Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game

Bài viết tổng hợp toàn bộ các linh thú có trong Cờ Liên Quân mà bạn nên biết

Cách để có các linh thú trong Cờ Liên Quân đó là bạn cần phải mua bằng  Quân Huy, chỉ có Tiểu Cara là miễn phí mà thôi

Tiểu Cara

tieu-cara

Thỏ – Phù Thủy

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 2

CẤP I

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 3

CẤP II

Khi có 3 linh thú cấp I | được kích hoạt

tho-phu-thuy-4

CẤP III

Khi có 6 linh thú cấp I | được kích hoạt

Thỏ – Siêu cấp

tho-sieu-cap

CẤP I

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 6

CẤP II

Khi có 3 linh thú cấp I | được kích hoạt

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 7

CẤP III

Khi có 6 linh thú cấp I | được kích hoạt

Thỏ – Quý hiếm

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 8

CẤP I

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 9

CẤP II

Khi có 3 linh thú cấp I | được kích hoạt

tho-quy-hiem-1

CẤP III

Khi có 6 linh thú cấp I | được kích hoạt

Cún – Gián điệp

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 11

CẤP I

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 12

CẤP II

Khi có 3 linh thú cấp I | được kích hoạt

cun-gian-diep-2

CẤP III

Khi có 6 linh thú cấp I | được kích hoạt

Cún – Quyền

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 14

CẤP I

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 15

CẤP II

Khi có 3 linh thú cấp I | được kích hoạt

cun-quyen-2

CẤP III

Khi có 6 linh thú cấp I | được kích hoạt

Cún – Thanh Thanh

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 17

CẤP I

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 18

CẤP II

Khi có 3 linh thú cấp I | được kích hoạt

cun-thanh-thanh-1

CẤP III

Khi có 6 linh thú cấp I | được kích hoạt

Thỏ – Thần

tho-than

CẤP I

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 21

CẤP II

Khi có 3 linh thú cấp I | được kích hoạt

tho-than-2

CẤP III

Khi có 6 linh thú cấp I | được kích hoạt

Thỏ – Sao đỏ

tho-sao-do

CẤP I

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 24

CẤP II

Khi có 3 linh thú cấp I | được kích hoạt

tho-sao-do-2

CẤP III

Khi có 6 linh thú cấp I | được kích hoạt

Cún – Đại tướng

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 26

CẤP I

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 27

CẤP II

cun-dai-tuong-2

CẤP III

Cún- Siêu sao

cun-sieu-sao

CẤP I

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 30

CẤP II

Khi có 3 linh thú cấp I | được kích hoạt

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 31

CẤP III

Khi có 6 linh thú cấp I | được kích hoạt

Thỏ – Tiểu nữ

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 32

CẤP I

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 33

CẤP II

Khi có 3 linh thú cấp I | được kích hoạt

tho-tieu-nu-2

CẤP III

Khi có 6 linh thú cấp I | được kích hoạt

Cún – Tiệc bãi

Cờ liên Quân - Cách có linh thú và các loại linh thú trong game 35

CẤP I

cun-tiec-bai-1

CẤP II

Khi có 3 linh thú cấp I | được kích hoạt

cun-tiec-bai-2

CẤP III

Khi có 6 linh thú cấp I | được kích hoạt

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang