Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio

Bài viết này sẽ giới thiệu toàn bộ các quân cờ/ tướng có mặt trong tựa game Auto Chess Mobile

Theo đội lập trình đã thông báo thì tựa game này sẽ được tung ra trong thời gian sớm nhất. Những người muốn đăng ký có thể tham khảo qua trang chủ đăng ký zizouqi.com để có cơ hội được trải nghiệm sớm tựa game này. Ngoài ra bài viết này sẽ giới thiệu toàn bộ các quân cờ/ tướng có mặt trong tựa game Auto Chess Mobile

Elder of Turtle Shell: Human – Mage

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio

Twistwood Saga: Elf-Druid

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 2

Siren: Naga – Hunter

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 3

Rock Spirit: Elemental – Warrior

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 4

Sky Dominator: Goblin – Mech

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 5

Admiral: Human – Warrior

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 6

Decay Mage: Undead – Mage

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 7

Flame Spirit Mage: Human – Mage

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 8

Redaxe Chieftain: Orc – Warrior

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 9

Soul Reaper: Undead – Warlock

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 10

Storm Shaman: Orc – Shaman

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 11

Ogre Magi: Ogre – Mage

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 12

Tidal Hunter: Naga – Hunter

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 13

Dragon Knight: Human – Dragon – Knight

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 14

Light-Scaled Dragon: Elf – Dragon – Mage

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 15

Psi-Blade Knight: Elf – Knight

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 16

Frost Knight: Troll – Knight

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 17

Hell Knight: Demon – Knight

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 18

Sleepless Ranger: Undead – Hunter

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 19

Gyrocopter: Dwarf – Mech

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 20

Soul Assassin: Goblin – Assassin

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 21

Windstrider: Elf – Hunter

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 22

Light Feather Assassin: Elf – Assassin

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 23

Sniper: Dwarf – Hunter

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 24

Betrayer: Troll – Shaman

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 25

Argali Knight: Human – Knight

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 26

Evil Knight: Undead – Knight

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 27

Torrent Spirit: Elemental – Assassin

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 28

Walrus Boxer: Beast – Warrior

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 29

Phantom Walker: Elf – Assassin

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 30

Enchanted Venom: Beast – Warlock

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 31

Ripper: Goblin – Mech

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 32

Thunder Spirit: Elemental – Mage

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 33

Werewolf: Human – Beast – Warrior

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 34

Shadow Fiend: Demon – Warlock

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 35

Abyssal Guardian: Naga – Warrior

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 36

Forbidden Demon Hunter: Elf – Demon Hunter

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 37

Doom Judge: Demon – Warrior

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 38

Fallen Demon Hunter: Demon – Demon Hunter

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 39

Witch Doctor: Troll – Warlock

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 40

Source of Magic: Human – Mage

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 41

Venom: Dragon – Assassin

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 42

Queen of Phantom: Demon – Assassin

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 43

Skullbash Hunter: Orc – Hunter

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 44

Sandland King: Beast – Assassin

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 45

Bomber: Goblin – Mech

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 46

Swordman: Orc – Warrior

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 47

Abyssal Walker: Naga – Assassin

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 48

Claw: Beast – Druid

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 49

Unicorn: Beast – Druid

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 50

Shadow Spirit: Elemental – Warlock

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 51

Berserker: Troll – Warrior

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 52

Poisoner: Goblin – Warlock

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 53

Destroyer: Goblin – Mech

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 54

Prophet of Wisdom: Elf – Druid

Auto Chess Mobile - Tổng hợp toàn bộ các quân cờ trong phiên bản Mobile mới nhất của Drodo Studio 55

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang