LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani

Được dự kiến sẽ ra mắt ngay trong bản cập nhật 11.11 tiếp theo cùng chế độ Nexus Blitz, hãy cùng xem qua 6 Trang phục SIÊU PHẨM mới nhất dành cho các tướng bao gồm Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani với Sylas sẽ nhận được skin hàng hiệu lần này.

Mordekaiser SIÊU PHẨM

LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani
LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 2LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 3
LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 4
LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 5
LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 6
 
 

Renekton SIÊU PHẨM

LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 7
LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 8LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 9

Sejuani SIÊU PHẨM

LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 10
LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 11LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 12
 

Senna SIÊU PHẨM

LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 13

LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 14

Sylas SIÊU PHẨM

LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 15

LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 16

Sylas SIÊU PHẨM Hàng Hiệu

LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 17
 

Varus SIÊU PHẨM

LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 18
LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 19LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 20
LMHT: Riot Games tung 6 Trang phục Siêu Phẩm mới cho Senna, Varus, Sylas, Mordekaiser, Renekton và Sejuani 21
 
 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang