Honkai Star Rail: Leaker hé lộ bộ kĩ năng của Topaz - Sát thương Hỏa với đòn đánh ké thú vị

Lại thêm một nhân vật thuần sát thương khác với cơ chế đòn đánh theo sau khá mạnh, leaker đã hé lộ sớm chi tiết bộ kĩ năng của 'phú bà' Topaz & Numby sát thương hỏa 5 sao sắp ra mắt trong Honkai Star Rail.

Honkai Star Rail: Leaker hé lộ bộ kĩ năng của Topaz - Sát thương Hỏa với đòn đánh ké thú vị

Bộ kĩ năng của Topaz

Lưu ý: Chỉ số kỹ năng đang ở cấp cao nhất

Tấn công thường: Bút Toán Đỏ...

 • Hồi Năng Lượng : 20
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 30

Gây Sát Thương Hỏa cho 1 kẻ địch chỉ định tương đương 130% Tấn Công của Topaz.

Chiến Kỹ: Khó Thanh Toán?

 • Hồi Năng Lượng : 30
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 60

Khiến 1 kẻ địch chỉ định rơi vào trạng thái "Bằng Chứng Nợ Nần", tăng 62.5% sát thương của Đòn Đánh Theo Sau mà mục tiêu này phải chịu. "Bằng Chứng Nợ Nần" chỉ hiệu lực với mục tiêu bị thi triển mới nhất, khi hiệp của phe ta hành động, nếu trên trận không tồn tại kẻ địch ở trạng thái "Bằng Chứng Nợ Nần", thì Topaz sẽ khiến kẻ địch ngẫu nhiên rơi vào trạng thái "Bằng Chứng Nợ Nần".
Khiến Numby gây ra Sát Thương Hỏa lên mục tiêu này bằng 187.5% tấn công của Topaz. Khi thi triển Chiến Kỹ này gây ra sát thương, sẽ xem như phát động Đòn Đánh Theo Sau.

Tuyệt kỹ: Chuyển Lỗ Thành Lời!

 • Hồi Năng Lượng : 5
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : 0

Khiến Numby vào trạng thái "Chồng Chất", Bội Số Sát Thương tăng 187.5%, Sát Thương Bạo Kích tăng 31.25%, đồng thời khi kẻ địch rơi vào trạng thái "Bằng Chứng Nợ Nần" bị Tấn Công Thường, Tấn Công Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ, Numby sẽ ưu tiên hành động 50%. Sau khi Numby thi triển 2 lần tấn công sẽ thoát khỏi trạng thái "Chồng Chất".

Thiên Phú: Chợ Hàng Lợn?!

 • Hồi Năng Lượng : 0
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 60

Triệu hồi Numby khi bắt đầu chiến đấu. Numby ban đầu có 80 điểm Tốc Độ, khi hành động sẽ phát động Đòn Đánh Theo Sau, gây Sát Thương Hỏa lên 1 kẻ địch đang rơi vào trạng thái "Bằng Chứng Nợ Nần" bằng 187.5% tấn công của Topaz.
Kẻ địch đang rơi vào trạng thái "Bằng Chứng Nợ Nần" khi chịu Đòn Đánh Theo Sau, Numby sẽ ưu tiên hành động 50%. Khi Numby trong hiệp, sẽ không thể kích hoạt hiệu ứng Ưu Tiên Hành Động.
Khi Topaz rơi vào trạng thái không thể chiến đấu, Numby sẽ biến mất.

Bí Kỹ: Bổ Khuyết

 • Hồi Năng Lượng : 0
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : 0

Khi Topaz vào trận sẽ triệu hồi Numby, Numby sẽ tự động tìm kiếm Chiến Lợi Phẩm thường và Heo Đất trong phạm vi nhất định.
Sau khi chủ động thi triển Bí Kỹ khiến Numby thi triển tấn công lần đầu trong trận đấu kế tiếp, Topaz sẽ hồi phục 60 điểm Năng Lượng.
Sau khi chủ động thi triển Bí Kỹ đánh thắng kẻ địch trong bản đồ lớn, nếu Topaz vẫn còn trong đội, khi nhận Điểm Tín Dụng sẽ được nhận thêm một lượng nhỏ Điểm Tín Dụng nữa. Trong mỗi một ngày trái đất, tối đa được nhận thêm 10000 điểm.
Sau khi chủ động thi triển Bí Kỹ đánh thắng kẻ địch trong Vũ Trụ Mô Phỏng, sẽ được nhận thêm một lượng nhỏ Mảnh Vũ Trụ và có tỷ lệ nhỏ nhận được 1 Vật Thể Lạ ngẫu nhiên.

Vết Tích của Topaz

Honkai Star Rail: Leaker hé lộ bộ kĩ năng của Topaz - Sát thương Hỏa với đòn đánh ké thú vị 2

Honkai Star Rail: Leaker hé lộ bộ kĩ năng của Topaz - Sát thương Hỏa với đòn đánh ké thú vị 3

Honkai Star Rail: Leaker hé lộ bộ kĩ năng của Topaz - Sát thương Hỏa với đòn đánh ké thú vị 4

Nguyên liệu nâng cấp của Topaz

Honkai Star Rail: Leaker hé lộ bộ kĩ năng của Topaz - Sát thương Hỏa với đòn đánh ké thú vị 5

Tinh Hồn của Topaz

E1: Thị Trường Tương Lai

 • Khi kẻ địch đang rơi vào trạng thái "Bằng Chứng Nợ Nần" phải chịu Đòn Đánh Theo Sau, thì sẽ rơi vào trạng thái "Cưỡng Chế Thực Thi", trong 1 lần tấn công tối đa hiệu lực 1 lần.
 • "Cưỡng Chế Thực Thi" làm tăng 25% sát thương bạo kích của Đòn Đánh Theo Sau mà kẻ địch phải chịu, tối đa cộng dồn 2 tầng. Khi "Bằng Chứng Nợ Nần" bị xóa bỏ, "Cưỡng Chế Thực Thi" cũng sẽ bị xóa bỏ.

E2: Thiện Chí Thu Mua

 • Sau khi bản thân Numby hành động và phát động tấn công, Topaz hồi phục 5 điểm Năng Lượng.

E3: Thả Con Tép Bắt Con Tôm

 • Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.

E4: Xử Lý Nhanh Nhạy

 • Khi bản thân Numby bắt đầu hiệp, Topaz ưu tiên hành động 20%

E5: Nhu Cầu Tăng Vọt

 • Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.

E6: Cơ Chế Khích Lệ

 • Số lần tấn công khi Numby ở trạng thái "Chồng Chất" tăng 1 lần, đồng thời khi tấn công, Xuyên Kháng Hỏa tăng 10%.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang