Đối thủ ChatGPT, Claude AI có thể hiểu toàn bộ một cuốn sách 75.000 từ chỉ trong vài giây đọc

Claude AI vượt trội ChatGPT ngay cả khi sử dụng GPT-4.

Claude AI, đối thủ của ChatGPT từ Anthropic, giờ đây có thể hiểu một cuốn sách chứa khoảng 75.000 từ chỉ trong vài giây. Đây là một bước tiến vượt bậc đối với chatbot khi các công ty tìm kiếm công nghệ có thể tạo ra những mẩu thông tin lớn một cách nhanh chóng.

Về mặt điện toán, token là một đoạn từ được sử dụng để đơn giản hóa việc xử lý dữ liệu. Lượng token mà mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể xử lý tại một thời điểm nhất định được gọi là cửa sổ ngữ cảnh, tương tự như bộ nhớ ngắn hạn.

Đối thủ ChatGPT, Claude AI có thể toàn bộ một cuốn sách 75.000 từ chỉ trong vài giây đọc

Một người trung bình có thể đọc 100.000 "token" trong thời gian khoảng 5 tiếng. Tuy nhiên, đây chỉ là thời gian mà người đó đọc và chưa tính đến thời gian hiểu, phân tích và ghi nhớ thông tin này. 

Giới hạn đầu vào của GPT-4 LLM sẽ là 4.096 "token" (~3.000 từ) khi được sử dụng với ChatGPT, nhưng điều này có thể tăng lên 32.768 "token" khi sử dụng API GPT-4. Trong khi giới hạn đầu vào của ClaudeAI lên đến khoảng 9.000 "token", nhưng công ty hiện đã tăng nó lên 100.000 token (75.000 từ).

Để chứng minh điều này cài thiện hiệu suất của AI như thế nào, Anthropic đã tải toàn bộ văn bản của The Great Gatsby (72.000 token) với một dòng được sửa đổi so với bản gốc. Anthropic cho biết AI được giao nhiệm vụ phát hiện ra sự khác biệt, điều mà nó có thể thực hiện chỉ trong 22 giây. 

Đối thủ ChatGPT, Claude AI có thể toàn bộ một cuốn sách 75.000 từ chỉ trong vài giây đọc

Điều này nghe có vẻ không ấn tượng lắm đối với những người đã sử dụng trình xử lý văn bản để tìm sự khác biệt giữa hai văn bản. Trí tuệ nhân tạo vượt trội hơn trình xử lý văn bản là khả năng trả lời các câu hỏi về văn bản và phân tích sâu về văn bản.

Anthropic đang xem xét các doanh nghiệp cần xử lý số lượng lớn tài liệu để sử dụng AI của mình thay thế và hỏi Claude những câu hỏi cụ thể trong tương lai. Giống như bất kỳ chatbot nào, Claude có thể được nhắc tìm kiếm thông tin cụ thể và trả về kết quả, như một trợ lý con người sẽ làm.

Anthropic cũng đã sử dụng AI để xử lý bản ghi của podcast dài 6 giờ và tóm tắt dưới dạng trả lời một câu hỏi được đặt ra. Công ty đảm bảo rằng người dùng có thể áp dụng tính năng trên cho các báo cáo tài chính và tài liệu pháp lý cũng như hoàn thiện code hoặc trả lời các câu hỏi kỹ thuật. 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang