LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.22 - Toàn bộ thay đổi Tiền Mùa Giải 2023 chính thức bắt đầu

Là bản cập nhật khổng lồ bắt đầu mùa giải mới với cơ chế đi rừng và Trang bị khổng lồ choáng ngợp, hãy cùng bài viết điểm qua Chi tiết Bản cập nhật 12.22 Tiền Mùa Giải 2023 của LMHT ngay tại đây nhé.

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.22 - Toàn bộ thay đổi Tiền Mùa Giải 2023 chính thức bắt đầu

Chi tiết toàn bộ Bản cập nhật 12.22 - Tiền Mùa Giải 2023

Rồng Hóa Kỹ chính thức trở lại

Rồng Hóa Kỹ

 • Rồng Hóa Kỹ: Khi Rồng hóa kỹ xuống dưới 50% máu, nó sẽ nhận 33% kháng sát thương và tăng 50% sát thương. Rồng hóa kỹ sẽ gây 100% STVL + 4% sát thương theo máu bị mất với mỗi đòn đánh
 • Buff Hóa Kỹ: Cả đội sẽ nhận 5% kháng hiệu ứng, 5% tăng hiệu ứng hồi máu và khiên
 • Linh Hồn Hóa Kỹ: Nhận 10% kháng sát thương và tăng 10% sát thương khi máu dưới 50%

Map Rồng Hóa Kỹ

 • Trái cây Hóa Kỹ: Trái cây sẽ vừa hồi máu và tạo thêm khiên, đồng thời không làm chậm mục tiêu khi nhặt chúng
 • Hạt nổ: Hạt nổ nay sẽ khiến mục tiêu văng xa gấp đôi bình thường
 • Cỏ phát sáng: Nay sẽ cho tầm nhìn xung quanh vị trí cỏ thay vì tỏa sáng theo hướng bị đánh, nhưng sẽ tăng tốc tướng đồng minh theo hướng tỏa sáng, đồng thời phát hiện mắt và khiến mắt địch chỉ còn 1 máu

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.22 - Toàn bộ thay đổi Tiền Mùa Giải 2023 chính thức bắt đầu 2

Thay đổi Cơ chế Rừng Tiền Mùa Giải 2023

Cơ chế rừng mới:

 • Mới: Nếu quái lớn chết, các quái nhỏ sẽ bị đánh dấu Chết. Nếu sau 10 giây không tham gia chiến đấu với tướng bất kì, quái nhỏ sẽ tự chết.
 • Mới: Tướng rừng nay sẽ gây thêm 20% sát thương từ các nguồn không phải sát thương chuẩn cho quái rừng ở phía của mình. Không gây thêm sát thương ở rừng địch.
 • Mới: Tất cả quái lớn sẽ hồi 27 máu theo mỗi cấp và hồi 15 mana cho mỗi cấp (dựa theo máu/mana bị mất) nếu bạn có thú rừng đi cùng. Lượng mana/máu được hồi này sẽ bay về tướng kết liễu quái này.

Thay đổi Quái Rừng

Bừa Xanh

 • Máu: 1850 > 2300
 • Sát Thương: 78 > 66
 • Sát thương theo đòn đánh: Bùa Xanh nay sẽ gây thêm 5% sát thương bằng máu hiện tại của mục tiêu

Ếch

 • Máu: 1650 > 2200
 • Sát Thương: 74 > 70
 • Tầm đánh: 200 > 175
 • Sát thương theo đòn đánh: Ếch nay sẽ gây thêm 5% sát thương bằng máu hiện tại của mục tiêu
 • Ếch nay sẽ không hồi lại máu khi bị kết liễu

Người đá

 • Người đá lớn - Máu: 1050 > 1350
 • Người đá lớn - Sát Thương: 74 > 57
 • Sát thương theo đòn đánh: Người đá lớn nay sẽ gây thêm 3% sát thương bằng máu hiện tại của mục tiêu
 • Người đá nhỏ Máu: 500 > 650
 • Hiệu ứng chết: Giảm thời gian từ 1.3s > 1s
 • Người đá lớn khi chết sẽ không nổ 2 người đá thường mà sẽ nổ ra 4 người đá nhỏ ra ngay
 • Mới: Nay người đá lớn sẽ tính là 2 quái (1 người đá lớn + 2 người đá vừa sẽ tính là 4 quái)

Ba con sói

 • Sói lớn - Máu: 1200 > 1600
 • Sói lớn - Sát Thương: 35 > 30
 • Sát thương theo đòn đánh: Sói lớn nay sẽ gây thêm 3% sát thương bằng máu hiện tại của mục tiêu
 • Sói con - Máu: 480 > 630

 • Gà lớn - Máu: 800 > 1100
 • Gà lớn - Sát Thương: 20 > 17
 • Sát thương theo đòn đánh: Gà lớn nay sẽ gây thêm 3% sát thương bằng máu hiện tại của mục tiêu
 • Gà nhỏ - Máu: 425 > 500
 • Gà nhỏ - Sát Thương: 10 > 7

Red Bùa Đỏ

 • Sát Thương: 78 > 66
 • Máu: 1850 > 2300
 • Sát thương theo đòn đánh: Bùa Đỏ nay sẽ gây thêm 5% sát thương bằng máu hiện tại của mục tiêu

Sứ Giả Hư Không

 • Kinh nghiệm chia cho tướng trong khoảng cách 600 unit: 200 > 300
 • Đòn húc đầu tiên của Sứ Giả xuất hiện đầu tiên: 2000 > 1500

Cua Kì Cục

 • Thời gian xuất hiện: 3:15 > 3:30
 • Máu ở Cấp 1: 1050 > 1550
 • Cua nay sẽ không có lớp khiên thủ sẵn nữa

Thay đổi kinh nghiệm và Vàng từ quái

 • Lính lớn: Tướng rừng nay sẽ nhận được 75% kinh nghiệm từ lính trước khi pet tiến hóa cấp 1, hoặc tướng rừng quá thọt giữa game
 • Quái lớn: Tất cả quái lớn sẽ cho ít đi còn 15 vàng cho tướng không đi rừng
 • Kinh nghiệm từ Quái lớn cho tướng không đi Rừng: Tất cả quái lớn sẽ cho tướng không đi rừng chỉ 15 kinh nghiệm ngoại trừ Người đá lớn nay chỉ cho 12 kinh nghiệm.
 • Kinh nghiệm từ Quái lớn cho tướng đi Rừng: Tất cả quái lớn nay sẽ cho thêm 15 kinh nghiệm nếu bạn có pet rừng đi cùng.

Pet Rừng

 • Trang bị Rừng nay sẽ được thay thế bởi Pet rừng - Thằn lằn đỏ/Xanh lá/Xanh dương ở dạng trứng
 • Pet sẽ tiến hóa theo tiến độ chơi game của bạn bằng số quái và hạ gục tướng địch.

Pet tấn công

 • Pet sẽ gây 20 (+4% máu cơ bản)(+15%AP)(+10%AD) và tấn công 1 đòn/giây. Sau khi tướng rừng dừng tấn công, pet sẽ đánh thêm 2 đòn nữa mới ngừng.
 • Pet sẽ hồi cho chủ nhân 70% số lần tấn công của chúng
 • Tấn công quái rừng từ khoảng cách xa sẽ khiến pet vồ tới bãi quái đó, gây sát thương tương tự như đòn đánh thường

Hồi mana từ Pet

 • Pet nay sẽ hồi mana cho chủ nhân bằng 8% lượng mana bị mất khi đang đi rừng

Pet tiến hóa:

 • Quái rừng sẽ tiến hóa 2 bậc trong game theo các cách sau đây:
  • 1 Treat mỗi quái lớn/hạ gục tướng địch
  • 1 Treat trữ mỗi 60 giây trước khi pet tiến hóa dạng cuối
  • 1 Treat trữ mỗi 90 giây sau khi pet tiến hóa dạng cuối
  • Khi quái lớn bị tiêu diệt khi có bonus treat, người chơi sẽ nhận 2 treat và 50 vàng.

Cấp Tiến Hóa của Pet

Tiến Hóa lần đầu

 • Sát thương trừng phạt tăng lên 900 lên quái rừng
 • Trừng phạt có thể dùng lên tướng địch, gây sát thương chuẩn và làm chậm 20% trong 2 giây
 • Trang bị rừng sẽ ở trong túi trang bị
 • Pet đẹp hơn

Tiến Hóa cấp cuối

 • Trừng phạt gây 1200 sát thương lên quái rừng và gây 50% sát thương này lên quái gần đó nếu có
 • Nhận thêm buff theo Pet đã chọn đầu game
 • Trang bị rừng bị bỏ khỏi túi đồ

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.22 - Toàn bộ thay đổi Tiền Mùa Giải 2023 chính thức bắt đầu 3

Mosstomper (Pet Xanh Lá)

 • Nhận khiên sau khi diệt bãi quái hoặc khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu 10 giây. Khiên này sẽ tồn tại vĩnh viễn cho đến khi bị đánh mất. Tướng sẽ có thêm 20% kháng hiệu ứng và kháng làm chậm khi có khiên và 3 giây sau khi khiên bị phá.
 • Giảm 30% sát thương từ quái rừng khi có 2 đồng minh ở gần 1300 đơn vị

Scorchclaw (Pet Đỏ)

 • Pet đỏ sẽ tạo stack Ember với tốc độ 3 stack mỗi 0.5 giây, hoặc 100 stack khi giết quái lớn. Ở 100 stack, đòn đánh gây sát thương tiếp theo lên Tướng địch sẽ làm chậm 30% (giảm dần trong 2 giây) diện rộng và gây sát thương đốt cháy bằng 5% máu tối đa của mục tiêu theo sát thương chuẩn trong 4 giây.
 • Giảm 30% sát thương từ quái rừng khi có 2 đồng minh ở gần 1300 đơn vị

Gustwalker (Pet Xanh Dương)

 • Nhận 45% tốc chạy khi vào bụi và giảm dần trong 2 giây sau khi rời bụi. Hiệu ứng tăng 60% trong 2 giây sau khi diệt quái lớn
 • Giảm 30% sát thương từ quái rừng khi có 2 đồng minh ở gần 1300 đơn vị

Cơ Chế Ping mới

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.22 - Toàn bộ thay đổi Tiền Mùa Giải 2023 chính thức bắt đầu 4

Trang bị mới Tiền Mùa Giải 2023

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.22 - Toàn bộ thay đổi Tiền Mùa Giải 2023 chính thức bắt đầu 5

Jak’Sho, the Protean

 • Giá Vàng: 3000
 • Máu: 400
 • Giáp: 30
 • Kháng Phép: 30
 • Điểm Hồi Kĩ Năng: 20
 • Nội tại - Cho mỗi giây chiến đấu với tướng địch, bạn sẽ nhận được 1 stack cho 2 Giáp/Kháng phép tối đa đến 8 stack. Ở 8 stack, tướng sẽ gây sát thương/hút máu địch xung quanh bằng 3% máu tối đa của bản thân (giảm 30% hiệu ứng lên quái và lính), đồng thời tăng 10% kháng hiệu ứng cho đến khi hết trạng thái chiến đấu
 • Nội tại Thần Thoại: Tăng 5 Kháng Phép và Giáp cho mỗi trang bị Huyền Thoại

The Unspoken Parasite

 • Nâng cấp Ornn từ trang bị Jak'Sho
 • Máu: 550
 • Giáp: 40
 • Kháng Phép: 40
 • Điểm Hồi Kĩ Năng: 25
 • Nội tại: Tương tự trang bị gốc

Radiant Virtue

 • Giá Vàng: 3000
 • Máu: 400
 • Giáp: 30
 • Kháng Phép: 30
 • Điểm Hồi Kĩ Năng: 20
 • Nội tại: Mỗi khi dùng chiêu cuỗi sẽ "thăng hoa" và tăng 10% max máu trong 9 giây. Khi Thăng Hoa, bạn và đồng minh trong 1200 đơn vị sẽ nhận 15 điểm hồi kĩ năng (không áp dụng cho chiêu cuối) và hồi 1% max máu của bạn mỗi 3 giây, tăng đến 100% theo lượng máu bị mất của tướng đó. Hồi chiêu 60 giây.
 • Nội tại Thần Thoại: Tăng 100 máu mỗi trang bị huyền thoại

Primordial Dawn

 • Nâng cấp Ornn từ trang bị Radiant Virtue.
 • Máu: 550
 • Giáp: 40
 • Kháng Phép: 40
 • Điểm Hồi Kĩ Năng: 25
 • Nội tại: Tương tự trang bị gốc

Heartsteel

 • Giá Vàng: 3200
 • Máu: 800
 • Máu Regen: 200 percent
 • Điểm Hồi Kĩ Năng: 20
 • Nội tại: Chuẩn bị một đòn tấn công cực mạnh khi ở gần tướng địch trong tầm 700 đơn vị. Đòn đánh này sẽ gây 125 + 6% max máu dưới dạng STVL, và cho tướng 10% lượng sát thương đó thành max máu vĩnh viễn. 30 giây hồi chiêu mỗi mục tiêu.
 • Nội tại Thần Thoại: Tăng 1% máu cộng thêm và 6% kích cỡ tướng mỗi trang bị huyền thoại

Leviathan

 • Nâng cấp Ornn từ trang bị Heartsteel.
 • Máu: 1050
 • Máu Regen: 300 percent
 • Điểm Hồi Kĩ Năng: 25
 • Nội tại: Tương tự trang bị gốc

Iceborn Gauntlet (formerly Frostfire Gauntlet)

 • Giá Vàng: 2800 > 3000
 • Máu: 450 > 400
 • Giáp: 25 > 50
 • Kháng Phép: 25 > 0
 • Điểm Hồi Kĩ Năng: 20 (unchanged)
 • Nội tại: Sau khi dùng kĩ năng, đòn đánh tiếp theo sẽ cường hóa và gây thêm 100% STVL gốc và tạo vùng băng trong 2.5 giây. Kẻ địch vào vùng băng sẽ bị làm chậm 15% + 0.004% theo max máu (50% hiệu ứng cho tướng đánh xa). Mục tiêu chính sẽ bị làm chậm nhiều hơn và giảm 10% sát thương trong 2.5 giây. Hồi chiêu 1.5 giây.
 • Nội tại Thần Thoại: Tăng 50 máu, 5% kháng hiệu ứng và 5% giảm làm chậm mỗi trang bị huyền thoại

Frozen Fist

 • Nâng cấp Ornn từ trang bị Iceborn Gauntlet
 • Máu: 550
 • Giáp: 70
 • Điểm Hồi Kĩ Năng: 25
 • Nội tại: Tương tự trang bị gốc

Rod of Ages

 • Giá Vàng: 3200
 • Ability Power: 60
 • Máu: 300
 • Mana: 400
 • Nội tại: Trang bị này sẽ cho 20 máu, 20 mana và 4 AP mỗi 1 phút, tối đa 10 lần cho 200 máu, 200 mana và 40 AP. Khi Max stack, sẽ nhận thêm 1 cấp Eternity.
 • Nội tại Eternity: Hồi mana bằng 8% sát thương giảm thiểu đến từ tướng địch, và hồi máu bằng 20% lượng mana sử dụng, tối đa 15 máu mỗi lần sử dụng kĩ năng. Kĩ năng bật/tắt chỉ có thể hồi 15 máu/giây. Mỗi 250 máu hoặc mana hồi bằng cách này, nhận thêm 25% tốc chạy giảm dần trong 2 giây
 • Nội tại Thần Thoại: Tăng 5 điểm hồi kĩ năng mỗi trang bị huyền thoại

Infinite Convergence

 • Nâng cấp Ornn từ trang bị Rod of Ages.
 • Ability Power: 80
 • Máu: 450
 • Mana: 550
 • Nội tại: Tương tự trang bị gốc

Catalyst of Aeons

 • Giá Vàng: 1100
 • Máu: 225
 • Mana: 300
 • Nội tại Eternity: Hồi mana bằng 8% sát thương giảm thiểu đến từ tướng địch, và hồi máu bằng 20% lượng mana sử dụng, tối đa 15 máu mỗi lần sử dụng kĩ năng. Kĩ năng bật/tắt chỉ có thể hồi 15 máu/giây.

Abyssal Mask

 • Giá Vàng: 2700 > 3000
 • Máu: 450 > 500
 • Mana: 0 > 300
 • Kháng Phép: 35 > 40
 • Điểm Hồi Kĩ Năng: 10 (unchanged)
 • Nội tại Eternity: Hồi mana bằng 8% sát thương giảm thiểu đến từ tướng địch, và hồi máu bằng 20% lượng mana sử dụng, tối đa 15 máu mỗi lần sử dụng kĩ năng. Kĩ năng bật/tắt chỉ có thể hồi 15 máu/giây.
 • Nội tại: Nguyền rủa tướng địch gần đó, giảm kháng phép chúng bằng 5 + 1.2% máu cộng thêm (tối đa 25). Cho mỗi mục tiêu bị nguyền, nhận thêm 9 kháng phép mỗi mục tiêu.

Randuin’s Omen

 • Giá Vàng: 2700 > 3000
 • Máu: 250 > 400
 • Giáp: 90 > 60
 • Điểm Hồi Kĩ Năng: 10 > 0
 • Kích hoạt mới: Làm chậm kẻ địch xung quanh bằng 55% trong 2 giây (60s hồi chiêu)
 • Nội tại mới: Sát thương chí mạng giảm 20% sát thương lên bạn
 • Nội tại: GIảm sát thương nhận vào bằng 5 + 0.35%, tối đa 40% cho mỗi đòn đánh.

Sunfire Aegis

 • Hạng trang bị: Thần Thoại > Huyền Thoại
 • Giá Vàng: 3200 > 2800
 • Máu: 450 > 400
 • Giáp: 35 > 50
 • Kháng Phép: 35 > 0
 • Điểm Hồi Kĩ Năng: 20 > 0
 • Hiệu ứng tỏa lửa khi đánh/bị đánh sẽ không còn
 • Hiệu ứng lửa đốt nay sẽ không gây thêm sát thương lên quái rừng

Turbo Chemtank

 • Hạng trang bị: Thần Thoại > Huyền Thoại
 • Giá Vàng: 3200 > 2800
 • Máu: 450 > 500
 • Kháng Phép: 25 > 50
 • Giáp: 25 > 0
 • Điểm Hồi Kĩ Năng: 20 > 10
 • Bỏ hiệu ứng tăng tốc

Aegis of the Legion

 • Giá Vàng: 1400 > 1200

Ravenous Hydra

 • Sát Thương: 70 > 65
 • Nội tại đánh lan: Gây 60 - 12% tổng STVL (theo khoảng cách) > 60% STVL cho tướng cận chiến và 30% STVL cho tướng tầm xa
 • Nội tại mới: Nhận thêm 0.6 STVL và 0.1 Hút máu phép khi diệt lính nhỏ, tăng gấp đôi khi gây sát thương lên tướng, quái/lính lớn. Stack tối đa 24 STVL và 4% hút máu phép. Giảm nửa số stack khi chết

Tiamat

 • Hiệu ứng đánh lan sẽ giống/có điều chỉnh giống Ravenous Hydra
 • Nội tại đánh lan: Gây 60 - 12% tổng STVL (theo khoảng cách) > 50% STVL cho tướng cận chiến và 25% STVL cho tướng tầm xa

Spear of Shojin

 • Giá Vàng: 3400
 • Sát Thương: 65
 • Máu: 300
 • Điểm Hồi Kĩ Năng: 20
 • Nội tại duy nhất: Phép không phải chiêu cuối sẽ nhận thêm 1 + (8% theo STVL gốc) điểm hồi kĩ năng cho tướng cận chiến và 1 + (6% STVL gốc) điểm hồi kĩ năng cho tướng đánh xa, giảm còn 1 +4% cho tướng cận chiến và 1+3% cho tướng đánh xa nếu kĩ năng có hiệu ứng khống chế.
 • Nội tại duy nhất: Nhận thêm (15% cận chiến, 10% đánh xa) tốc chạy dựa theo lượng máu bị mất (tối đa khi còn dưới 33% máu)

Điều Chỉnh Trụ - Giáp Trụ

 • Vàng thưởng mỗi lớp Giáp trụ: 160 > 175
 • Kháng phép và Giáp từ Giáp trụ: 35 > 40

Phép - Trừng Phạt

 • Sát thương trừng phạt: 450/900 => 600/900/1200 (theo 0/20/40 stack pet)

Thay đổi cân bằng Tướng:

Cho'gath

 • R - Sát thương cho mục tiêu không phải tướng: 1000 (+50% AP) (+10% HP) > 1200 (+50% AP) (+10% HP)

Lillia

 • Tầm đánh: Xa > Cận chiến
 • Máu gốc: 625 > 605
 • Máu tăng theo cấp: 104 > 105
 • Hồi máu theo sát thương địch: 10.5-124.5 (theo cấp)(+18% AP) > 6-120 (based on level) (+18% AP)

Nunu & Willump

 • Q - Sát thương chuẩn cho mục tiêu không phải tướng: 340/500/660/820/980 > 400/600/800/100/1200

Rakan

 • Tầm đánh: Xa > Cận chiến

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.22 - Toàn bộ thay đổi Tiền Mùa Giải 2023 chính thức bắt đầu 6

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Thiếu Niên Và Chim Diệc: Cột Mốc Lịch Sử Mới Và Hành Trình Chinh Phục Oscar 2024

Thiếu Niên Và Chim Diệc: Cột Mốc Lịch Sử Mới Và Hành Trình Chinh Phục Oscar 2024

hoanlagvnDũng Nhỏ

Bộ phim hoạt hình Nhật Bản "Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka" (Thiếu Niên Và Chim Diệc) đã tạo nên lịch sử khi chiến thắng hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" tại BAFTA - Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc và đây cũng là một bước đệm quan trọng trên con đường chinh phục Oscar 2024.

Giải trí
Lên đầu trang