Dota Auto Chess - Cập nhật ngày 29 tháng 3 chính thức ra mắt Zeus và Mars loại bỏ Slark, Riki và Sandking

Bản cập nhật ngày 29 tháng 3 với bộ kỹ năng chi tiết của Mars và Zeus cũng vời nhiều thay đổi mới mà bạn cần nắm bắt ngay

3.Zeus (Race: God, Class: Mage)
+ 5$
+ HP: 950, 1900, 3800
+ Armor: 0
+ Magic Resistance (Kháng phép): 40
+ Damage: 50-70 (60), 100-140(120), 200-280 (240)
+ Attack Rate: 1.4 (Mỗi 1 hit, 1.4 giây)
+ Attack Range: 400 (Tầm đánh khá ngắn)
+ Kỹ năng: Thunder
- Cd: 15,12,9
- Damage Magical (Damage phép): 300,400,500 
- Damage Percentage (%): 20,30,40.
* Lượng damage phép được tăng thêm dựa vào % máu của mục tiêu.
* Ví dụ: Nếu Thunder - Level 1 tấn công mục tiêu Treant 3 sao (3k HP) thì lượng damage gây ra sẽ là [300 + 3000x20% = 900 Damage

Khi Thunder được triển khai nó sẽ đi qua tất cả quân cờ trên bàn:
- 50% - Nếu chỉ trúng 1 mục tiêu sẽ tính damage theo mục tiêu đó.
- 50% - Nếu trúng tất cả mục tiêu thì damage ở trên được tính độp lập cho từng quân.

+ Damage Courier Percentage (%): 10, 15, 20
* Nếu khi kết thúc round, bạn win và Zeus vẫn còn sống thì lượng damage gây ra cho pet sẽ tăng 10/15/20%. Giả sử bạn có sở thú và Zeus 1 sao, thay vì mất 20 máu, đối thủ sẽ phải mất 22 máu [20*(1+0.1)]
* Chỉ ảnh hưởng khi bạn là đối thủ của người khác.

Dota Auto Chess - Chuẩn bị ra mắt Zeus và Mars vào cuộc chiến bàn cờ 3

4. Mars (Race: god, Class: warrior)
+ 1$
+ HP: 650, 1300, 2600
+ Armor: 5,5,5
+ Magic Resistance (Kháng phép): 0
+ Damage: 0-0, đây là một quân cờ thuần tank với khả năng Shiled Bash và Shield Bash được triển khai mỗi 5s với 0 mana cost, nên chính vì thế Mars không cần đánh để nhận mana.
+ Attack Rate: 1.4
+ Attack Range: 250
+ Kỹ năng: Bulwark (cung cấp cả bị động và chủ động)

Dota Auto Chess - Chuẩn bị ra mắt Zeus và Mars vào cuộc chiến bàn cờ 2

- Bị động: 
* Giảm damage vật lý (%): 30, 50, 70 cho sát thương từ phía trước
* Giảm damage vật lý (%): 15, 25, 35 cho sát thương từ 2 bên hông.

- Chủ động: Shield Bash - kích hoạt mỗi 5 giây cho một quân ngẫu nhiên trong phạm vi nhỏ hơn 205 range.

* Phạm vi: 200
* Sát thương vật lý: 200, 300, 400

- God Buff - Giảm thời gian hồi chiều 50% cho tất cả đồng minh khi không có bất kỳ 1 hiệu ứng của Race khác

------------------------

- Warrior Buff thay đổi thành 5-7-9

- Slark & Riki & SandKing - hiện tại bị xóa khỏi game tạm thời

- Hiệu ứng của Assassin chuyển từ 15% /15%/15%  với 300%/400%/500% thành 15%/20% với 350%/450%.

- Hiệu ứng của Beast được chuyển đổi từ  10%/15%/20%  thành 10%/20%.

- Hiệu ứng của Naga được thay đổi thành 30/30 thành 40%. kháng phép.

1. Treant Protector
+ Chuyển thành chess 3$
+ Máu gốc tăng thêm 100
+ Thêm 10 sát thương tay

2. Mirana:
+ Chuyển thành chess 2$
+ Arrow CD tăng 2 giây

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang