One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã "đạo nhái" 60 người có thật này! (Phần Cuối)

Có thể bạn đã biết: 60 nhân vật trong manga One Piece còn được Oda Eichiiro "đạo nhái" từ những người nổi tiếng đấy! Ngoài Luffy, Zoro, Chopper, Usopp, Jinbe, các thành viên còn lại của băng Mũ Rơm đều có thật cả. Muốn biết họ là ai không? Xem ngay nào!

Xem thêm: One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã "đạo nhái" những người có thật này! (Phần Đầu)

Không lòng vòng như Hải Phòng, sau đây hãy cùng đến với các nhân vật đã được thánh Oda Eichiiro "đạo nhái" từ những người nổi tiếng có thật ngoài đời ngay thôi nào! Cùng tìm hiểu xem đấy là những ai nhé!

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối

Leonardo Dicaprio – Coby

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 2

Steven Tyler – Diamante

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 3

Arnold Schwarzenegger – Smoker

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 4

Arnold Schwarzenegger – Zephyr

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 5

Andre the Giant – Andre

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 6

Demon Kogure – Eustass Kid

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 7

George Michael – Vergo

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 8

Marilyn Manson – Lafitte

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 9

DMX – Ohm

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 10

David Bowie – Bartolomeo

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 11

Johnny Depp – Mihawk

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 12

Johnny Depp – Captain Kuro

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 13

Charles Mckeown – Van Augur

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 14

Salvador Dalí – Shura

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 15

John Travolta – Crocodile

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 16

Steve Buscemi – Sanji

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 17

Winona Ryder – Nami

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 18

Taiji Sato – Brook

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 19

Kinnosuke Yorozuya – Kinemon

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 20

Jack Wild – Sabo

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 21

Malcolm McDowell – Corazon

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 22

Antonio Banderas – Senor Pink

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 23

Glenn Danzig – Pica

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 24

Angus Young – Dellinger

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 25

Shintaro Katsu – Fujitora

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 26

Johann Sebastian Bach – Mr.7

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 27

Joseph Stalin – Genzo

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 28

Vincent Price – Dr.Hiluluk

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 29

Daryl Hannah – Khalifa

One Piece: sở hữu hơn 1000 nhân vật, hóa ra Oda đã đạo nhái 60 người có thật này! Phần Cuối 30

Bob Marley – Yassop

Xem thêm: One Piece: Bảng xếp hạng 20 nhân vật xuất hiện nhiều nhất từ chap 1 đến chap 1000!

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang