LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021

Với vị trí đi Rừng và đường trên bá đạo hơn nhờ bộ trang bị sát thủ/đấu sĩ, hãy cùng tham khảo qua bảng ngọc và cách lên đồ mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021 để làm quen với meta mới trong LMHT nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021 3

Trang bị đầy đủ theo từng loại trang bị thần thoại mà bạn chọn:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021 4

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021 5

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021 7

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021 8

Bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021 10

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021 12

Thứ tự nâng kĩ năng Xin Zhao

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Xin Zhao Tiền Mùa Giải 2021 13

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang