Vân Mộng Tứ Thời Ca: Hướng dẫn hệ thống Linh Thạch và hiệu ứng đi kèm

Hãy cùng tham khảo qua hệ thống Linh Thạch và các hiệu ứng đi kèm rất quan trọng trong Vân Mộng Tứ Thời Ca mà tân thủ chắc chắn phải biết tới để cày ngay nhé.

Linh Thạch là gì? Cách lắp đặt Linh Thạch

Linh Thạch là hệ thống cung cấp thuộc tính tăng thêm cho các Yêu Linh. Cách nhận được chúng là khiêu chiến các phó bản trong Vực Linh Thạch. Sau khi có được các Linh Thạch, làm cách nào sử dụng và sử dụng phù hợp cho Yêu Linh?

Trước tiên, hãy vào giao diện Yêu Linh, chọn Yêu Linh bạn muốn sử dụng các linh thạch và bạn sẽ thấy bốn biểu tượng bên phải, đó là thông tin, Linh Thạch, thân mật và trang phục. Chúng ta cần sử dụng các Linh Thạch, vì vậy hãy nhấp vào biểu tượng Linh Thạch.

Vân Mộng Tứ Thời Ca: Hướng dẫn hệ thống Linh Thạch và hiệu ứng đi kèm

Sau khi vào giao diện Linh Thạch, bạn có thể thấy có tổng cộng 6 vị trí bạn có thể lắp Linh Thạch. Nhấp vào biểu tượng bên dưới để vào giao diện lắp và sử dụng Linh Thạch.

Vân Mộng Tứ Thời Ca: Hướng dẫn hệ thống Linh Thạch và hiệu ứng đi kèm 2

Các Yêu Linh Sư có thể nhìn thấy phía bên phải là Linh Thạch hiện tại đang sở hữu. Có tổng cộng 6 vị trí trong để lắp Linh Thạch. Mỗi Linh Thạch được đặt trong vị trí tương ứng. Khi lắp Linh Thạch, bạn có thể nhấn vào số để chuyển vị trí thích hợp.

Vân Mộng Tứ Thời Ca: Hướng dẫn hệ thống Linh Thạch và hiệu ứng đi kèm 3

Nhấn vào biểu tượng bộ bên dưới góc phải màn hình để nhận được đề xuất các bộ Linh Thạch sao cho phù hợp. Các Yêu Linh Sư không cần nhất thiết sử dụng cả 6 Linh Thạch cùng 1 bộ, mà nên theo hiệu ứng phù hợp, chọn sử dụng 1 bộ 4 Linh Thạch + 1 bộ 2 Linh Thạch, có thể tăng thêm sức mạnh chiến đấu của Yêu Linh.

Vân Mộng Tứ Thời Ca: Hướng dẫn hệ thống Linh Thạch và hiệu ứng đi kèm 4

Hãy cảm nhận một chút cách sử dụng Bộ Linh Thạch theo kiểu 4+2 cho Yêu Linh. Đã đến lúc bạn tự phối trí cho Yêu Linh của mình những Linh Thạch sao cho phù hợp.

Vân Mộng Tứ Thời Ca: Hướng dẫn hệ thống Linh Thạch và hiệu ứng đi kèm 5

Ngoài ra, nếu các Yêu Linh Sư gặp khó khăn hay phân vân không biết chọn bộ Linh Thạch nào phù hợp với Yêu Linh của mình, hãy nhấn vào nút Gợi Ý hoặc vào trang Yêu Linh Wiki để tìm hiểu thêm về những bộ Linh Thạch phù hợp nhất với Yêu Linh của mình nhé.

Vân Mộng Tứ Thời Ca: Hướng dẫn hệ thống Linh Thạch và hiệu ứng đi kèm 6

Các Yêu Linh Sư đã biết cách sử dụng Linh Thạch cho các Yêu Linh. Tiếp theo, vui lòng cho phép Tiểu Nhất giải thích cách để nhận, kiếm được Linh Thạch, thuộc tính, độ hiếm và loại thuộc tính của các Linh Thạch ở các vị trí tương ứng. Các loại Linh Thạch có thể nhận được bằng cách tham gia phó bản Vực Linh Thạch.

Vân Mộng Tứ Thời Ca: Hướng dẫn hệ thống Linh Thạch và hiệu ứng đi kèm 7

Cách kiếm Linh Thạch và các thuộc tính của chúng

Chi tiết Linh thạch rơi ở các tầng như sau:

Tham Lang Tinh Vực :

Vân Mộng Tứ Thời Ca: Hướng dẫn hệ thống Linh Thạch và hiệu ứng đi kèm 8

Phá Quân Tinh Vực :

Vân Mộng Tứ Thời Ca: Hướng dẫn hệ thống Linh Thạch và hiệu ứng đi kèm 9

(Lưu ý: xanh = phàm phẩm, lam = tinh phẩm, tím = cực phẩm, cam = tuyệt phẩm)

Trong phó bản độ khó đơn giản rơi ra phàm phẩm Linh Thạch, độ khó cao hơn sẽ rơi ra tinh phẩm Linh Thạch .

Đại Nhân nếu muốn sở hữu hoàn chỉnh bộ Linh Thạch, tham gia các phụ bản độ khó cao, và nếu bạn muốn có được những Linh Thạch cực phẩm và tuyệt phẩm, thì cần khiêu chiến Vực Linh Thạch.

Thuộc tính: Các thuộc tính được gắn vào các Linh Thạch không giống nhau. Bạn có thể căn cứ vào sức mạnh của Yêu Linh để chọn lựa các Linh Thạch phù hợp. Sử dụng bộ Linh Thạch tương ứng sẽ kích hoạt hiệu ứng bộ cụ thể như sau:

Vân Mộng Tứ Thời Ca: Hướng dẫn hệ thống Linh Thạch và hiệu ứng đi kèm 10

Độ hiếm: Hiện tại, chỉ có ba loại Linh Thạch hiếm được tìm thấy là: hiếm thấy, hi hữu và phổ thông. Ngoài các thuộc tính ban đầu được mang bởi các Linh Thạch hi hữu, còn có một thuộc tính bổ sung;

Vân Mộng Tứ Thời Ca: Hướng dẫn hệ thống Linh Thạch và hiệu ứng đi kèm 11

Các Linh Thạch phổ thông chỉ mang thuộc tính ban đầu của nó.

Các thuộc tính tương ứng:

       - Mảnh 1: chỉ số công

       - Mảnh 2: chỉ số công / % công, chỉ số thủ / % thủ, chỉ số HP / % HP, tốc độ

       - Mảnh 3: chỉ số thủ

       - Mảnh 4: chỉ số công / % công, chỉ số thủ / % thủ, chỉ số HP / % HP, hiệu quả chính xác, hiệu quả kháng

       - Mảnh 5: chỉ số HP

       - Mảnh 6: chỉ số công / % công, chỉ số thủ / % thủ, chỉ số HP / % HP, tỷ lệ bạo kích, bạo kích sát thương

Nội dung trên chỉ đủ để các Yêu Linh Sư giải quyết trang bị đơn giản và lựa chọn Linh Thạch phù hợp. Có rất nhiều, rất nhiều điều chưa biết về các Linh Thạch, đang chờ các Yêu Linh Sư khám phá . Bạn có thể xem các Yêu Linh Sư khác bố trí để tìm ra hướng bố trí Linh Thạch cho riêng mình.

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang