Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết

Theo các leaker mới đây, các buff La Hoàn bản cập nhật 3.0 Genshin Impact đã được hé lộ cùng các quái theo tất cả các tầng để game thủ có thể chuẩn bị trước đội hình với meta hệ Thảo hoàn toàn mới và debuff rất khó chịu.

Chi tiết Buff La Hoàn Bản cập nhật 3.0 Genshin Impact

Lưu ý: La hoàn đợt này chỉ có 2 Buff đồng nghĩa với 2 đợt La Hoàn thôi, có thể bản 3.0 sẽ bị rút ngắn giới hạn lại.

Buff đợt 1: Khi nhân vật kích hoạt Quicken (Thảo + Lôi), mục tiêu sẽ bị giảm 35% giáp trong 10 giây sau khi chịu hiệu ứng nguyên tố

Buff đợt 2: Khi nhân vật gây sát thương lên địch qua hạt Thảo (kích hoạt bằng Hạt giống Thảo + Thủy/Hỏa), tấn công của nhân vật sẽ tăng 15% trong 8 giây. Hiệu ứng có thể kích hoạt và stack 4 lần, kích hoạt mỗi 0.1 giây.

Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết

Chi tiết Quái La Hoàn Tầng 9

Tầng 1: Buff lợi: Nhân vật kích hoạt hiệu ứng Bloom (Thảo + Thủy) và kích hoạt hạt giống Thảo sẽ nổ sát thương diện rộng bằng 125% sát thương của nhân vật kích hoạt hiệu ứng này sẽ tăng thêm 125% sát thương hiệu ứng nguyên tố này.

Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết 2

Tầng 2: Buff lợi: Nhân vật kích hoạt hiệu ứng Bloom (Thảo + Thủy) và kích hoạt hạt giống Thảo sẽ nổ sát thương diện rộng bằng 125% sát thương của nhân vật kích hoạt hiệu ứng này sẽ tăng thêm 125% sát thương hiệu ứng nguyên tố này.

Buff hại: Slowing Water - Tăng 150% thời gian hồi chiêu kĩ năng theo debuff mỗi 15 giây

Bong bóng nước tự xuất hiện xung quanh nhân vật mỗi 12 giây => Đụng trúng bị nhốt khá cơ bản

Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết 3

Tầng 3: Buff lợi: Nhân vật kích hoạt hiệu ứng Bloom (Thảo + Thủy) và kích hoạt hạt giống Thảo sẽ nổ sát thương diện rộng bằng 125% sát thương của nhân vật kích hoạt hiệu ứng này sẽ tăng thêm 125% sát thương hiệu ứng nguyên tố này.

Buff hại: Lồng nhốt Băng + Hạt lôi gây sát thương Lôi nếu nhân vật đụng trúng

Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết 4

Chi tiết Quái La Hoàn Tầng 10

Buff Lợi Tầng 1: Khi kích hoạt hiệu ứng Hạt Thảo + Lôi (Catalyzed) thêm Lôi/Hỏa, sát thương hiệu ứng nguyên tố này sẽ tăng thêm 75%

Buff hại: Hạt lôi gây sát thương Lôi nếu nhân vật đụng trúng

Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết 5

Buff Lợi Tầng 2: Khi kích hoạt hiệu ứng Hạt Thảo + Lôi (Catalyzed) thêm Lôi/Hỏa, sát thương hiệu ứng nguyên tố này sẽ tăng thêm 75%

Buff Hại: Hạt lôi gây sát thương Lôi nếu nhân vật đụng trúng + Debuff bão điện liên tục rút năng lượng của bạn cho đến khi hiệu ứng lôi trên người bị gỡ bỏ (giống debuff nước tăng Hồi chiêu)

Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết 6

Buff Lợi Tầng 3: Khi kích hoạt hiệu ứng Hạt Thảo + Lôi (Catalyzed) thêm Lôi/Hỏa, sát thương hiệu ứng nguyên tố này sẽ tăng thêm 75%

Buff Hại: Hạt lôi gây sát thương Lôi nếu nhân vật đụng trúng + Debuff bão điện liên tục rút năng lượng của bạn cho đến khi hiệu ứng lôi trên người bị gỡ bỏ (giống debuff nước tăng Hồi chiêu)

Buff Hại: Bong bóng nước nhốt nhân vật

Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết 7

Chi tiết Quái La Hoàn Tầng 11

Buff lợi Tầng 1: Tăng 75% sát thương Lôi cho nhân vật

Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết 8

Buff lợi Tầng 2: Tăng 75% sát thương Lôi cho nhân vật

Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết 9

Buff lợi Tầng 3: Tăng 75% sát thương Lôi cho nhân vật

Buff Hại: Debuff Lửa đốt máu liên tục + Debuff Lôi trừ năng lượng liên tục + Quả cầu lửa dí theo nhân vật và gây sát thương hỏa 3 lần mỗi 20 giây

Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết 10

Chi tiết Quái La Hoàn Tầng 12

Buff Hại Tầng 1: Debuff Lửa đốt máu liên tục + Debuff Lôi trừ năng lượng liên tục + Quả cầu lửa dí theo nhân vật và gây sát thương hỏa 3 lần mỗi 20 giây

Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết 11

Tầng 2: Bình thường

Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết 12

Tầng 3: Bong bóng nhốt mỗi 12 giây + Lồng băng mỗi 12 giây + Debuff nước tăng hồi chiêu 150% mỗi 15 giây

Genshin Impact: Chi tiết số lượng Quái và Buff La Hoàn bản 3.0 mà bạn cần biết 13

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang