Hướng dẫn: Cách tìm phần mềm độc hại thông qua Windows Defender Antivirus

Windows Defender Antivirus trên Window 10 có thể phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại, kèm theo danh sách tích hợp mọi mối đe dọa mà tiện ích đã phát hiện trên PC.

 

Windows Defender Antivirus trên Window 10 có thể phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại. Cho phép bạn có thể theo dõi hiệu suất của Defender kèm theo danh sách tích hợp mọi mối đe dọa mà tiện ích đã phát hiện trên PC.

 

Kiểm tra phần mềm độc hại mà Windows Defender tìm thấy

Bước 1: Trước tiên, hãy mở menu Start và nhập Windows Security

Hướng dẫn: Cách tìm phần mềm độc hại thông qua Windows Defender Antivirus

Bước 2: Sử dụng thanh Windows Security, hãy chọn Virus & Threat Protection. Sau đó hãy nhấp vào Protection History

 

Hướng dẫn: Cách tìm phần mềm độc hại thông qua Windows Defender Antivirus 2

Hướng dẫn: Cách tìm phần mềm độc hại thông qua Windows Defender Antivirus 3

Bước 3: Ở màn hình Protection History, sẽ xuất hiện danh sách các mối nguy mà Windows Defender đã tìm được trên PC.

Hướng dẫn: Cách tìm phần mềm độc hại thông qua Windows Defender Antivirus 4

Nếu trên mục Protection History trống, đây là tín tốt. Nhưng nếu bạn có các mối đe doạ và muốn xem thông tin về phần mềm độc hại cụ thể, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh mục đó. 

Hướng dẫn: Cách tìm phần mềm độc hại thông qua Windows Defender Antivirus 5

Nếu bạn có một danh sách lớn các mối đe dọa đã được xác định, có thể sẽ hữu ích khi sử dụng nút Filters để thu hẹp nhóm mối đe dọa mà bạn muốn xem. Ví dụ, bạn có thể chọn Quarantined để chỉ xem các mối đe dọa đã được cách ly hoặc lọc theo mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa.

Protection History của bạn chứa đầy mối nguy, bạn có thể yên tâm hơn một khi biết rằng Windows Defender đang cố gắng hoạt động. Để bảo vệ tốt hơn, hãy tham khảo và bổ sung cho Defender bằng phần mềm chống độc hại thứ hai

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang