Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Các nhân vật quen thuộc trong những năm 1990 như Satoshi, Son Go Ku, Ned Flanders,... sẽ như thế nào khi bước ra ngoài đời thực?

Một dự án thú vị có tên "Saturday school" được tạo ra bởi nghệ sĩ Daniel Voshart bằng cách sử dụng Artbreeder và Photoshop. Anh đã tạo ra 50 bức ảnh trường học giả với các nhân vật hoạt hình nổi tiếng vào những năm 90 đang ở độ tuổi "cắp sách tới trường".

"Saturday school" được tạo ra bởi các trình AI như Midjouney, DALL-E Stable Diffusion,... và phần mềm Artbreeder. Artbreeder là một công cụ cho phép bạn sửa đổi chân dung (giới tính, tuổi tác, sắc tộc, v.v.). Nếu phần mềm nhận diện ra khuôn mặt trong bức ảnh, thì bạn có thể thực hiện các thay đổi (thuật ngữ kỹ thuật là di chuyển qua không gian tiềm ẩn). 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Jane Lane - Beavis and Butt-Head

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Daria Morgendorffer - Beavis and Butt-Head

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Ashley Spinelli - Beavis and Butt-Head

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Keesha Franklin - Magic School Bus

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Butt Head From Bevis And Butt Head

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Ned Flanders - Simpsons

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Inspector Gadget

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Philip J. Fry - Futurama

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Marge Bouvier - Simpsons

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

 

 

Kasumi - Pokémon

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Arthur Read

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Peter Griffin - Family Guy

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Hank Hill - Fox King of the Hill

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Dot Warner - Animaniacs

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Vegeta - Dragon Ball Z

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Bobby Beavis - Beavis and Butt-Head

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

T.J. Detweiler - Recess

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Giáo sư Farnsworth - Futurama

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Chuckie Finster - Rugrats

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Garfield

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Turanga Leela - Futurama

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Thomas The Tank Engine

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Son Goku - Dragon Ball Z

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Tommy Pickles - Rugrats

 

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Vincent Pierre - Recess

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Satoshi - Pokémon

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Doug Funnie

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Dexter - Phòng thí nghiệm của Dexter

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Gerald Johanssen - Hey Arnold

 

Loạt nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng những năm 90 bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào?

Lois Pewterschmidt - Family Guy​​​​​​​

 

 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang