Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Một tổ chức đã tái hiện lại bộ phim hoạt hình Vùng Đất Linh Hồn bằng trí tuệ nhân tạo với độ chân thực đến không ngờ

Beep Boop Art là một tổ chức được tạo ra với mục đích hiện thực hóa những ý tưởng, khái niệm của bản thân để trở thành những tác phẩm nghệ thuật. Hầu hết những tác phẩm được tạo ra bởi tổ chức này đều thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo AI 100%, không có bất kì một chủ đề cố định nào cả. Tất cả những hình ảnh được tổ chức này thực hiện đều tùy thuộc vào tâm trạng, phong cách mà chủ đề mà những người làm muốn thực hiện.

Một điều thú vị đó chính là Beep Boop Art đã thực hiện những bức ảnh nghệ thuật thông qua AI đã được hơn 1 năm, với nhiều phần mềm AI khác nhau được sử dụng như Midjourney, Dall E, StarryAi, Dreamcafe, Wombo....

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Và mới đây thì đội ngũ Beep Boop Art đã thực hiện một bộ ảnh tái hiện lại những phân đoạn của siêu phẩm hoạt hình “Spirited Away” (tựa Việt: Vùng Đất Linh Hồn) theo phong cách tả thực. Dù là một sản phẩm được thực hiện bởi AI nhưng độ chân thực của nó khiến cho nhiều người xem không khỏi giật mình.

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

Vùng Đất Linh Hồn được tái hiện lại theo phong cách tả thực bởi AI

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang