LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo

Dự kiến ra mắt ngay trong bản cập nhật 10.15 cùng với chuỗi sự kiện Hoa Linh Lục Địa cực lớn cho LMHT, Riot Games đã tung ra 5 bộ skin cực kì đẹp mắt cho các tướng bao gồm Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo cùng một số trang phục bí ẩn chưa ra mắt.

Trang phục Yasuo Anh Hùng Lãng Kiếm

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 2

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 3

Trang phục Thresh Ẩn Diện Quỷ Thần

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 4

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 5

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 6

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 7

Trang phục Vayne Tuyệt Vọng Chi Tiễn

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 8

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 9

Trang phục Lillia Mộng Tưởng Tiên Nữ

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 10

Trang phục Teemo Phong Linh Tiểu Quái

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 11

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 12

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 13

Trang phục Teemo Phong Linh Tiểu Quái - Hàng Hiệu

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 14

LMHT: Riot Games hé lộ 5 bộ skin chủ đề Hoa Linh Lục Địa dành cho thánh Yasuo, Lillia, Thresh, Vayne và Teemo 15

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang