DTCL: Chi tiết bản cập nhật 13.6b - Chỉnh sửa gấp meta Mùa 8.5 đang khá mất cân bằng

Là bản cập nhật gấp đầu tiên của Mùa 8.5, hãy cùng điểm qua những thay đổi nhỏ xoay quanh meta Lữ Khách Hư Không và Quân Cảnh Laser trong bản 13.6B DTCL ngay tại đây nhé.

DTCL: Chi tiết bản cập nhật 13.6b - Chỉnh sửa gấp meta Mùa 8.5 đang khá mất cân bằng

Cân bằng Hệ Tộc 13.6b DTCL

Linh Vật

 • Hồi máu với mỗi Linh Vật bị hạ gục: 1,5% => 1%

Lữ Khách Hư Không

 • Kỹ năng hồi máu: 30% => 20% máu đã mất
 • SMKN: 25% => 20% máu đã mất

Tin Tặc

 • Mốc Kích Hoạt Tin Tặc: 2/3/4/5 =>3/4/5/6

Admin

Mỗi lần dùng kỹ năng

 • STVL/SMPT/Tốc đánh: 25 => 18
 • Máu vĩnh viễn: 25 => 18

Mỗi hạ gục

 • STVL/SMPT/Tốc đánh: 25 => 20
 • Máu vĩnh viễn: 18 => 15

Xuống 66% Máu

 • Máu vĩnh viễn: 50 => 45

Đồng minh bị hạ

 • SMCK/SMPT/Tốc đánh: 18 => 15
 • Máu vĩnh viễn: 12 => 10

Bắt đầu giao tranh tướng Admin được tăng

 • SMCK/SMPT/Tốc đánh: 45 => 40
 • Máu vĩnh viễn: 40 => 30

Mỗi 5 giây Admin

 • SMCK/SMPT/Tốc đánh: 20 => 18
 • Máu vĩnh viễn: 12 => 10

Mỗi 5 giây cả đội:

 • Máu hồi: 200 => 150
 • Máu vĩnh viên: 7 => 6

Quân Cảnh Laser

 • Trái Tim và Linh Hồn Quân Cảnh Laser tạm thời bị vô hiệu hóa, nhưng bạn vẫn có thể nhận ấn trong Sách Ấn.

Tiến Hóa Tự Nhiên

 • Exp: 4 =>2

Vex - Hút Năng Lượng Tươi Vui

 • Hồi Máu: 22% => 11%

Jhin - Luật Tứ Tử

 • Vàng nội tại: 6 => 4

DTCL: Chi tiết bản cập nhật 13.6b - Chỉnh sửa gấp meta Mùa 8.5 đang khá mất cân bằng 2

Cân bằng sức mạnh Tướng 13.6b DTCL

Vex

 • Sát thương kỹ năng: 240/360/600 => 210/315/510

Jhin

 • STVL cơ bản: 70 => 65

Draven

 • STVL cơ bản: 70 => 65

Samira

 • Năng lượng cơ bản: 0/75 => 0/65
 • Tốc độ đánh: 0.75 => 0.8

DTCL: Chi tiết bản cập nhật 13.6b - Chỉnh sửa gấp meta Mùa 8.5 đang khá mất cân bằng 3

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang