LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu

Được dự kiến sẽ ra mắt ngay trong bản cập nhật 11.13 LMHT sắp tới, Riot Games đã tung ra 5 Trang phục mới với chủ đề Phi Hành Gia giành cho Corki, Maokai, Rammus, Veigar và trang phục đặc biệt cho Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu.

Corki Phi Hành Gia

LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu
LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 2
 
LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 3
 

Maokai Phi Hành Gia

LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 4
LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 5
 
LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 6

 

Rammus Phi Hành Gia

LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 7
LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 8
 
LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 9

Veigar Phi Hành Gia

LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 10
LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 11
 
LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 12

Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu

LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 13
 
 
LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 14
 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang