Tag "Thor Love and Thunder"

Phần phim đơn thứ tư của Thần Sấm Thor, lấy bối cảnh sau những gì diễn ra trong Avengers: Endgame, dự kiến ra mắt ngày 5 tháng 11 năm 2021