Auto Chess Mobile -Thời gian bảo trì và chi tiết cập nhật ngày 16 tháng 7 - Điều chỉnh lại sức mạnh của Warrior

Bản cập nhật mới của Auto Chess mobile tập trung vào việc gia tăng sức mạnh cho nghề Warrior và tộc beast do tỉ lệ thắng quá ít trong tuần qua

Thời gian cập nhật cho Auto Chess Mobile sẽ là 03:00 on 16 tháng 7 (10h sáng) năm 2019 theo giờ quốc tế. Theo đó người chơi sẽ không bị buộc thoát khỏi game mà vẫn có thể tiếp tục ván đấu của mình. Tuy nhiên, nếu đang trong quá trình đánh mà bạn bị crash game hoặc disconnect thì sẽ không thể bắt đầu lại trận đấu đang đánh.