Free Fire: Mọi thứ bạn cần biết về Hộp công cụ

Hộp công cụ Free Fire là một tính năng độc đáo của trò chơi battle royale này. Hộp công cụ này có rất nhiều công dụng. Hơn nữa, bạn có thể tìm thấy các hộp công cụ này ở nhiều nơi trên cả ba bản đồ của trò chơi này.

 

Vị trí và cách sử dụng Hộp công cụ Free Fire

Hộp công cụ trong trò chơi này có nhiều công dụng tuyệt vời mà bạn cần đến. Nó có thể giúp bạn sửa chữa áo giáp. Hơn nữa, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ trong các hộp này để nâng cấp áo giáp của mình từ cấp 1 lên cấp 2 hoặc cấp 2 lên cấp 3. Nếu bạn đang trang bị giáp 3, nó giúp áo có thêm 50 độ bện và hồi phục 100% độ bền của áo. Khi bạn không thể có được áo giáp hoặc giáp của bạn bị hư hại, bạn nên đến những nơi bạn có thể tìm thấy một hộp công cụ.

Free Fire: Mọi thứ bạn cần biết về Hộp công cụ

Dưới đây là một số vị trí hộp công cụ trên ba bản đồ Free Fire.

Vị trí hộp công cụ ở Bermuda

Có một số nơi bạn có thể tìm thấy hộp công cụ ở Bermuda. Bạn có thể tìm thấy tối đa 9 hộp trong Peak và 3 hộp trong Mars Electronic. Có một số địa điểm có đến 2 hộp công cụ, chẳng hạn như Sentosa, Pochinok, Factory, Dam và Riverside. Ở những nơi khác, bạn sẽ tìm thấy một hộp công cụ, chẳng hạn như  Clock Tower, Graveyard, Plantation, Shipyard, và Mill. Bên cạnh đó, các hộp cũng được đặt trên bãi đất trống giữa hai địa điểm.

Free Fire: Mọi thứ bạn cần biết về Hộp công cụ  2

Vị trí hộp công cụ ở Kalahari

Bạn sẽ tìm thấy ít hộp công cụ hơn trên bản đồ này. Bayfront có 2 hộp công cụ trong khi những nơi khác trên bản đồ này chỉ có 1 hộp công cụ. Ví dụ, bạn sẽ tìm thấy một hộp công cụ ở Old Hampton, Shrine, Confinement Hall và Council Hall. Bạn cũng nhận được một hộp trong Foundation và một hộp khác ở phía đông nam của vị trí này. Ngoài ra, người chơi Free Fire cũng có thể tìm thấy vật phẩm này ở Santa Catarina, Sub, Stone Ridge, v.v.

Free Fire: Mọi thứ bạn cần biết về Hộp công cụ  3

Vị trí hộp công cụ trong luyện ngục

Mặc dù các nhà phát triển Free Fire chỉ cung cấp cho người chơi bản đồ này một số  phụ kiện bổ sung, nhưng nó vẫn có rất nhiều hộp công cụ. Bạn sẽ tìm thấy tối đa 8 hộp ở West Island và 4 hộp ở Brasilia. Bên cạnh đó, một số nơi như Southern Island, Fields, Forge có 3 ô để người chơi sử dụng. Người chơi có thể tìm thấy một hộp công cụ ở một số nơi khác, chẳng hạn như Ski Lodge, Campsite, Moathouse, Crossroads,...

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang