Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game

Là một điểm nhấn đẹp mắt khác bên cạnh các loại súng trong Valorant, hãy cùng tham khảo qua danh sách các loại skin Dao và cách sở hữu chúng dễ dàng nhất mà bạn có thể sưu tập nhé.

Với 50 sát thương ở chém thường chuột trái và 75 sát thương đâm bằng chuột phải, dao là một trong những cách là xấu mặt đối phương khi kết liễu họ không bằng súng thông thường. Do đó, việc sở hữu các skin Dao để khoe bạn bè hay livestream cũng...khá cần thiết tùy theo sở thích của bạn.

Phần lớn skin súng lẫn dao trong Valorant đều có thể mua được bằng VP và Battle Pass. VALORANT Point (gọi tắt: VP) là loại tiền cao cấp bạn có thể dùng để mở khóa nội dung trong trò chơi. Chỉ có thể mua được VP bằng tiền thật trong client trò chơi của VALORANT.

Prism – 2,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game

 

Prime – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 2

 

Sovereign – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 3

 

Kingdom – Battle Pass EP 1 Act 1

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 4

 

Elderflame – 4,950 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 5

 

Oni – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 6

 

Hivemind – Battle Pass EP 1 Act 2

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 7

 

Glitchpop – 4,350 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 8

 

Nebula – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 9

 

Spline – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 10

 

Smite – 1,750 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 11

 

EGO – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 12

 

Gravitational Uranium Neuroblaster3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 13

 

Ruin – Battle Pass EP 1 Act 3

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 14

 

Singularity – 4,350 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 15

 

Ion Energy – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 16

 

Winterwunderland candy cane – 2,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 17

 

Blastx polymer knifetech – 4,350 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 18

 

Glitchpop axe – 4,350 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 19

 

VALORANT GO! Vol. 1 – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 20

 

Outpost – Battle Pass EP 2 Act 1

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 21

 

Prime 2.0 Karambit- 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 22

 

Prism III – Battle Pass EP 2 Act 2

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 23

 

Magepunk Electroblade – 3,650 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 24

 

Song Steel – Battle Pass EP 2 Act 3

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 25

 

Forsaken Ritual blade – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 26

 

Tethered Realms prosperity – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 27

 

Origin – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 28

 

K/TAC – Battle Pass EP 3 Act 1

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 29

 

Blade of the Ruined King – 4,350 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 30

 

Relic of the Sentinel – 4,350 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 31

 

Recon – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 32

 

Artisan Foil – Battle Pass EP 3 Act 2

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 33

 

Waveform – 5,350 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 34

 

Yoru’s Stylish Butterfly Comb – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 35

 

RGX 11Z Pro Blade – 4,350 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 36

 

Reaver – 3,550 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 37

 

Luxe – 1,750 VP

Valorant: Tổng hợp tất cả các skin Dao đẹp nhất và cách sở hữu chúng trong game 38

 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang