LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới

Bên cạnh 6 skin Niên Thú Nguyên Đán dành riêng cho sự kiện Tết 2021 trong LMHT năm nay, Riot Games cũng tung ra thêm 4 skin theo chủ đề Hoa Hồng Pha Lê mới cho Swain, Zyra, Syndra và Talon khá mới lạ.

Theo dự kiến phát triển, tất cả 10 trang phục dưới đây sẽ được ra mắt ngay trong bản 11.3 vào đầu tháng 2 trước thềm Tết Nguyên Đán năm 2021 song song với các sự kiện đi kèm trang phục.

Alistar Niên Thú Nguyên Đán

 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới
 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 2 LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 3
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 4

 

Annie Niên Thú Nguyên Đán

 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 5 LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 6
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 7
 

Aphelios Niên Thú Nguyên Đán

 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 8
 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 9 LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 10
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 11
 

Darius Niên Thú Nguyên Đán

 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 12
 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 13 LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 14
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 15
 

Jarvan IV Niên Thú Nguyên Đán

 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 16
 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 17 LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 18
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 19
 

Fiora Niên Thú Nguyên Đán

 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 20
 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 21 LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 22
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 23
 

Fiora Niên Thú Nguyên Đán Hàng Hiệu

 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 24
 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 25
 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 26

 

Swain Hoa Hồng Pha Lê

 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 27
 

Zyra Hoa Hồng Pha Lê

 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 28
 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 29
 
 

Syndra Hoa Hồng Úa Tàn

 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 30
 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 31
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 32
 

Talon Hoa Hồng Úa Tàn

 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 33
 
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 34
LMHT: Riot Game ra mắt 10 trang phục mới đón Tết 2021 trong bản cập nhật 11.3 sắp tới 35
 
 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang