LMHT: Riot Games giới thiệu 7 Trang phục mới đặc biệt cho đội tuyển DRX ở bản 13.11

Được Riot Games thiết kế riêng cho đội tuyển DRX, các trang phục DRX dành cho Akali, Caitlyn, Ashe, Kindred, Maokai, Aatrox và Aatrox DRX Hàng Hiệu sẽ sớm ra mắt trong bản cập nhật 13.11 sắp tới.

LMHT: Riot Games giới thiệu 7 Trang phục mới đặc biệt cho đội tuyển DRX ở bản 13.11

Trang phục Aatrox DRX Hàng Hiệu

LMHT: Riot Games giới thiệu 7 Trang phục mới đặc biệt cho đội tuyển DRX ở bản 13.11 2

LMHT: Riot Games giới thiệu 7 Trang phục mới đặc biệt cho đội tuyển DRX ở bản 13.11 3

Trang phục Aatrox DRX

LMHT: Riot Games giới thiệu 7 Trang phục mới đặc biệt cho đội tuyển DRX ở bản 13.11 4

Trang phục Akali DRX

LMHT: Riot Games giới thiệu 7 Trang phục mới đặc biệt cho đội tuyển DRX ở bản 13.11 5

Trang phục Kindred DRX

LMHT: Riot Games giới thiệu 7 Trang phục mới đặc biệt cho đội tuyển DRX ở bản 13.11 6

Trang phục Maokai DRX

LMHT: Riot Games giới thiệu 7 Trang phục mới đặc biệt cho đội tuyển DRX ở bản 13.11 7

Trang phục Caitlyn DRX

LMHT: Riot Games giới thiệu 7 Trang phục mới đặc biệt cho đội tuyển DRX ở bản 13.11 8

Trang phục Ashe DRX

LMHT: Riot Games giới thiệu 7 Trang phục mới đặc biệt cho đội tuyển DRX ở bản 13.11 9

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang