Honkai Star Rail - Hướng dẫn Dan Heng Ẩm Nguyệt cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game

Là nhân vật gây sát thương số Áo cực mạnh với cơ chế đòn đánh thường, hãy cùng điểm qua hướng dẫn cơ bản về Di vật, Nón Ánh Sáng và đội hình mạnh nhất cho Dan Heng Ẩm Nguyệt trong Honkai Star Rail nhé.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Dan Heng Ẩm Nguyệt cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game

Bộ kĩ năng của Dan Heng Ẩm Nguyệt

Lưu ý: Chỉ số kỹ năng đang ở cấp cao nhất

Tấn công thường: Trạch Chi

 • Hồi Năng Lượng : 20
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 30

Thi triển 2 đòn tấn công gây cho 1 kẻ địch Sát Thương Số Ảo bằng 130% Tấn Công của Dan Heng - Ẩm Nguyệt.

Tối Thượng - Tấn Công Thường

 • Hồi Năng Lượng : 30
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 60

Thi triển 3 đòn tấn công gây cho 1 kẻ địch Sát Thương Số Ảo bằng 338% Tấn Công của Dan Heng - Ẩm Nguyệt.

Ngọn Giáo Thánh Thần - Tấn Công Thường

 • Hồi Năng Lượng : 35
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 90 / Khuếch Tán : 30

Thi triển 5 đòn tấn công lên 1 kẻ địch chỉ định và gây ra Sát Thương Số Ảo bằng 494% Tấn Công của Dan Heng - Ẩm Nguyệt. Bắt đầu từ đòn tấn công thứ 4, cùng lúc gây ra Sát Thương Số Ảo bằng 78% Tấn Công của Dan Heng - Ẩm Nguyệt lên mục tiêu lân cận.

Bàn Nã Diệu Dược - Tấn Công Thường

 • Hồi Năng Lượng : 40
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 120 / Khuếch Tán : 60

Thi triển 7 đòn tấn công lên 1 kẻ địch chỉ định và gây ra Sát Thương Số Ảo bằng 650% Tấn Công của Dan Heng - Ẩm Nguyệt. Bắt đầu từ đòn tấn công thứ 4, cùng lúc gây ra Sát Thương Số Ảo bằng 234% Tấn Công của Dan Heng - Ẩm Nguyệt lên mục tiêu lân cận.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Dan Heng Ẩm Nguyệt cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 2

Chiến Kỹ: Long Lực Tự Tại

 • Hồi Năng Lượng : 0
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : 0

Khiến hiệu ứng Tấn Công Thường được cường hóa, tối đa có thể liên tục cường hóa 3 lần, thi triển kỹ năng này không tiêu hao Điểm Chiến Kỹ và không tính là sử dụng Chiến Kỹ:

 • Cường hóa 1 lần, "Trạch Chi" biến thành "Tối Thượng".
 • Cường hóa 2 lần, "Trạch Chi" biến thành "Ngọn Giáo Thánh Thần".
 • Cường hóa 3 lần, "Trạch Chi" biến thành "Bàn Nã Diệu Dược".
 • Khi thi triển "Ngọn Giáo Thánh Thần" hoặc "Bàn Nã Diệu Dược", bắt đầu từ đòn tấn công thứ 4, trước mỗi đòn tấn công sẽ nhận 1 tầng "Hô Phong Hoán Vũ", tăng 15% Sát Thương Bạo Kích của Dan Heng - Ẩm Nguyệt, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 4 tầng, duy trì đến khi hiệp của bản thân kết thúc.

Tuyệt kỹ: Gột Rửa Thế Gian

 • Hồi Năng Lượng : 5
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 60 / Khuếch Tán : 60

Thi triển 3 đòn tấn công gây Sát Thương Số Ảo cho 1 kẻ địch bằng 360% Tấn Công của Dan Heng - Ẩm Nguyệt, đồng thời gây Sát Thương Số Ảo cho mục tiêu lân cận bằng 168% Tấn Công của Dan Heng - Ẩm Nguyệt. Và khiến bản thân nhận 2 Nghịch Lân.
Tối đa sở hữu 3 Nghịch Lân, dùng để khấu trừ tiêu hao điểm Chiến Kỹ của Dan Heng - Ẩm Nguyệt. Tiêu hao Nghịch Lân được xem là tiêu hao điểm Chiến Kỹ.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Dan Heng Ẩm Nguyệt cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 3

Thiên Phú: Trái Tim Ngay Thẳng

 • Hồi Năng Lượng : 0
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : 0

Mỗi đòn tấn công của Dan Heng - Ẩm Nguyệt sẽ nhận 1 tầng Trái Tim Ngay Thẳng, tăng 12.5% sát thương bản thân gây ra, hiệu ứng này có thể cộng dồn 6 tầng, duy trì đến khi hiệp của bản thân kết thúc.

Bí Kỹ: Long Thần Phá Hư Không

 • Hồi Năng Lượng : 0
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : 0

Sau khi dùng Bí Kỹ sẽ vào trạng thái Bàn Diệu trong 20 giây. Ở trạng thái này, dùng tấn công sẽ di chuyển nhanh về phía trước một đoạn và tấn công kẻ địch tiếp xúc, trong lúc di chuyển nhanh có thể chống đỡ tất cả tấn công của kẻ địch. Ở trạng thái Bàn Diệu, sau khi chủ động tấn công kẻ địch vào chiến đấu, sẽ gây cho toàn bộ kẻ địch Sát Thương Số Ảo bằng 120% Tấn Công của Dan Heng - Ẩm Nguyệt, đồng thời khiến bản thân nhận 1 Nghịch Lân.

Ưu tiên kỹ năng

Tuyệt kỹ > Chiến Kỹ > Thiên Phú > Tấn Công Thường

Vết Tích của Dan Heng Ẩm Nguyệt

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Dan Heng Ẩm Nguyệt cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 4

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Dan Heng Ẩm Nguyệt cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 5

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Dan Heng Ẩm Nguyệt cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 6

Nguyên liệu nâng cấp của Dan Heng Ẩm Nguyệt

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Dan Heng Ẩm Nguyệt cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 7

Tinh Hồn của Dan Heng Ẩm Nguyệt

E1: Oanh Thiên

 • Số tầng cộng dồn của Trái Tim Ngay Thẳng tăng 4 tầng. Đồng thời mỗi đòn đánh sẽ nhận thêm 1 tầng Trái Tim Ngay Thẳng.

E2: Cửu Du

 • Sau khi thi triển Tuyệt Kỹ, Dan Heng - Ẩm Nguyệt được ưu tiên hành động 100% đồng thời sẽ nhận thêm 1 Nghịch Lân.

E3: Vân Kỳ

 • Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.

E4: Trào Phong

 • Hiệu ứng buff Hô Phong Hoán Vũ sẽ duy trì đến khi kết thúc hiệp kế tiếp của bản thân.

E5: Ngạo Nghễ

 • Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.

E6: Trị Vì

 • Sau khi đồng đội bất kỳ thi triển Tuyệt Kỹ, Dan Heng - Ẩm Nguyệt thi triển "Bàn Nã Diệu Dược" ở lần kế tiếp, Xuyên Kháng Số Ảo sẽ tăng 20%, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 3 tầng.

Nón Ánh Sáng mạnh nhất cho Dan Heng Ẩm Nguyệt

Rực Rỡ Hơn Mặt Trời (Trấn 5 Sao)

 • Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 18%. Khi người trang bị thi triển tấn công thường, sẽ nhận 1 tầng Rồng Gầm, duy trì 2 hiệp. Mỗi tầng Rồng Gầm sẽ tăng 18% tấn công của người trang bị, hiệu suất hồi năng lượng tăng 6%. Rồng Gầm tối đa cộng dồn 2 tầng.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Dan Heng Ẩm Nguyệt cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 8

Sự Sụp Đổ Của Aeon (5 Sao)

 • Khi người trang bị tấn công, sẽ tăng 8% Tấn Công của người trang bị trong trận hiện tại, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 4 tầng. Sau khi người trang bị phá vỡ điểm yếu của kẻ địch, sát thương gây ra tăng 12%, duy trì 2 hiệp.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Dan Heng Ẩm Nguyệt cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 9

Lời Thề Bí Mật/Dưới Bầu Trời Xanh (4 Sao)

Di Vật mạnh nhất cho Dan Heng Ẩm Nguyệt

4 Kẻ Hoang Dã Sa Mạc + 2 Đấu Trường Ngôi Sao

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Dan Heng Ẩm Nguyệt cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 10

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Dan Heng Ẩm Nguyệt cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 11

Chỉ số ưu tiên

 • Thân - Sát Thương Chí Mạng% - Tỉ Lệ Chí Mạng%
 • Chân - Tốc độ/Tấn Công
 • Quả Cầu Vi Diện - Sát Thương Số Ảo%
 • Dây Liên Kết - Tấn Công%
 • Chỉ số phụ -  Tốc > Tấn Công > Phá

Đội hình khuyến cáo

Team đi cùng Dan Heng Ẩm Nguyệt khá cơ bản với một số nhân vật hỗ trợ buff sát thương đặc thù như sau:

Team mono số Ảo: Silver Wolf + Dan Heng IL + Luocha + Welt/Yukong

Team cơ bản:

 • Dan Heng IL
 • Hỗ trợ: Bronya, Tingyun, Yukong
 • Tank đỡ đòn: Fu Xuan, Gerpard, Main Hỏa
 • Healer: Luocha, Natasha

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang