt Lửa". Trong trạng thái "Nuốt Lửa", sát thương kẻ địch phải chịu tăng 8.5%, duy trì 3 hiệp, cộng dồn tối đa 3 tầng.

Bí Kỹ: Kỹ Nghệ Xiếc Đỉnh Cao

Hồi Năng Lượng : 0

 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 60
 • Tấn công kẻ địch ngay lập tức, sau khi vào trận sẽ gây 4 lần sát thương, mỗi lần sát thương sẽ gây cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên sát thương Hỏa bằng 50% sức tấn công của Guinaifen và khiến hắn rơi vào trạng thái "Nuốt Lửa".

Vết Tích của Guinaifen

Honkai Star Rail: Leak bộ kĩ năng mới của Guinaifen - Sát thương DoT hệ Hỏa hỗ trợ cho Kafka chăng? 2

Honkai Star Rail: Leak bộ kĩ năng mới của Guinaifen - Sát thương DoT hệ Hỏa hỗ trợ cho Kafka chăng? 3

Honkai Star Rail: Leak bộ kĩ năng mới của Guinaifen - Sát thương DoT hệ Hỏa hỗ trợ cho Kafka chăng? 4

Nguyên liệu nâng cấp của Guinaifen

Honkai Star Rail: Leak bộ kĩ năng mới của Guinaifen - Sát thương DoT hệ Hỏa hỗ trợ cho Kafka chăng? 5

Tinh Hồn của Guinaifen

E1: Thị Trường Tương Lai

 • Trồng Cây Chuối Ăn Mì
  Khi thi triển Chiến Kỹ, có 100% xác suất cơ bản khiến kháng hiệu ứng của mục tiêu địch bị tấn công giảm 10%, duy trì 2 hiệp

E2: Thiện Chí Thu Mua

 • Vừa Đánh Răng Vừa Huýt Sáo    Vừa Đánh Răng Vừa Huýt Sáo
  Khi mục tiêu địch đang ở trạng thái Thiêu Đốt, bội số sát thương từ tấn công thường và Chiến Kỹ của Guinaifen lên mục tiêu Thiêu Đốt tăng 40%.

E3: Đập Đá Trên Ngực

 • Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.

E4: Xử Lý Nhanh Nhạy

 • Yết Hầu Chặn Giáo    Yết Hầu Chặn Giáo
  Trạng thái Thiêu Đốt do Guinaifen gắn thêm, cứ kích hoạt 1 lần sát thương thì sẽ giúp bản thân hồi phục 2 năng lượng.

E5: Nuốt Chửng Trường Kiếm

 • Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.

E6: Cơ Chế Khích Lệ

 • Tay Không Bắt Đạn    Tay Không Bắt Đạn
  Giúp số tầng cộng dồn của "Nuốt Lửa" tăng 1 tầng.

 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang