One Punch Man The Strongest - Top Tướng SSR và SR mạnh nhất theo meta quốc tế

Hãy cùng điểm qua bảng xếp hạng Tướng SSR và SR mạnh nhất theo rank quốc tế trong One Punch Man The Strongest và cùng reroll quay tướng tốt nhất cho đội hình Top server của bạn nhé.

One Punch Man The Strongest - Top Tướng SSR và SR mạnh nhất theo meta quốc tế

Tổng hợp các Tướng Tier SS mạnh nhất

Tướng trong Tier SS (Có thể là tướng SSR hoặc thậm chí SR) đều là những tướng rất mạnh, cần thiết trong cả PvE lẫn PvP cao cấp.

 • Atomic Samurai
 • Emperor Child
 • Carnage Kabuto
 • Deep Sea King
 • Superalloy Blackluster
 • Terrible Tornado
 • King (Sắp ra mắt)
 • Metal Knight (Sắp ra mắt)
 • Silver Fang (Sắp ra mắt)
 • Bang (Sắp ra mắt)

Tổng hợp các Tướng Tier S mạnh nhất

Không mạnh bằng tướng Tier SS, tuy nhiên tướng Tier S vẫn mạnh riêng và thay thế được trong đội hình của bạn

 • Amai Mask
 • Vaccine Man
 • Tanktop Master
 • Beast King
 • Dr Genius
 • Golden Ball
 • Subterranean King
 • Groribas
 • Melzargard

Tổng hợp các Tướng Tier A mạnh nhất

Tướng rank A có thể tùy theo hiệu ứng và kĩ năng đặc biệt của họ để sử dụng, tuy nhiên sẽ khá yếu so với mặt bằng chung của mọi người

 • Genos
 • Smile Man
 • Sky King
 • Blizzard Hell
 • Speed o sound Sonic
 • The Metal Bat

Tổng hợp các Tướng Tier B

Các tướng Tier B rất yếu, không nên sử dụng hoặc chỉ sưu tầm cho đẹp

 • Kombu Infinity
 • Stinger
 • Puri Puri Prisoner
 • Mumen Rider
 • Lily
 • Blue Fire
 • Wild Monkey
 • Bunbunman
 • Mosquito Girl
 • Armored Gorilla
 • Spring Mustachio

One Punch Man The Strongest - Top Tướng SSR và SR mạnh nhất theo meta quốc tế 2

Chi tiết xếp hạng Từng nhân vật theo server Global Tháng 8/2021

1. SSR Atomic Samurai PVE:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
PVP: ⭐️⭐️⭐️⭐️ ½
Core chính: ❌
Skill thường: Obsessive Cleave – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Atomic Slash – Toàn bộ địch
2. SSR Terrible Tornado PVE:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
PVP: ⭐️⭐️⭐️⭐️ ½
Core chính: ❌
Skill thường: Oblivion Storm – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Psychic Shock – Toàn bộ địch
3. SSR Carnage Kabuto PVE:⭐️⭐️⭐️⭐️ ½
PVP: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Core chính: ❌
Skill thường: Rigid Arm – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Kabuto Knuckle – Đơn mục tiêu
4. SSR Superalloy Blockbuster PVE:⭐️⭐️⭐️⭐️
PVP: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Core chính: ❌
Skill thường: Superalloy Smash – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Superalloy Bazooka – Hình chéo
5. SSR Child Emperor PVE:⭐️⭐️⭐️⭐️
PVP: ⭐️⭐️⭐️⭐️
Core chính: ✅
Skill thường: Mech Arm Swing – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Mech Arm Strike – Theo hàng ngang
6. SSR Groribas PVE:⭐️⭐️⭐️½
PVP: ⭐️⭐️⭐️⭐️
Core chính:
Skill thường: Double Bite – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Acid Breath – Theo hàng ngang
7. SSR Melzargard PVE:⭐️⭐️⭐️⭐️
PVP: ⭐️⭐️⭐️½
Core chính:
Skill thường: Shapeshifting – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Relentless Spikes – Hình chéo
8. SR Amai Mask PVE:⭐️⭐️⭐️⭐️
PVP: ⭐️⭐️⭐️
Core chính:
Skill thường: Executor’s Blade – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Exorcising Fist – Theo hàng sau
9. SSR Deep Sea King PVE:⭐️⭐️⭐️
PVP: ⭐️⭐️⭐️⭐️
Core chính:
Skill thường: Body Moray – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Deep Sea Barrage – Đơn mục tiêu
10. SSR Boros PVE:⭐️⭐️⭐️⭐️
PVP: ⭐️⭐️
Core chính:
Skill thường: Crushing Hook – Đơn mục tiêu
Skill cuối: King Flurry – Đơn mục tiêu
11. SR Golden Ball PVE:⭐️⭐️⭐️½
PVP: ⭐️⭐️⭐️
Core chính:
Skill thường: Slingshot Snipe – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Golden Breakout – Toàn bộ địch
12. SSR Tank-Top Master PVE:⭐️⭐️⭐️
PVP: ⭐️⭐️⭐️
Core chính:
Skill thường: Tank-Top Blow – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Tank-Top Tackle – Theo hàng dọc
13. SSR Subterranean King PVE:⭐️⭐️⭐️
PVP: ⭐️⭐️⭐️
Core chính:
Skill thường: Lightblade Slash – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Subterranean Rage – Theo hàng ngang
14. SSR Speed-o’ -Sound Sonic PVE:⭐️⭐️⭐️½
PVP: ⭐️⭐️
Core chính:
Skill thường: Sonic Katana – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Wind Blade Kick – Đơn mục tiêu
15. SR Dr. Genus PVE:⭐️⭐️½
PVP: ⭐️⭐️⭐️
Core chính:
Skill thường: Cloning – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Genetic Transformation – Hồi máu.
16. SSR Vaccine Man PVE:⭐️⭐️⭐️
PVP: ⭐️⭐️
Core chính:
Skill thường: Mega Morph – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Energy Balls – Theo hàng ngang
17. SR Beast King PVE:⭐️⭐️⭐️
PVP: ⭐️
Core chính:
Skill thường: Beast King Chop – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Lion Slash – Theo hàng ngang
18. SR Smile Man PVE:⭐️⭐️
PVP: ⭐️
Core chính:
Skill thường: Kendama Strike – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Round-the-World – Theo hàng ngang
19. SSR Geryuganshoop PVE:⭐️
PVP: ⭐️⭐️
Core chính:
Skill thường: Kendama Strike – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Round-the-World – Theo hàng ngang
20. SR Hellish Blizzard PVE:⭐️½
PVP: ⭐️½
Core chính:
Skill thường: Psychic Storm – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Hellstorm – Toàn bộ địch
21. SR Konbu Infinity PVE:⭐️⭐️
PVP:
Core chính:
Skill thường: Kendama Strike – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Round-the-World – Theo hàng ngang
22. SR Mosquito Girl PVE:⭐️
PVP:⭐️
Core chính:
Skill thường: Claw Strike – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Mosquito Feast – Hình chéo
23. SR Sky King PVE:⭐️
PVP:⭐️
Core chính:
Skill thường: Wind Ball – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Fierce Gale – Theo hàng dọc
24. SR Genos PVE:⭐️
PVP:
Core chính:
Skill thường: Machinegun Blows – Đơn mục tiêu
Skill cuối: Incineration Cannons – Theo hàng dọc

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang