Honkai Star Rail: Leaker hé lộ bộ kĩ năng của Jingliu - Siêu sát thương Băng mới bá đạo

Với các nhân vật thuần sát thương ngày càng mạnh hơn trước, bộ kĩ năng của Jingliu đã được leaker tung ra với sát thương khá đáng sợ nhưng cũng bù lại với lối chơi khá thú vị.

Honkai Star Rail: Leaker hé lộ bộ kĩ năng của Jingliu - Siêu sát thương Băng mới bá đạo

Bộ kĩ năng của Jingliu

Lưu ý: Chỉ số kỹ năng đang ở cấp cao nhất

Tấn công thường: Ánh Tà Dương Soi Bóng

 • Hồi Năng Lượng : 20
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 30

Gây cho 1 kẻ địch chỉ định sát thương Băng bằng 130% sức tấn công của Jingliu.

Chiến Kỹ: Năm Tháng Không Tỳ Vết

 • Hồi Năng Lượng : 30
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 60

Gây cho 1 kẻ địch chỉ định sát thương Băng bằng 250% sức tấn công của Jingliu, và nhận 1 tầng "Sóc Vọng". Gây Sát Thương Băng cho 1 kẻ địch chỉ định, đồng thời nhận 1 tầng Phối Hợp.

Tuyệt kỹ: Đàm Sinh Diệt, Mộng Thiên Hà

 • Hồi Năng Lượng : 5
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 60 / Khuếch Tán : 60

Gây cho 1 kẻ địch chỉ định sát thương Băng bằng 360% sức tấn công của Jingliu, đồng thời gây cho các mục tiêu gần đó sát thương Băng bằng 180% sức tấn công của Jingliu. Sau khi kết thúc tấn công sẽ nhận được 1 tầng "Sóc Vọng". Trong thời gian thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ xem như đang ở trạng thái "Chuyển Hồn".

Thiên Phú: Đạm Nguyệt Chuyển Hồn

 • Hồi Năng Lượng : 0
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : 0

Khi có 2 tầng Phối Hợp, Jingliu sẽ vào trạng thái Chuyển Hồn, nhận 1 hiệp thêm, đồng thời nhận Chiến Kỹ mới "Ánh Trăng Sông Băng" và chỉ có thể dùng Chiến Kỹ này. Khi thi triển Tấn Công ở trạng thái Chuyển Hồn, tiêu hao HP bằng 6% Giới Hạn HP của đồng đội (Tối đa tiêu hao đến khi HP của mỗi đồng đội bằng 1). Tăng Tấn Công của Jingliu bằng 275% tổng lượng tiêu hao HP của toàn phe ta căn cứ trong lần này, cao nhất không vượt quá 150% Tấn Công cơ bản của Jingliu, duy trì đến khi kết thúc lần tấn công này. Khi số tầng Phối Hợp là 0, sẽ rời khỏi trạng thái Chuyển Hồn.

Khi có #5[i] tầng Phối Hợp, sẽ vào trạng thái Chuyển Hồn, nhận 1 hiệp thêm, đồng thời nhận Cường Hóa Chiến Kỹ. Khi thi triển Tấn Công, tiêu hao HP của đồng đội, đồng thời tăng Tấn Công của Jingliu căn cứ vào tổng lượng tiêu hao. Khi số tầng Phối Hợp là 0, sẽ rời khỏi trạng thái Chuyển Hồn.

Bí Kỹ: Thần Chiếu Cổ Kính

 • Hồi Năng Lượng : 0
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : 0

Sau khi dùng Bí Kỹ, sẽ tạo một vùng đặc biệt xung quanh bản thân, duy trì trong 20s, kẻ địch trong vùng đặc biệt này sẽ rơi vào trạng thái Đóng Băng. Sau khi vào chiến đấu với kẻ địch trong vùng đặc biệt, nhận 1 tầng Phối Hợp, đồng thời có 100% xác suất cơ bản khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Đóng Băng, duy trì 1 hiệp. Ở trạng thái Đóng Băng, kẻ địch không thể hành động, đồng thời khi mỗi hiệp bắt đầu sẽ chịu Sát Thương Băng kèm theo bằng 80% tấn công của Jingliu. Tối đa chỉ tồn tại 1 hiệu ứng vùng do phe ta tạo ra.

Vết Tích của Jingliu

Honkai Star Rail: Leaker hé lộ bộ kĩ năng của Jingliu - Siêu sát thương Băng mới bá đạo 2

Honkai Star Rail: Leaker hé lộ bộ kĩ năng của Jingliu - Siêu sát thương Băng mới bá đạo 3

Honkai Star Rail: Leaker hé lộ bộ kĩ năng của Jingliu - Siêu sát thương Băng mới bá đạo 4

Nguyên liệu nâng cấp của Jingliu

Honkai Star Rail: Leaker hé lộ bộ kĩ năng của Jingliu - Siêu sát thương Băng mới bá đạo 5

Tinh Hồn của Jingliu

E1: Trăng Phạm Ngục Trời

 • Khi thi triển Tuyệt Kỹ hoặc Cường Hóa Chiến Kỹ, Tỷ Lệ Bạo Kích của Jingliu tăng 12%, duy trì 1 hiệp. Nếu chỉ tấn công 1 kẻ địch, thì Sát Thương vốn gây ra cho mục tiêu ở gần sẽ tổng kết trên mục tiêu bị tấn công lần này, gây Sát Thương Băng bằng 60% Sát Thương phải chịu vốn có của mục tiêu ở gần.

E2: Trăng Non Quyện Cùng Sao

 • Sát Thương do Tuyệt Kỹ gây ra tăng thêm 30%.

E3: Bán Bích Vọng

 • Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.

E4: Điều Khiển Ánh Nến

 • Ở trạng thái Chuyển Hồn, tăng thêm Tấn Công có được khi tiêu hao HP của đồng đội, trị số tăng bằng 10% tổng lượng tiêu hao HP của toàn thể phe ta, tăng 40% Giới Hạn Tấn Công nhận được.

E5: U Ám Phủ Tam Đài

 • Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.

E6: Vết Thương Xâm Thực

 • Khi Jingliu vào trạng thái Chuyển Hồn, nhận thêm 1 tầng Phối Hợp. Ở trạng thái Chuyển Hồn, Sát Thương Bạo Kích tăng 50%.

Honkai Star Rail: Leaker hé lộ bộ kĩ năng của Jingliu - Siêu sát thương Băng mới bá đạo 6

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang