Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì

Trong bản cập nhật 7.24b lần này của Dota 2, gần như tất cả những thay đổi mới đều nhằm Nerf hết sức mạnh của tất cả mọi thứ trong game - từ trang bị tới Hero mạnh.

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì

Thay đổi Trang bị 7.24b

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 2
Bracer
 • Kháng phép giảm từ 5% còn 4%
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 3
Desolator
 • Trừ giáp giảm từ 7 còn 6
 • Sát thương tăng lên từ 50 => 60
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 4
Diffusal Blade
 • Trừ mana mỗi hit đánh giảm từ 50 => 40
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 5
Maelstrom
 • Khoảng cách nhảy điện giật giảm từ 900 còn 650
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 6
Mjollnir
 • Khoảng cách nhảy điện giật giảm từ 900 còn 650

Thay đổi Hero 7.24b

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 7
Batrider
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 8
Flamebreak
 • Flamebreak - Thời gian đốt giảm từ 4/5/6/7 => 2/4/6/8
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 9
Enchantress
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 10
Impetus
 • Impetus tăng hao tốn mana từ 40/45/50/55 => 65
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 11
Huskar
 • Strenght nhận thêm giảm từ 3.4 => 3.2
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 12
Io
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 13
Overcharge
 • Overcharge regen giảm từ 0.55/0.7/0.85/1% => 0.5/0.6/0.7/0.8%
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 14
Lifestealer
 • Tốc đánh cơ bản giảm từ 140 => 130
 • Sát thương gốc giảm còn 3
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 15
Nyx Assassin
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 16
Impale
 • Impale - Thời gian kĩ năng giảm từ 1.6/2/2.4/2.8 => 1.4/1.8/2.2/2.6
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 17
Puck
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 18
Waning Rift
 • Waning Rift giảm tầm cast từ 350 còn 275
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 19
Slardar
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 20
Bash of the Deep
 • Bash of the Deep giảm sát thương từ 60/115/170/225 còn 50/100/150/200
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 21
Guardian Sprint
 • Guardian Sprintnay sẽ cần 25 mana để cast chiêu
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 22
Corrosive Haze
 • Corrosive Haze giảm hiệu ứng từ 10/15/20 => 8/13/18
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 23
Snapfire
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 24
Firesnap Cookie
 • Firesnap Cookie thời gian choáng giảm từ 1.6/1.9/2.2/2.5 => 1.6/1.8/2/2.2
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 25
Mortimer Kisses
 • Mortimer Kisses giảm sát thương từ 200/300/400 => 160/240/320
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 26
Timbersaw
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 27
Reactive Armor
 • Reactive Armor cộng thêm giáp mỗi stack giảm từ 1/1.1/1.2/1.3 => 0.9/1/1.1/1.2
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 28
Tiny
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 29
Grow
 • Grow giảm giáp từ 10/18/26 còn 10/16/22
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 30
Toss
 • Toss giảm tầm dùng chiêu từ 1000/1100/1200/1300 còn 850/1000/1150/1300
Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.24b - Nerf toàn bộ các Hero và trang bị mạnh, không buff thứ gì 31
Void Spirit
 • Tốc chạy giảm từ 305 còn 300

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang