LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ

Khi meta thay đổi quá nhanh và có quá nhiều tướng mạnh hơn mức mà Riot Games dự tính, bản cập nhật 12.10b LMHT đã được tung ra gấp để chỉnh sửa cân bằng sức mạnh lại meta hiện tại của game.

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ

Chi tiết Bản cập nhật 12.10b LMHT

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ 2

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ 3 Diana (Buff)

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ 4 Draven (Buff)

 • Nội tại - Vàng khi hạ gục tăng từ (+2 mỗi stack) 40 (+2.5 mỗi stack)
 • Q - Sát thương tăng từ 40/45/50/55/60 (+70/80/90/100/110% bonus AD) 45/50/55/60/65 (+75/85/95/105/115% bonus AD)

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ 5 Kled (Buff)

 • W - Hồi chiêu giảm từ 14/12.5/11/9.5/8 12/10.5/9/7.5/6 giây
 • R - Hồi chiêu giảm từ 160/140/120 140/125/110 giây

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ 6 Renekton (Buff)

 • Q - Hồi chiêu giảm từ 8 7 giây
 • Q - Hồi máu khi đánh tướng địch tăng từ 10/14/18/22/26 12/18/24/30/36
 • Q - Cường Hóa - Hồi máu khi đánh tướng địch tăng 30/42/54/66/78 36/54/72/90/108

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ 7 Vladimir (Buff)

 • Q - Hồi máu tăng từ 20/25/30/35/40 (+30% AP) 20/25/30/35/40 (+35% AP)
 • Q (Cường Hóa) Hồi máu tăng cường tăng từ 3.5% mỗi 100 AP +4% mỗi 100 AP
 • Q (Cường Hóa) tăng cường từ quái tăng từ 30% 35%

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ 8 Yuumi (Buff)

Xem thêm: LMHT: Hơn 30 tướng tăng trên mức 50% Tỉ lệ thắng nhờ bản cân bằng 12.10


LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ 9 Anivia (Nerf)

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ 10 Taliyah (Nerf)

 • Nội tại - Tốc cộng thêm giảm từ 10/20/35/55% 10/15/25/40% (levels 1/9/12/15)
 • Nội tại- Thời gian kết thúc tăng từ 2.5 3 giây
 • Q (trên nền đất) - Làm chậm giảm từ 30/35/40/45/50% trong 2 giây 20/25/30/35/40% trong 1.5 giây
 • Q (trên nền đất) - Sát thương đầu tiên trúng địch giảm từ 200% 190%
 • E - Làm chậm giảm từ 20/22/24/26/28% 20% ở mọi cấp
 • E - Thời gian choáng 0.6/0.7/0.8/0.9/1 0.75 giây ở mọi cấp

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ 11 Kayle (Nerf)

 • Máu tăng theo cấp giảm từ 99 92
 • Kháng phép cơ bản giảm từ 26 22
 • E - Kích hoạt sát thương theo đòn đánh giảm từ 8/9/10/11/12% (+2% mỗi 100 AP) 7/8/9/10/11% (+1.5% mỗi 100 AP) theo máu bị mất của mục tiêu

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ 12 Vayne (Nerf)

 • Máu cơ bản giảm từ 585 550
 • W - Sát thương chuẩn cộng thêm giảm từ 50/65/80/95/110 (+4/6.5/9/11.5/14% Max máu mục tiêu) 50/65/80/95/110 (+4/6/8/10/12% Max máu mục tiêu)

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.10b - Nerf gấp các Tướng Xạ Thủ quá mạnh và buff nhẹ cho đấu sĩ 13 Senna (Nerf)

 • Máu cơ bản giảm từ 590 560
 • Nội tại - STVL cộng thêm giảm từ 1-16% (cấp 11) 1-10% (cấp 10) theo máu hiện tại của mục tiêu

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang