Genshin Impact - Tổng hợp hình nền Genshin Impact Full HD để bạn treo Desktop và Mobile cực đẹp

Tổng hợp bộ hình nền các Char Genshin Impact trên PC và MObile để bạn đọc sưu tầm cực đẹp

Để tải ảnh Full HD bạn xem tại đây Phần 1- Link

Link tải Full HD phần 2- Link

Hình nền điện thoại tải tại đây - Link

 

Ảnh Genshin Impact 1 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 1 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 2 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 2 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 3 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 3 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 4 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 4 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 5 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 5 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 6 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 6 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 7 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 7 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 8 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 8 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 9 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 9 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 10 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 10 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 11 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 11 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 12 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 12 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 13 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 13 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 14 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh Genshin Impact 14 (Kích thước: 1920 x 1080)

2. Ảnh Genshin Impact để làm hình nền điện thoại

Lưu ý: Để tải ảnh chất lượng cao bạn hãy nhấn Tại đây.

Ảnh Genshin Impact 1 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh Genshin Impact 1 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh Genshin Impact 2 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh Genshin Impact 2 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh Genshin Impact 3 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh Genshin Impact 3 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh Genshin Impact 4 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh Genshin Impact 4 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh Genshin Impact 5 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh Genshin Impact 5 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Barbara (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Barbara (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Beidou (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Beidou (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Bennett (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Bennett (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Fischl (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Fischl (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Venti

Ảnh nhân vật Venti (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Mona (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Mona (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Ningguang (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Ningguang (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Chongyun (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Chongyun (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Jean (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Jean (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Kaeya (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Kaeya (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Noelle (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Noelle (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Paimon (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Paimon (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Qiqi (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Qiqi (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Traveler (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Traveler (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Xiangling (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Xiangling (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Xiao (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Xiao (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Xingqiu (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nhân vật Xingqiu (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền điện thoại tải tại đây - Link

Để tải ảnh Full HD bạn xem tại đây - Link

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang